Jobbsafari

Kontrollingeniør tunnelarbeider

1 måneder siden
OmrådeLysaker
Søk senest29.4.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Om stillingen

Tunneldriving Høviktunnelen er nå godt i gang. Det er behov for å styrke vår bemanning med skiftkontrollører for å følge opp totalentreprenørers arbeider. Du vil inngå i skiftordning med kvelds- og nattarbeid som i dag har 12/16-rotasjon.

E18 Vestkorridoren er nytt hovedveisystem mellom Lysaker i Bærum kommune og Drengsrud i Asker kommune. Les mer om prosjektet her. Prosjekt E18 Vestkorridoren er organisatorisk plassert i Utbyggingsdivisjonen, utbyggingsområde sørøst.

Vi gjennomfører prosjektet med høyt søkelys på bærekraft og digitale løsninger.

Kontorsted for stillingen er Lysaker.

Arbeidsoppgaver

Du vil primært være med på å følge opp arbeidene knyttet til tunneldriving og omfatter:

 • Bistå byggeleder i oppfølging av entreprenør i gjennomføringsfasen med hensyn på SHA, YM, fremdrift og økonomi
 • Følge opp og oppdatere byggherrens kontrollplaner
 • Følge opp og kontrollere (stikkprøvekontroll) totalentreprenørens arbeider i tunnel
 • Geologisk kartlegging og rapportering ved bruk av Q-systemet
 • Bruk av digitale verktøy for dokumentasjon av tunnelinndriften
 • Kontrollere entreprenørens dokumentasjon og ukerapporter
 • Delta på relevante møter.
 • Bidra til å utarbeide sluttrapporter
 • Bidra i koordinering med andre fag og andre pågående entrepriser

Stillingen kan bli tilført ytterligere arbeidsoppgaver avhengig av din kunnskap og interesser.

Stillingen rapporterer til byggeleder for tunnel.  


Kompetansekrav

Vi ønsker deg som har utdanning fra fagskole, høyskole/universitet på bachelor/masternivå innen relevante fag. Relevant og lang erfaring kan kompensere for utdanningskravet.

I tillegg er det ønskelig at du har:

 • Erfaring fra tilsvarende funksjoner og tunneldriving 
 • Erfaring fra oppfølging av entreprisekontrakter
 • Kurs i ingeniørgeologi, og bruk av Q-metoden
 • Erfaring med bruk av dataverktøy for kartlegging, MWD-data

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Vi legger vekt på at du:

 • God på å kommunisere. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.
 • God på å ta initiativ og finne løsninger i nye situasjoner
 • God til å samarbeide og en relasjonsbygger
 • Selvstendig, strukturert og effektiv

Du må ha førerkort klasse B. Arbeidsspråk er norsk.


Hvorfor skal du velge oss?

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver og du vil få utvikle deg, både faglig og personlig, i takt med samfunnets nye utfordringer. Vi tar godt imot deg, og du blir en del av et fellesskap med godt arbeidsmiljø i hele landet.

Vi tilbyr deg også disse godene:

 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • mulighet for trening i arbeidstida eller støtte til treningsaktivitet
 • gode muligheter for faglig påfyll

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

Krav til søknaden

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål om stillingen?

Kontakt leder Hege Brænna tlf. 47918067


Statens Vegvesen

Søk etter flere lignende stillinger