Jobbsafari
Nome og Midt-Telemark barnevern

Kontaktperson

1 måneder siden
OmrådeGvarv
Søk senest29.4.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Har du lyst til å bidra til gode oppvekstforhold til barn og unge i Nome og Midt Telemark kommune? Er du ein trygg vaksen, god på relasjonsbygging, er tillitsskapande og lett kjem i dialog med både barn og vaksne? Hvis du i tillegg trives i ein hektisk og variert arbeidskvardag, likar kombinasjon brukarkontakt og saksbehandling, er kreativ, engasjert og har godt humør, så er det nettopp deg vi søker. For å trives hos oss må du like å jobbe i team, være fleksibel, å inneha gode samarbeidsevner.

Barneverntenesten har stort fokus på barns medverking, kvalitet i arbeidet og fagutvikling. Vi er opptatt av tillit, samarbeid og kontinuitet for dei familiane og samarbeidspartnerane som er i kontakt med oss. Dette ser vi på som viktige faktorer for å få til eit nødvendig og godt endringsarbeid.

Nome og Midt Telemark barnevern er ein felles barnevernteneste for kommunane Nome og Midt Telemark. Tenesten har sine lokaler på Gvarv. Barneverntenesten er organisert i to avdelingar, der det arbeides med undersøkelse, tiltak, fosterheim og ettervern. Arbeidsoppgåvene er mange og varierte. Det er for tida 25 tilsette i tenesten.

Nome og Midt Telemark barnevern kan tilby deg ein meningsfull og betydningsfull arbeidskvardag, med gode faglege kollegaer og eit godt arbeidsmiljø. Tenesten har stort fokus på fagleg utvikling, både på systemnivå og for den enkelte. Det tilretteleggast for at alle skal oppleve meistring og får utviklingsmoglegheiter som styrker den enkelte, og utvide vår faglege kompetanse.

Nome og Midt Telemark barnevern satsar på kompetanseutvikling hos alle tilsette, både individuelt og på systemnivå, og er ein del av eit læringsnettverk. Der jobbes det blant anna med kompetanseutvikling på fosterheimsområdet. Tenesten har som ein del av læringsnettverket, også eit ressursteam. Dette består av miljøterapeutar og psykolog.

Tenesten har ledig to faste kontaktperson stillingar i 100% fra 01.08.24


Arbeidsoppgåver

 • Saksbehandling etter Lov om barnevern, i tråd med forskrifter, rettleiarar, rutinar og avtaler.
 • Saksbehandling- herunder ansvar for framdrift i sak, kvalitet og dokumentasjon.
 • Arbeid i tråd med barneverntenesten sin internkontroll, mål og fokusområder
 • Holde seg fagleg oppdatert
 • Partsrepresentant i barneverns- og helsenemnda
 • Være bidragsyter i fagleg utviklingsarbeid i tenesten

Kvalifikasjonar

Krav til kvalifikasjoner

 • Barnevernspedagog, sosionom eller anna relevant utdanning på minimum bachelor utdanning.
 • Du må ha god muntlig og skriftlig framstillingsevne og kunne takle ein hektisk kvardag

Ønska kvalifikasjoner

 • Ønskeleg med erfaring frå barnevernsfeltet
 • Relevant vidareutdanning
 • Gode digitale ferdigheiter

Særskilde krav

 • Krav om politiattest, jf Barnevernsloven § 12-11. Politiattest skal framvisast før oppstart i stilling.
 • Førarkort kl. B
 • Disponere bil

Personlege eigenskapar

Tenesten ønsker deg som:

 • Har evne til å arbeide sjølvstendig og i samarbeid med andre.
 • Har humor og takhøgde
 • Er omstillingsdyktig, fleksibel og kreativ.
 • Har høg arbeidskapasitet
 • Er ein lagspiller til godt arbeidsmiljø, saman med dine kollegaer og dine leiarar.
 • Er løysingsorientert og endringsvillig, og trivast med tidvis høgt temp og varierte arbeidsoppgåver
 • Du må ha evne til å jobbe sjølvstendig, målretta og strukturert.
 • Du må være opptatt av barns medverknad og ha holdningar som representerer dette 
 • Du må ha gode samarbeidsevner
 • Du må ha evne til god møteledelse 

Personlige eigenskaper vil bli vurdert spesielt og utgjer ein sentral faktor for tilsetting.

Vi tilbyr

 • Givande arbeid i eit godt arbeidsmiljø med høg fagleg kompetanse
 • God opplæring med fadderordning
 • Spennande og utfordrande arbeidsoppgåver
 • Fleksibel og variert arbeidskvardag
 • Flere sosiale tiltak for å bygge opp under eit godt arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid (kjernetid fra 09.00-14.00)
 • Ein arbeidsstad opptatt av fagutvikling
 • Fast veiledning for nytilsette
 • Engasjerte kollegaer i et godt arbeidsmiljø
 • E-læringskurset for nytilsatte i Midt-Telemark kommune
 • Lønn etter gjeldande lov og avtaleverk
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar

Kopi av vitnemål og attester tas med ved eventuelt intervju.

Kontaktinformasjon

Anne Storhaug, Einingsleiar, +47 91852855


Arbeidsstad

Gvarvgata 45


3810 Gvarv


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Midt-Telemark kommuneReferansenr.: 4790620456


Stillingsprosent: 100%


Fast


Startdato: 01.08.2024


Søknadsfrist: 29.04.2024Nome og Midt-Telemark barnevern

BedriftNome og Midt-Telemark barnevern
Om bedriften

Me ønskjer å bidra til og gi alle barn og unge i Midt-Telemark kommune ein trygg og god oppvekst. Med fokus på vaksne som er til stades, har evna til å skape trygge relasjonar og som jobbar med å inkludere alle i kvardagen. Barn og unge skal få medverknad i eigen kvardag, for saman skaper me framtida.

Midt-Telemark kommune er opptekne av mangfald og vi oppmodar kvalifiserte kandidatar til å søkje jobb hos oss uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming og etnisitet.

Søk etter flere lignende stillinger