Jobbsafari
Gjøvik kommune NAV Gjøvik

Økonomisk veileder i 100 % fast stilling ved NAV Gjøvik

1 måneder siden
OmrådeGjøvik
Søk senest2.6.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Beskrivelse av arbeidsstedet:

NAV Gjøvik har ledig 100 % fast stilling som økonomisk veileder.

Vi ser etter deg som ønsker å være med på å løse NAV sitt samfunnsoppdrag. Vil du være med å utgjøre en forskjell for mennesker i vanskelige livssituasjoner? Motiveres du av å hjelpe andre løse sine utfordringer og oppnå sine mål? Har du god økonomisk forståelse? Da ønsker vi å ha deg med på laget vårt.

Stillingen som økonomisk veileder innebærer dialog og samtaler med mennesker i vanskelige livssituasjoner. Saksbehandling av søknader etter sosialtjenesteloven vil være en sentral del av oppgavene.

Den faste stillingen er for tiden plassert i avdeling Skaffe arbeid over 30.

NAV Gjøvik ligger i dag i sentrumsnære lokaler, og fra våren 2025 skal vi inn i helt nytt bygg i Parkgata. Vi er over 100 medarbeidere som er organisert i 5 avdelinger. Avdelingene jobber tverrfaglig og helhetlig med utgangspunkt i hver enkelt brukers behov. Hos oss vil du møte et stort og engasjert fagmiljø som er opptatt av å gi helhetlige tjenester av god kvalitet. Fleksibilitet, samarbeid, kunnskapsdeling og kompetanseutvikling er viktig i vårt arbeid.

Arbeidsoppgaver

 • Behandle søknader om økonomisk stønad etter lov om sosiale tjenester i NAV 
 • Kartlegge, følge opp og motivere enkeltpersoner i krevende økonomiske situasjoner
 • Gi råd og veiledning med utgangspunkt i den enkeltes behov
 • Gi grunnleggende veiledning om budsjett og privatøkonomi
 • I samarbeid med veilederkolleger, iverksette og følge opp aktiviteter som kan bidra til at bruker kommer i arbeid eller utdanning
 • Samarbeide tverrfaglig internt og eksternt

NAV er en organisasjon i stadig utvikling og arbeidsoppgavene vil kunne endres. 

Kvalifikasjoner:

 • Utdanning på bachelornivå innenfor sosialt arbeid, arbeids- og velferdsfag, veiledning eller juss. Annen relevant utdanning kan komme i betraktning
 • God økonomisk forståelse og interesse for fagområdet
 • Relevant erfaring med veiledning av voksne i sårbare situasjoner og erfaring med saksbehandling
 • Nyutdannede kan også bli vurdert
 • Svært gode kommunikasjonsferdigheter, både skriftlig og muntlig. Du kan uttrykke deg og skrive på en forståelig og tydelig måte
 • God digital kompetanse og evne til raskt å sette deg inn i og bruke nye digitale løsninger. Du må også kunne veilede andre i bruk av digitale løsninger


 Det er ønskelig at du har:

 • Kunnskap om og erfaring med offentlig forvaltning
 • Kunnskap om arbeidsmarkedet og arbeidsinkludering
 • Erfaring med tverrfaglig samarbeid

Personlige egenskaper:

 • Er robust og trygg i møte med personer i krisesituasjoner
 • Er selvstendig, strukturert og har god arbeidskapasitet
 • Er fleksibel og evner å håndtere uforutsigbarhet

Vi kan tilby:

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • Et aktivt og engasjert arbeidsmiljø med gode kollegaer, preget av stor arbeidsinnsats og høy kompetanse
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Stor mulighet for å bidra til organisasjonsutvikling og påvirke egen arbeidshverdag
 • Kollegaveiledning
 • Fleksibel arbeidstid
 • Mulighet for hybrid arbeidshverdag innenfor våre retningslinjer
 • Ansettelse på kommunale vilkår, herunder pliktig pensjonsordning med 2% trekk og 6 måneders prøvetid.
 • Gjøvik kommune har god offentlig pensjonsordning gjennom KLP. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje. I tillegg får du medlemspris og gode betingelser på sparing, forsikring og banktjenester. 
 • Lønn etter kommunens regulativ
 • Fokus på lokalt partssamarbeid og systematisk, forebyggende HMS arbeid

Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. offentleglova § 25.

Søknad:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem. 

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne og alder.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Gjøvik kommune NAV Gjøvik

BedriftGjøvik kommune NAV Gjøvik
Om bedriften

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum. Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring. Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med visjonen "Universitetsbyen Gjøvik - ledende i bærekraftig vekst og utvikling". Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling. Kommunens verdier: Kompetanse - engasjement - respekt.

Tilgjengelighetserklæring for EasyCruit

Søk etter flere lignende stillinger