Jobbsafari
Nordby ungdomsskole, Ullensaker kommune

Kontorleder

1 måneder siden
OmrådeJessheim
Søk senest27.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Nordby ungdomsskole er en av tre ungdomsskoler sentralt plassert på Jessheim. Det er gode forbindelser med både tog og buss til Oslo og resten av Romerike. Skolen har i overkant av 320 elever.

Ved Nordby har vi fire paralleller på 10.trinn, og fra skolestart, fem paralleller på 8.trinn i tillegg til en ressursavdeling med i overkant av 20 elever.

Vi er over 60 meget kompetente ansatte. Skolens visjon er "Vi sår for framtida", og vi våre satsningsområder er vurdering og fagsamarbeid. Vi har et kompetent og engasjert personale hvor vi har mange yrkesgrupper representert. Alle elevene har hver sin PC, og i tillegg til en del fysiske lærebøker bruker vi en rekke digitale læringsressurser.

Nordby er en skole med lange tradisjoner og gode systemer. Utenom våre dyktige lærere, pedagoger og fagarbeidere, har vi en mediatekar, to miljøterapeuter, en miljøarbeider, en helsesykepleier og en ledergruppe bestående av fire avdelingsledere og rektor. I forbindelse med at vår fantastiske konsulent snart går av med pensjon, ønsker vi å gjøre noen organisatoriske endringer og ansette en kontorleder.

Ønsket oppstart er 1. september.


Arbeidsoppgaver

 • Resepsjons- og sentralbordsfunksjon
 • Fraværshåndtering/vikarinnkalling i samarbeid med avdelingslederne
 • Oppgaver knyttet til innkjøp, økonomi og fakturering (budsjettarbeid, regnskap, bilagsføring, fakturaoppfølging, kvartalsrapportering og avviksrapportering)
 • Saksbehandling etter opplæringsloven
 • Oppfølging av Transponder, Visma sikker sak, Visma skole m.m.
 • Saksbehandling i forbindelse med ansettelsesprosesser i samråd med rektor (UBW, Acos Websak)
 • Føring av fast og variabel lønn, samt etterkontroll av fravær og lønn
 • Enkel support av elev-pc-er og ansatt-pc-er, innmelding av skader og generell kontakt med IKT på kommunenivå
 • Oppfølging skademeldinger, NAV o.l.
 • Administrere eksamen, nasjonale prøver, kartlegginger, overgang videregående skole m.m. i samarbeid med skoleledelsen
 • Skoleskyss
 • Oppfølging av bygg og skolens uteområde i samarbeid med skoleledelsen
 • Generell bistand i skolens løpende driftsoppgaver

Kvalifikasjoner

 • Minimum treårig universitets- eller høgskoleutdanning, økonomiske- og administrative fag 
 • Relevant praksis
 • Gode IKT-kunnskaper
 • Kjennskap til relevante lover og retningslinjer 
 • Tilsettingen er betinget av godkjent politiattest

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner 
 • Positiv, imøtekommende og serviceorientert
 • Gode kommunikasjonsferdigheter både skriftlig og muntlig, norsk og engelsk
 • Fleksibel og effektiv med stor arbeidskapasitet
 • Strukturert, ryddig og selvstendig
 • Evnen til å sette deg inn i nye systemer
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

Lønn: Saksbehandler i SKO 7531 med treårig universitets- eller høyskoleutdanning, årslønn fra kr 485.400 til kr 569.100 etter ansiennitet.

Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid.

Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. §10-9 i opplæringsloven, fremlegges. Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell som arbeider med barn eller personer med utviklingshemming, barne- og ungdomstjenesten, fosterhjem og andre personer som oppholder seg regelmessig i barnehagene, som vaktmester og renholder, vil bli krevet politiattest ved ansettelse, godkjenning eller oppnevnelse. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder. 

Kopi av vitnemål og attester lastes opp i søkeportalen som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. offentleglova § 25.

Ullensaker kommune har behov for medarbeidere med ulike kompetanser, erfaringer og perspektiver for å kunne løse samfunnsoppdraget vårt på en god måte. Kommunen ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, legning, religion eller etnisk bakgrunn.

Kontaktinformasjon

Maren Røse Snerlebakken, Rektor, 93263183, [email protected]


Arbeidssted

Trondheimsvegen - Jessheim 120


2068 Jessheim


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Ullensaker kommuneReferansenr.: 4812410919


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 27.05.2024Nordby ungdomsskole, Ullensaker kommune

BedriftNordby ungdomsskole, Ullensaker kommune
Om bedriften

Ullensaker kommune ligger sentralt på Østlandet, bare 25 km nord for Oslo. Vi er vertskommune for landets hovedflyplass OSL. Kommunen består blant annet av tettstedet Kløfta og byen Jessheim. Jessheim er kommunens administrasjonssenter, og ligger 30 minutter fra Oslo og 10 minutter fra Gardermoen. Det er over 43.000 innbyggere i kommunen som har høy befolkningsvekst, dette byr på mange muligheter og spennende utfordringer.

Les mer her

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger