Jobbsafari

Konsulent 

1 måneder siden
OmrådeStraumen
Søk senest17.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Om stillingen

Sørfold kommune har ledig fast stilling som konsulent. Hovedoppgaver i stillingen er post/arkiv og politisk sekretariat. Det kan også bli aktuelt med oppgaver innen IT, personal eller økonomi/regnskap alt etter kompetanse hos den som ansettes.


Om virksomheten 

Stillingen er organisatorisk plassert i Personal- og organisasjonsavdelingen som består av 5.5 årsverk. Oppgaver i avdelingen er arkiv, politisk sekretariat, saksbehandling innenfor motorferdselloven og alkoholloven, personalsaker, utarbeide rutiner og prosedyrer, sekretariat for Arbeidsmiljøutvalg og delta i ulike drøftinger og forhandlinger. Politisk sekretariat legger til rette for politisk styring, administrerer møter i de politiske utvalgene og formidler informasjon internt og eksternt. Sentralbord og ekspedisjon med informasjon til befolkningen. IT med drift og brukerstøtte ligger også til avdelingen.


Stillingens hovedoppgaver

 • Møtesekretær og saksbehandlingsoppgaver for politisk ledelse
 • Post/arkiv
 • Kontroll og kvalitetssikring i saksbehandlersystemet
 • Betjene ekspedisjon og sentralbord
 • Råd og veiledning til saksbehandlere
 • Utvikling og digitaliseringsarbeid 
 • Delta i øvrige oppgaver i avdelingen alt etter kompetanse

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høgskole- eller universitetsutdanning. Relevant utdanning her er arkiv, bibliotek, IT, offentlig administrasjon o.l. 
 • Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Interesse for politisk arbeid
 • God kompetanse og interesse for digitaliserings- og utviklingsarbeid

Det er en fordel dersom du har erfaring fra kommunal sektor og regnskap, men det er ikke et krav. 


Personlige egenskaper vi søker etter

 • Ryddig og strukturert med god ordenssans
 • Evne til å jobbe målrettet, fokusert og raskt med konkrete arbeidsoppgaver
 • Serviceinnstilt og løsningsorientert
 • Bidrar positivt til et godt arbeidsmiljø
 • Krav til språk: Må kunne kommunisere godt på norsk, både muntlig og skriftlig.

Vi tilbyr

 • Lønn som konsulent etter ansiennitet, og da minimum 8 år. 
 • God pensjonsordning
 • Muligheter for kompetanseheving og å være med på kommunens utviklingsarbeid innenfor digitalisering av våre tjenester. 
 • Vi er opptatt av at våre ansatte skal bo i kommunen, og er behjelpelig med å skaffe bolig. Vi dekker også flytteutgifter etter eget reglement. Kommunen har også full barnehagedekning. 
 • Tiltredelse etter avtale

Sørfold Kommune Sentraladministrasjon

BedriftSørfold Kommune Sentraladministrasjon
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger