Jobbsafari
Lunner kommune Kultur og oppvekst

Kontaktpersoner til barnevern

1 måneder siden
OmrådeRoa
Søk senest18.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Barneverntjenesten har ledig 2 100 % stilling som saksbehandler/kontaktperson fra 01.06.2024, og ett vikariat som saksbehandler/kontaktperson ledig omgående. 

Barneverntjenesten i Lunner er egen enhet organisert under kommunalsjef for kultur og oppvekst, sammen med barnehage, skole, PP-tjeneste og skole- og helsestasjonstjeneste. Det legges stor vekt på et bredt tverrfaglig samarbeid. 

Barneverntjenesten er organisert i team undersøkelse/tiltak og team omsorg/ettervern. Vi jobber aktivt med å tilpasse tjenesten de endringer som forventes i oppvekstreformen og ny barnevernlov, og gjennomfører nå ny organisering med tydelig ledelse og veiledning av alle ansatte

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling etter Lov om barnevern, som å gjennomføre undersøkelser av barns omsorgssituasjon, treffe vedtak om hjelpetiltak, iverksette og evaluere tiltak i samarbeid med barn og familien, og gi råd og veiledning basert på kvalitative metoder
 • Skriftlig dokumentasjon av faktiske forhold, vurderinger og beslutninger iht. lovverk
 • Holde deg faglig oppdatert og tilegne deg ny fagkunnskap. Kunne representere og formidle barnevernsfaglig kunnskap i samarbeidsforum
 • Forberede, gjennomføre og følge opp saker i barneverns- og helsenemnda og øvrige rettsinstanser
 • Utstrakt samarbeid og samordning med andre instanser

Utdanningskrav

 • Barnevernsfaglig mastergrad eller annen relevant utdanning på tilsvarende nivå
 • Alternativt relevant bachelorutdanning dersom det innen 1. januar 2031 kan dokumenteres minst fire års arbeidserfaring fra barnevernet i tillegg til at det er gjennomført en barnevernsfaglig eller annen relevant videreutdanning med minst 30 studiepoeng

Kompetanse som vektlegges:

 • Teoretisk kompetanse på psykologi, risiko- og beskyttelsesfaktorer, sosioøkonomiske forhold, konsekvenser av omsorgssvikt, vold, overgrep og skjevutvikling hos barn samt god kjennskap til normer, kjønn, identitet og seksualitet
 • Analyse og beslutningskompetanse, kritisk refleksjon, vurdering av barnets beste, kulturelle perspektiver ved analysearbeid, metoder for drøfting og beslutningsprosesser
 • Juridisk kompetanse om juridisk metode, aktuelle lover og forskrifter
 • Forvaltningskompetanse og kunnskap om maktteori, etikk, systemteori, kommunikasjon og bruk av tolk, velferdssystemet, god saksbehandling i forvaltning, kontroll og evaluering av saksbehandling og kunnskap om tilsynsmyndighetens mandat
 • Førerkort klasse B, og disponerer bil

Personlige egenskaper

 • Du er raus, ydmyk og tydelig i møte med mennesker i krise
 • Du møter barn, unge og familier på en tilpasset, likestilt og likeverdig måte uansett seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk
 • Du er selvstendig, fleksibel, strukturert og målrettet
 • Du har god evne til skriftlig dokumentasjon, samt muntlig fremstillingsevne
 • Du er faglig og personlig trygg, og har mot til å fremme egne synspunkter og vurderinger
 • Du er endrings- og læringsvillig, robust og trives med et variert og høyt arbeidstempo
 • Du har god barnevernfaglig forståelse med fokus på barns medvirkning
 • Du kan identifisere det med kommunens verdigrunnlag: Pålitelig, vennlig og modig

Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Politiattest

 Tilfredsstillende politiattest, ikke eldre enn tre måneder, må leveres før tiltredelse i stilling.

Annet

Minst 2 referanser må oppgis i søknaden, en leder og en sideordnet kollega.

Vitnemål/attester vedlegges søknaden.

Lønns og arbeidsvilkår

Vi kan tilby:

 • Et arbeidsmiljø som ivaretar 24-timers mennesket
 • En spennende og variert arbeidshverdag med krevende utfordringer
 • En tjeneste med mål om høy faglig kvalitet
 • Veiledning og systematisk oppfølging fra fagleder med utgangspunkt i emosjonell støtte, bidra til fremdrift i saker og økt evne til etisk og faglig refleksjon over egen praksis
 • Ekstern saks- og prosessveiledning
 • Tjenestebil til felles bruk
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Fleksibel arbeidstid – Mulighet for hjemmekontor, og noe kveldsarbeid må påberegnes
 • Lønn etter avtale 

Vi ønsker et arbeidsmiljø preget av mangfold, og at våre ansatte skal gjenspeile befolkningen forøvrig. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, eller minoritetsbakgrunn. Vi legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom du har behov for det.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Lunner kommune Kultur og oppvekst

BedriftLunner kommune Kultur og oppvekst
Om bedriften

Lunner kommune har i overkant av 9300 innbyggere, ligger sentralt på Hadeland, 50 km nord for Oslo sentrum og med kort vei til Gardermoen. Basisnæringen er jord- og skogbruk, men kommunen har også mange pendlere. Distriktet er med sin natur og sitt vakre kulturlandskap allerede en attraktiv boregion. Kommunens visjon er: Det gode liv lever vi bedre i Lunner. Nær naturen - Nær byen VÅRE VERDIER: PÅLITELIG-VENNLIG-MODIG

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger