Jobbsafari
Namsos kommune Hjemmetjenesten

Kreftkoordinator/kreftsykepleier i 100 % fast stilling - hjemmetjenesten

1 måneder siden
OmrådeNamsos
Søk senest3.6.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Hjemmetjenesten i Namsos kommune har ledig 2 x 100% stilling som kreftkoordinator. Stillingene består av 50% dagarbeid, og 50% turnus dag/kveld/samt hver tredje helg i utetjenesten Namsos.    

Vi søker en dyktig og engasjert fagperson med videreutdanning i kreftsykepleie, som ønsker å bidra med sine kunnskaper i et godt og inkluderende fagmiljø.  

Sykepleier som enda ikke har tatt fagutdanningen, men som er har konkrete planer om å starte på denne innen ett år, kan også søke.   

Hjemmetjenesten er en av kommunens største enheter. Arbeidsdagene hos oss er varierte og spennende, og som ansatt, får du brukt din kompetanse bredt. Hos oss samarbeider de ulike yrkesgruppene tett for å levere individuelt tilpassede helse- og omsorgstjenester av god kvalitet. Ressursene benyttes på tvers av avdelingene, etter kompetanse- og brukerbehov.  

Vi jobber etter Namsos kommunes visjon: "Sammen skaper vi muligheter." 

Ansatte i hjemmetjenesten får brukt alle sider av seg selv fordi oppgavene er så varierte. Vi jobber med hjemmeboende tjenestemottakerne der alle har ulike behov. Vår oppgave er å gi helse og omsorgstjenester med mål om at de vi hjelper skal klare seg best mulig i eget hjem. 

Vi har fokus på opplæring og kompetanseheving for å kunne utvikle riktig oppgavedeling og oppgaveutførelse innen rammene av forsvarlig tjenesteyting. 

Tjenesten er lokalisert i Namsos Sentrum.  

Stillingens arbeidsområde

 • Stillingen er direkte underlagt avdelingsleder i utetjenesten. Stillingens innehaver skal delta i direkte tjenesteyting overfor brukere, og bidra til at ansvarsområder følges opp og målsettinger innenfor tjenesten nås.
 • Koordinere kreftsykepleie til pasientene, og sikre kontinuitet i pleie, behandling og sykdomsforløp.
 • Kreftkoordinator har god kunnskap om kreftsyke og pårørendes behov i alle faser av et sykdomsforløp.
 • Kreftkoordinator er et lavterskeltilbud til alle som har eller har hatt kreft og deres pårørende, og skal gi tilbud om samtaler, informasjon, råd og veiledning.
 • Kreftkoordinator har god oversikt over relevante tilbud og tjenester i og utenfor kommunen.
 • Målet er å bidra til trygghet og en sammenhengende helsetjeneste innad i kommunen - og mellom den kommunale helse og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

Vi søker en person som

 • Er autorisert sykepleier med videreutdanning i kreftsykepleie.
 • Har gode ferdigheter i samhandling og evne til å skape gode relasjoner til brukere/pårørende og andre samarbeidspartnere. 
 • Evner å være ansvarsfull, ta initiativ, arbeide selvstendig og løse utfordringer.
 • Kan bidra til kompetanseheving i teamet gjennom undervisning og veiledning av kollegaer.
 • Har førerkort klasse B. Det må regnes med en del kjøring gjennom oppsøkende tjenester i brukerens eget hjem.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Søkere må regne med å bli innkalt til intervju.

Hjemmetjenesten er en av kommunens største enheter. Arbeidsdagene hos oss er varierte og spennende, og som sykepleier får du brukt din kompetanse bredt. Hos

oss samarbeider ulike yrkesgrupper, og avdelingene samarbeider også med hverandre. Ressursene benyttes på tvers etter kompetanse- og brukerbehov.

Ansatte i hjemmetjenesten får brukt alle sider av seg selv fordi oppgavene er så varierte. Vi jobber med hjemmeboende tjenestemottakerne der alle har ulike behov. Vår oppgave er å gi helse og omsorgstjenester med mål om at de vi hjelper skal klare seg best mulig i eget hjem.

Vi jobber etter Namsos kommunes visjon: "Sammen skaper vi muligheter."

Vi kan tilby

 • Interessante arbeidsoppgaver i et tverrfaglig fagmiljø
 • Godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter avtale
 • Som kommunalt ansatt har du rett på en av Norges sikreste pensjonsordninger: offentlig tjenestepensjon. Der de fleste tjenestepensjoner kun utbetales i 10 år, er offentlig tjenestepensjon en utbetaling som varer fra den dagen du slutter å jobbe og livet ut. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje, samt gode pensjons- og forsikringsordninger.

Namsos kommune er en IA-bedrift og opptatt av mangfold. Kommunen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb uansett alder, kjønn, funksjonsvariasjon, nasjonalitet og etnisk bakgrunn.

Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.

For alle stillinger gjelder de regler som kommer frem av lover, reglement og gjeldende tariffavtale. Det gjøres oppmerksom på at søkerens navn kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. offentlighetslovens 25-2. Eventuell søknad om konfidensiell behandling må begrunnes. Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering. Søkere som mener å ha fortrinn av stilling, bes opplyse om dette i søknaden jfr. HTA 2.3.1

Søknad sendes

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Send søknad". Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune.

Er dette en jobb å flytte til?

Bor du ikke i Namsos kommune, men tenker at denne jobben jammen hørtes spennende ut? Da kan du besøke oss her først – velkommen!

Velkommen til Namsos kommune (video på YouTube)

Namsos kommune på Facebook

Namsos kommunes hjemmeside

Du finner oss også på Instagram og Snap. Eller kanskje du bare like godt skal ta turen og besøke oss?


Link til søknadsskjema:

Søk her

Namsos kommune Hjemmetjenesten

BedriftNamsos kommune Hjemmetjenesten
Om bedriften

Namsos er regionbyen i Namdalen og den sjette største kommunen i Trøndelag. Kommunen er stor nok til å tilby spennende fagmiljø og faglig utvikling, samtidig er det smått nok her til at du møter kjentfolk på bussen. Stort nok til at både du selv og familien kan finne fritidsaktiviteter dere trives med, og et mangfoldig kulturtilbud. Smått nok til at du blir kjent med nærmiljøet ditt. Stort nok til at du finner uberørt natur og stier der du kan gå for deg selv. Namsos kommune har 1700 dyktige medarbeidere som sammen legger ned en betydelig innsats for at det skal være godt å bo i Namsos. Kommunen kan tilby varierte og spennende oppgaver, dyktige kollegaer og en trygg jobb. Vi trenger både deg som er nyutdannet og deg med arbeidserfaring - som kan tilføre ny og annen kompetanse.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger