Jobbsafari
Regnskapstjenesten, Trondheim kommune

Konsulent 

27 dager siden
OmrådeTrondheim
Søk senest9.6.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Ved Regnskapstjenesten er det ledig en fast 100 prosent stilling som konsulent i vårt refusjonskapsteam fra 1. oktober 2024.

Regnskapstjenesten har ansvar for å avlegge kommunens årsregnskap med et omfang nær 20 milliarder kroner. Vi er en ressurs for organisasjonen i regnskaps- og refusjonsfaglige spørsmål, og har ansvar for at arbeidsprosessene er effektive og kvalitativt gode. 

Refusjonsteamet har ansvar for å behandle syke- og foreldrepenger for ansatte i Trondheim kommune, og i 2023 ble det refundert 630 millioner kroner fra NAV. Stillingen vil være rettet mot å jobbe med både refusjonsfaglige oppgaver og utvikling av arbeidsområdet. Stillingen vil ha en samarbeids- og kontaktflate internt på vår enhet og med enhetene i Trondheim kommune. 

Du vil komme til et arbeidsmiljø som jobber prosess- og prosjektbasert med fokus på kontinuerlig forbedring og utvikling. Vi er opptatt av å jobbe systematisk med forbedring og utvikling, blant annet ved bruk av smidig metodikk som LEAN, Prince2- prosjektmetodikk og prosessutvikling. Du vil få gode muligheter til både å påvirke og lære.


Hvilke oppgaver ligger til denne stillingen?

 • Du vil få arbeidsoppgaver knyttet til behandling av alle typer refusjonskrav til NAV
 • Du vil behandle mottak/avstemming av refusjoner fra NAV
 • Du vil jobbe med veiledning, informasjon og opplæring til alle enheter i Trondheim kommune
 • Du vil jobbe med forbedring av rutiner og avstemming mellom forsystem og regnskap
 • Du vil utforske mulighetene for bedre og mer effektive tjenester gjennom digitale løsninger
 • Du må være forberedt på endring i arbeidsoppgaver ut fra behov og kvalifikasjoner

Hvilken kompetanse er viktig i denne stillingen?

 • Du har relevant utdanning innen lønn, personal, regnskap/økonomi, kommunikasjon eller forretningsjus på bachelor nivå. Lang relevant erfaring kan erstatte krav om formell utdanning
 • Det er ønskelig med relevant arbeidserfaring innen HR, men nyutdannede med motivasjon for å jobbe med refusjon og engasjement for digitalisering oppfordres også til å søke
 •  Det er en fordel om du har erfaring fra arbeid med refusjoner av sykepenger eller foreldrepenger
 •  Det er ønskelig at du har interesse for å ta i bruk ny teknologi, og jobbe med forbedringsarbeid
 •  Du har gode kommunikasjonsegenskaper, både muntlig og skriftlig
 •  Du har gode norskferdigheter, både muntlig og skriftlig

Hva ser vi etter hos deg?

 • Du har gode samarbeidsevner og er opptatt av å bidra til å nå felles mål
 • Du er løsningsorientert og en god lagspiller
 • Du liker å jobbe med informasjon og opplæring
 • Du har god systemforståelse og synes det er spennende å ta i bruk nye digitale verktøy
 • Du er utforskende, endringsorientert og tilpasningsdyktig til endringer i arbeidsoppgaver

Hvorfor skal du velge oss?

 • Hos oss får du være med å skape merverdi innenfor våre ansvarsområder
 • Du får muligheten til å bidra til at vi er en digital og innovativ kommune
 • Hos oss vil du få mulighet til å jobbe i aktivitetsbasert løsning, og med avtale om bruk av hjemmekontor
 • Du vil få en ledelse som er støttende, som tilrettelegger for at du skal kunne lykkes i din jobb og som er interessert i at du skal ha mulighet til å utvikle deg
 • Vi har en ledelse som ønsker at enheten skal være en interessant og fremoverlent arbeidsplass, med ansatte som er stolte av jobben sin
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler. Stillingskategori og lønn avhenger av søkerens kvalifikasjoner
 • Du må være forberedt på endring i arbeidsoppgaver ut fra behov og kvalifikasjoner
 • Ansatte i Trondheim kommune er medlem i Trondheim kommunale pensjonskasse (TKP)

Kontaktinformasjon

Tove Tveråmo, Regnskapssjef, 98894664


Lena Fiplingdal, Avdelingsleder, 92427004


Arbeidssted

Prinsens gt. 1A


7013 Trondheim


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trondheim kommuneReferansenr.: 4812795982


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 09.06.2024Regnskapstjenesten, Trondheim kommune

BedriftRegnskapstjenesten, Trondheim kommune
Om bedriften

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden "Jobb hos oss".

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk. 

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger