Jobbsafari
Fana og Ytrebygda EFBF, Kontorfaglig avdeling, Bergen kommune

Konsulent

1 måneder siden
OmrådeKokstad
Søk senest27.4.2024
JobbdetaljerFeriejobb

Om stillingen

Etat for barn og familie har overordnet faglig og administrativt ansvar for Barne- og familietjenesten som blant annet omfatter helsestasjons- og skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, Barne- og familiehjelpen, Ergo- og fysioterapitjenesten for barn og unge og Ung Arena. Etaten har videre ansvar for barneverntjenesten, bosetting av enslige mindreårige flyktninger, Barnevernvakten, Utekontakten og SLT (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak). Virksomheten er delt inn i fire byområder og to byomfattende enheter. Barne- og familietjenestene skal på sikt samlokaliseres for de fleste av tjenestene i et nytt Familiens hus innenfor byområdet.

Kontorfaglig avdeling i byområde Fana og Ytrebygda søker sommervikar i 100 % stilling som konsulent i perioden 1. juli til 2. august 2024. Studenter på høgskole/universitetsnivå oppfordres til å søke. Avdelingen utfører økonomiske/administrative oppgaver for alle tjenestene/avdelingene innenfor byområdet i Etat for barn og familie, bl.a. resepsjons- og sentralbordtjenester for helsestasjonstjenesten og barneverntjenesten, lønns- og fraværsregistrering, fakturabehandling, journalføring og en rekke andre oppgaver knyttet til driften av tjenestene. Pr. i dag har avdelingen ni stillinger. Arbeidshverdagen er travel og variert.


Arbeidsoppgaver

 • Betjening av telefon og publikumsmottak for barneverntjenesten og helsestasjonstjenesten
 • Postbehandling og journalføring 
 • Driftsoppgaver og forefallende oppgaver i henhold til tjenestestedenes behov

Kvalifikasjoner

 • Studenter som har påbegynt utdannelse på høgskole- og universitetsnivå
 • Søker må ha erfaring med programpakken MS Office
 • Det er ønskelig med erfaring fra administrativt arbeid og fagsystemer innen arkiv, saksbehandling og/eller journalføring
 • God forståelse for posthåndterings-, arkiverings- og journalføringsoppgaver forutsettes
 • Søker må beherske muntlig og skriftlig norsk flytende, og engelsk muntlig

Personlige egenskaper

 • Er serviceinnstilt, fleksibel og trives med en hektisk og variert arbeidshverdag
 • Tar ansvar og føler eierskap til oppgavene, samt er fortrolig med å jobbe innen fastsatte frister.
 • Kan arbeide effektivt både selvstendig og i team
 • Trives med å jobbe med endringer og å arbeide frem forbedringstiltak
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper i møte med barn, ungdom, voksne og kollegaer
 • Personlig egnethet og sammensetningen av personalgruppen vektlegges

Vi tilbyr

 • God opplæring og oppfølging
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Avtalefestet lønn
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • En inkluderende arbeidslivsbedrift

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker ber om å bli unntatt fra offentlig søkerliste, jf. offentleglova § 25, annet ledd. Søker vil i så fall bli varslet om dette. 

Kontaktinformasjon

Tor Håkon Hansen, Avdelingsleder kontorfaglig avdeling, 90697391


Arbeidssted

Kokstadflaten 4


5257


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Bergen kommuneReferansenr.: 4798068637


Stillingsprosent: 100%


Vikariat


Søknadsfrist: 27.04.2024Fana og Ytrebygda EFBF, Kontorfaglig avdeling, Bergen kommune

BedriftFana og Ytrebygda EFBF, Kontorfaglig avdeling, Bergen kommune
Om bedriften

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.


Søk etter flere lignende stillinger