Jobbsafari
Enhet for vurdering og rehabilitering, Bergen kommune

Koordinator i Vurderingsteam nord-sentrum

1 måneder siden
OmrådeBergen
Søk senest3.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vurderingsteam er et tverrfaglig team bestående av ergoterapeuter, fysioterapeuter og sykepleiere som kartlegger og vurderer nye brukere som søker om helse- og omsorgstjenester i Bergen kommune. Teamet følger opp brukere en periode før langvarige tjenester eventuelt tildeles. "Hva er viktig for deg", motiverende intervju og aktivitet og selvstendighet hos bruker står sentralt i arbeidet. Mange brukere blir selvstendige eller mottar andre tjenester enn de opprinnelig søkte om etter oppfølging fra vurderingsteamet. Vurderingsteam er plassert i Enhet for Vurdering og rehabilitering, sammen med Hverdagsrehabilitering. Vår visjon er: Aktiv og selvstendig! 

Koordinator i Vurderingsteam koordinerer et tverrfaglig mottak som tar imot nye henvendelser og søknader om helse- og omsorgstjenester. Det tverrfaglige mottaket består av sykepleier (koordinator) og fysio- og ergoterapeuter. Koordinator behandler henvendelser og søknader og samhandler tett med andre tjenester, avdelingsleder i Vurderingsteam, samt med øvrige sykepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter i teamet. 

Avdelingen er pt. plassert i Olav Kyrresgate 11, men flytter inn i nyoppussede lokaler sentralt på Bontelabo i september.


Arbeidsoppgaver

Daglig koordinering av oppgaver og drift i Vurderingsteam

Ansvar for gjennomgang av søknader og henvendelser fra brukere og pårørende

Ansvar for samhandling med spesialisthelsetjenesten og andre tjenester i kommunen

Delegere og ved behov omfordele arbeidsoppgaver i teamet

Bidra til utarbeiding av ferieplan for eget team

Fordeling av arbeidslister - følge opp primærkontakter og deres restanselister

Veilede kollegaer i teamet

Samarbeide med avdelingsleder

Sikre god, tverrfaglig samhandling i teamet og jobbe for et godt arbeidsmiljø 

Besvare eller delegere kontakttelefon

Delta på møter med aktuelle samarbeidspartnere

Sørge for at teamet jobber etter gjeldende rutiner og retningslinjer

Bidra til gode kunnskapsbaserte pasientforløp

Kvalifikasjoner

Autorisert sykepleier med bred klinisk erfaring

Erfaring med brukergruppen hjemmeboende voksne og eldre

Erfaring fra arbeid i tverrfaglig team

God kjennskap til saksbehandling

God kjennskap til Bergen kommune og hvilke tilbud som finnes

God kjennskap til elektronisk meldingsutveksling (PLO)

Ha god oversikt over aktuelle instanser og tjenester i kommunen og i spesialisthelsetjenesten

Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig.

Kjennskap til gjeldende lover og retningslinjer

Personlige egenskaper

Evne til å jobbe strukturert og selvstendig

Gode samarbeidsevner

Evne til å motivere, veilede og skape engasjement

Fleksibel og løsningsorientert

Ønsker å videreutvikle og forbedre tjenestene

Ansvarsfull og evner å delegere oppgaver

Positiv og engasjert

Vi tilbyr

En spennende og sentral rolle i en tjeneste i utvikling

Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø

Gode personal- og pensjonsbetingelser

Dagstilling mandag - fredag (37,5 t/uke)

Lønn etter tariff

Kontaktinformasjon

Ingunn Bringsvor Nilsen


ArbeidsstedNøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Bergen kommuneReferansenr.: 4802212853


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 03.05.2024Enhet for vurdering og rehabilitering, Bergen kommune

BedriftEnhet for vurdering og rehabilitering, Bergen kommune
Om bedriften

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.


Søk etter flere lignende stillinger