Jobbsafari
Harstad kommune Drift og utbygging

Konsulent

1 måneder siden
OmrådeHarstad
Søk senest3.6.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Drift og utbyggingstjenesten har bl.a. ansvar for drift av offentlig parkeringsordning i kommunen hvor det i sentrumsområdet er avgiftsparkering. Driften omfatter kontroll av parkering, utstedelse av parkeringstillatelser herunder kort for bevegelseshemmede, saksbehandling av klager-/enkeltsaker, publikumsinformasjon og tilhørende økonomisk saksbehandling. 

Avdelingen har som hovedmål å utvikle og drive kundevennlig parkering, med gode parkeringstekniske løsninger. En viktig del av jobben er å yte service og veilede kunder. Vi søker nå etter en engasjert og initiativrik konsulent/saksbehandler for snarlig tiltredelse i 100 % fast stilling ved parkeringskontoret. 

Arbeidsoppgaver/ansvarsoppgaver:

 • Saksbehandling av søknader vedrørende parkeringstillatelse for forflyttingshemmede, særskilte parkeringstillatelser til beboere, næringsdrivende mv.
 • Saksbehandling av øvrige saker innenfor selskapets ansvarsområder vil også ligge i stillingen, slik som behandling av klager på ileggelser av parkeringsgebyr og kontrollsanksjoner.
 • Kundekontakt og veiledning innenfor selskapets fagområder ved interne og eksterne henvendelser i resepsjon og på telefon og e-post.

Kvalifikasjoner:

 • Relevant fagskole utdanning innen kontor og administrasjon. Relevant arbeidserfaring innen fagfeltet parkering og kommunal saksbehandling kan veie opp for utdanningskravet.
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, vil bli tillagt stor vekt.

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • Innovativ og fleksibel - evne å se saker i nye perspektiv og formidle dette til andre.
 • Pålitelig og positiv - evne å se utfordringer som en mulighet for læring og forbedring.
 • Kunne jobbe både selvstendig og i samarbeid med andre.
 • God kommunikasjon, veiledningsevne og serviceinnstillt.

 Vi tilbyr:

 • Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger.
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut for de som har lovfestet rett til barnehageplass.
 • Harstad kommune satser hardt på startlån da vi ønsker at flest mulig får mulighet til å eie egen bolig i kommunen. Dersom man ikke får lån i privat bank, kan man være aktuell for startlån. Se lenker for mer informasjon: https://www.husbanken.no/person/startlaan/ eller https://www.harstad.kommune.no/startlaan.469087.no.html

Annen informasjon:

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Harstad kommune Drift og utbygging

BedriftHarstad kommune Drift og utbygging
Om bedriften

Drift- og Utbyggingstjenesten har ansvaret for planlegging, utbygging og drift innen områdene: - vann og avløp - kommunale veg og trafikkanlegg - kommunale park og idrettsanlegg - kommunalt parkeringsområde Drift- og utbyggingstjenesten forvalter innen disse områdene et driftsbudsjett på ca kr 250 mill. Til å produsere gode tjenester innen disse områdene er vi ca 70 ansatte fordelt på ingeniører, arbeidsledere og fagarbeidere. Vi har mange interessante og svært viktige samfunnsoppgaver og har fokus på samarbeid, tilgjengelighet og kvalitet.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger