Jobbsafari
Døli skole, Ullensaker kommune

Kontaktlærer 1.-7. trinn

1 måneder siden
OmrådeJessheim
Søk senest28.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Døli skole er en flerkulturell barneskole med ca. 410 elever og 55 ansatte. Skolen ligger blant eldre bebyggelser, samt nærhet til turområder på sørsiden av Jessheim sentrum. Er du god til å skape gode relasjoner, er raus og faglig engasjert? Er du en som ønsker å yte mer enn det lille ekstra for våre elever? Da er du kanskje læreren vi ser etter. Vi søker etter lærere som kan bekle rollen kontaktlærer. Nå har du muligheten til å bli med på team Døli, en skole for fremtiden. Det lyses derfor ut en fast stilling som lærer i 100 % fra 01.08.24.  

På Døli er vi opptatt av å skape inkluderende klasserom, og vi er ambisiøse og målrettet på elevens vegne. Som lærer på Døli vil du jobbe med undervisning i henhold til LK20 og pedagogiske prinsipper med god teoretisk forankring. Systematisk begynneropplæring i lesing og skriving, Veiledet lesing, Klasselesekurs og Inkluderende undervisning, samt arbeid med grunnleggende ferdigheter i alle fag, er noe av det vi jobber særskilt med for å bli gode på. I tillegg jobber vi målrettet og systematisk med å utvikle et trygt og godt leke- og læringsmiljø for alle elevene på Døli skole gjennom vårt eget skolemiljøteam bestående av miljøterapeuter med sosialfaglig bakgrunn.

For at elevene skal kunne realisere sitt fulle potensial, er det viktig at skolen kontinuerlig forbedrer sin interne kapasitet slik at også den kan nå sitt fulle potensial. På Døli skole har vi tro på det å bygge kapasitet på egen skole for å utvikle og bistå våre lærere. Utvikle gjennom systematisk fagsamarbeid i pedagogisk utviklingstid. Bistå gjennom å bygge solide og kompetente fagteam som sammen med ledelsen, kan støtte opp om lærernes undervisning med elevene. Skoleår 2022/2023 opprettet vi et Skolemiljø- og ressursteam bestående av en leder, to miljøterapeuter og tre spesialpedagoger for å forsterke skolens kapasitet til å håndtere læringsmiljøsaker, samt handlingsrom til å iverksette tidlig innsats for elever uten vedtak. På sikt ønsker vi å bygge opp et kompetanseteam med lese- og regnelærere som har fordypningskompetanse i lesing og regning, for å bistå lærerne med å gi elevene forsterket tilpasset opplæring.

Skolens ledergruppe består av rektor og 2 avdelingsledere, i tillegg har vi en leder for skolemiljø- og ressursteam, en kontorleder, to miljøterapeuter og en helsesykepleier i full stilling. Les mer om skolen på: https://www.ullensaker.kommune.no/doliskole


Arbeidsoppgaver

 • Gi elever god, faglig veiledning slik at de opplever mestring på intensive kurs, og i undervisningssituasjon sammen med klassen.
 • Veilede og delta i samarbeidet med kollegaer for tilpassa opplæring og inkluderende klasserom.
 • Planlegge, gjennomføre og kartlegge gode læringsøkter/kurs i grunnleggende ferdigheter.
 • Utvikle nysgjerrige og samarbeidende elever som bygger og produserer kunnskap.
 • Kartlegge og følge opp elevenes utvikling, faglig og sosialt.
 • Gi gode tilbakemeldinger og fremovermeldinger.
 • Utarbeide individuelle opplæringsplaner, og bidra til at opplæringen er i tråd med mål og tiltak.
 • Dokumentere elevenes progresjon opp mot mål og tiltak.
 • Bidra i skolens arbeid med å skape et trygt og godt læringsmiljø.
 • Sørge for godt skole-hjem-samarbeid sammen med team og lærere.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent undervisningskompetanse for å undervise på barnetrinn.
 • Ønskelig med kompetanse i ett eller flere av disse fagene; norsk, matematikk og engelsk
 • Gode norskferdigheter, skriftlig og muntlig.
 • Har du annet relevant bakgrunn, oppfordrer vi deg også til å søke.

Personlige egenskaper

 • Du er en tydelig klasseleder og skaper gode relasjoner med elevene.
 • Du har god evne til å samarbeide og etablere gode relasjoner med elever, foresatte og kollegaer.
 • Du er positiv, engasjert, strukturert og målbevisst.
 • Du er interessert i å bidra aktivt til et inkluderende og trygt læringsmiljø der alle elever gis mulighet til utvikling i henhold til egne behov og forutsetninger.
 • Du har interesse for, og gjerne erfaring med, digitale læringsverktøy for å fremme elevenes læring.
 • Du er opptatt av å arbeide forskningsinformert og videreutvikle egen praksis i klasserommet.
 • Du har evne til å veilede, bidra og påvirke god praksis.
 • Du liker utfordringer og er løsningsorientert.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Nyutdannede lærere får egen veileder de to første arbeidsårene, samt veiledning i gruppe på tvers av skoler.
 • Deltagelse i profesjonsfaglig fellesskap med dyktige kolleger.
 • Vi har gode støttesystemer, blant annet i Pedagogisk senter, som støtter og veileder skolene innenfor lesing, regning, læringsmiljø og digitale ferdigheter.
 • Vi har gode ordninger for oppfølging av nyansatte og nyutdannede lærere, samt fokus på etter- og videreutdanning.
 • Vi har fokus på digital kompetanse i læringsløpet, og alle elever i grunnskolen har eget læringsbrett.
 • Lønn etter hovedtariffavtalen. Ullensaker kommune har gode kontaktlærertillegg.
 • Les mer om oss på kommunens hjemmeside under området oppvekst og utdanning.

Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. § 10-9 i opplæringsloven, fremlegges.

Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell som arbeider med barn eller personer med utviklingshemming, barne- og ungdomstjenesten, fosterhjem og andre personer som oppholder seg regelmessig i barnehagene, som vaktmester og renholder, vil bli krevet politiattest ved ansettelse, godkjenning eller oppnevnelse. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Kopier av vitnemål og attester lastes opp som vedlegg i den elektroniske søknaden. 

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. offentleglova § 25.

Ullensaker kommune har behov for medarbeidere med ulike kompetanser, erfaringer og perspektiver for å kunne løse samfunnsoppdraget vårt på en god måte. Kommunen ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, legning, religion eller etnisk bakgrunn.

Kontaktinformasjon

Kiet Minh Dang, 45618364, [email protected]


Arbeidssted

Veslevegen 5


2050 Jessheim


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Ullensaker kommuneReferansenr.: 4812317020


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 28.05.2024Døli skole, Ullensaker kommune

BedriftDøli skole, Ullensaker kommune
Om bedriften

Ullensaker kommune ligger sentralt på Østlandet, bare 25 km nord for Oslo. Vi er vertskommune for landets hovedflyplass OSL. Kommunen består blant annet av tettstedet Kløfta og byen Jessheim. Jessheim er kommunens administrasjonssenter, og ligger 30 minutter fra Oslo og 10 minutter fra Gardermoen. Det er over 43.000 innbyggere i kommunen som har høy befolkningsvekst, dette byr på mange muligheter og spennende utfordringer.

Les mer her

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger