Jobbsafari

Kontormedarbeider / sekretær 60% stilling

2 måneder siden
OmrådeRognan
Søk senest2.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Saltdal kommune har 4.700 innbyggere og ligger 85 km sørøst for Bodø. Godt oppvekstmiljø og gode frilufts- og kulturtilbud både sommer og vinter. Kommunen har godt utbygde offentlige tjenester og et spennende næringsliv i hele regionen. Saltdal har to kirker og to sokn med felles menighetsråd. Fellesrådet har ansvar for tre kirkegårder inkludert et krigsgravplassanlegg.

Vi har fine kontorlokaler på Rognan og åtte ansatte, inkludert to prester.

Kontormedarbeider / sekretær 60% stilling

Vi har ledig stilling som kontormedarbeider / sekretær i Saltdal kirkelige fellesråd og søker en allsidig person som liker å samarbeide, samtidig som hen er selvstendig og tar initiativ.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for den daglige kontakten med publikum både gjennom ekspedisjon, epost og telefon.
 • Ansvar for kontormessige rutiner som posttjeneste, arkivbehandling og journalrutiner.
 • Administrativt arbeid knyttet til kirkelige handlinger (registreringer, nettsider etc.).
 • Sekretærfunksjoner av felles administrativ karakter.
 • Bistå kirkeverge/daglig leder i virksomhetens daglige drift, samt yte administrativ støtte/hjelp for andre i staben.
 • Ansvar for fellesarealene i kontorfellesskapet.

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen på sikt.

Kvalifikasjoner

 • Erfaring innen kontoradministrasjon, helst innen offentlig forvalting.
 • Erfaring fra arbeid der dialog med mennesker er viktig.
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne.
 • Alminnelig gode datakunnskaper.
 • Kjennskap og kunnskap om ulike kirkelige fagsystem som Ecclesia.
 • Du må være forberedt på å veksle mellom mange ulike arbeidsoppgaver innenfor arbeidsdagen, i møte med publikum og i samarbeid med staben.
 • Kjennskap til kirka sitt arbeid og organisering er en fordel.

Personlige egenskaper

 • Kunne arbeide effektivt, strukturert og ryddig.
 • Evne til å se oppgaver og arbeide selvstendig.
 • Være imøtekommende og kunne kommunisere godt med publikum.
 • Kunne håndtere flere oppgaver parallelt.
 • Fleksibel og samarbeidsvillig, med evne og vilje til å forholde seg til mennesker i sårbare situasjoner.
 • Gode samarbeidsevner og samarbeidsvilje i teamet.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • Lønns- og avtalevilkår etter gjeldende avtaleverk i KAs tariffområde
 • Pensjonsordning i KLP
 • Dyktige medarbeidere i et godt arbeidsmiljø
 • En interessant og utfordrende stilling

Det er utarbeidet stillingsbeskrivelse for stillingen.

Stillingen er underlagt de til enhver tid gjeldende bestemmelser som gjelder fellesrådets ansatte og er administrativt underlagt kirkeverge/daglig leder.

Tiltredelse snarest mulig, eller etter avtale.

Tilsettelse skjer på de vilkår som framgår av lover og reglementer og med 6 måneders prøvetid. Ved ansettelse vil det bli krevd politiattest.

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

For nærmere informasjon, kontakt oss på [email protected]

Søknad med CV sendes til [email protected]

Vitnemål og attestere skal ikke sendes inn sammen med søknaden, men tas med på intervju.

Søknadsfrist: 05.03.2024

Saltdal Kirkelige Fellesråd

BedriftSaltdal Kirkelige Fellesråd
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger