Jobbsafari
Fellestenester, Helse Vest IKT

Økonomikonsulent

1 måneder siden
OmrådeBergen
Søk senest17.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Helse Vest IKT er eit av dei største IKT-selskapa på Vestlandet, og leverer løysingar og tenester til sjukehusa på vestlandet. Vi legg vekt på å ha god intern kommunikasjon, godt arbeidsmiljø og høgt kvalifiserte medarbeidarar. Vi har no ledig stilling som Økonomikonsulent i Avdeling for fellestenester. Vi er 15 tilsette i avdelinga, og vi sitter i nye, flotte lokaler sentralt ved begge bybanene på Kronstad.

I rolla som Økonomikonsulent vil du få ei sentral rolle i skjeringspunktet mellom innkjøp og rekneskap, og ha eit tett samarbeid med controllarar, leiarar, innkjøparar, løns- og rekneskapssenteret, og med Sykehusinnkjøp. Du vil vere involvert i hele prosessesen, frå behov og bestilling til leveranse og faktura.

Du vil vere Helse Vest IKT sin representant i regionale fora for innkjøp, kontaktperson for Sykehusinnkjøp, og intern rådgivar ved etablering av nye avtalar.


Arbeidsoppgåver

 • Superbrukar i ERP-løysing, SAP
 • Oppfølging av faktura og innkjøpsordre
 • Handtere fakturaavik
 • Veiledning og opplæring
 • Oppfølging og analyse innanfor innkjøpsområdet
 • Rådgjevar ved inngåing av nye avtalar
 • Representere Helse Vest IKT i regionale innkjøpsfora
 • Koordinere aktivitet med Sykehusinnkjøp

Kvalifikasjonar

 • Økonomiutdanning på bachelornivå
 • Rekneskapskompetanse
 • Innkjøpskompetanse
 • Allsidig økonomierfaring
 • Røynsle i bruk av ERP-løysingar er ønskeleg, gjerne SAP
 • Gjerne kjennskap til offentlige innkjøp
 • Gjerne kjennskap til IT-kontraktar

Personlege eigenskapar

 • Du blir sett på som ein sjølvstendig og initiativrik person
 • Du arbeider strukturert og nøyaktig
 • Du er prosessorientert, engasjert og analytisk
 • Du evner å forstå forretningen - sjå heilheita
 • Du har gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Oppgåver som understøtter eit samfunnsnyttig oppdrag innanfor helse
 • Spennende arbeidsoppgåver og moglegheit til å påvirke innhald
 • Gode høve til fagleg og personleg utvikling
 • Motiverte og kunnskapsrike kolleger
 • Inkluderende og imøtekommende arbeidsmiljø
 • Løn etter avtale
 • Medlemskap i KLP som sikrar gode pensjonsordningar
 • Moglegheit for hjemmekontorløysing

Kontaktinformasjon

Leif Nordland, Økonomisjef


Arbeidsstad

Bjørnsons gate 30


5052 Bergen


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Helse Vest IKTReferansenr.: 4776626618


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 17.03.2024Fellestenester, Helse Vest IKT

BedriftFellestenester, Helse Vest IKT
Om bedriften

Helse Vest IKT leverer alle IKT-tenester til spesialisthelsetenesta i Helse Vest. Våre kundar er både dei offentlege sjukehusa i Helse Vest, samt fleire private helsetenesteleverandørar i regionen. Vi har kontor i Bergen, Stavanger, Førde og Haugesund.Vi siktar mot å betre helsetenesta ved innovativ bruk av IKT-løysingar. Vi har som mål å innføre teknologi som gjer pasientbehandlinga på sjukehusa tryggare og meir effektiv. Vi er eit framtidsretta miljø som kontinuerleg samarbeider med sjukehusa for å hjelpe dei med innovative arbeidsmåtar. For å klare det, er vi avhengig av å vere ein variert miks av tilsette. I tillegg til teknologi- og IT-hovud, har vi mange flinke folk i stabs- og støttefunksjonar, og ikkje minst med helsefagleg bakgrunn.Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å spegle mangfaldet i befolkninga i rekrutteringa vår. Vi oppmodar alle som er kvalifiserte til å søkje ledige stillingar uansett kjønn, alder, funksjonshemming og fleirkulturell bakgrunn, eller om du har hatt eit lengre opphald frå arbeidslivet. Føretaksgruppa i Helse Vest ønskjer å leggje til rette for inkluderande rekruttering.Vil du verte betre kjent med oss og lese meir om kva vi driver med? Gå inn på helse-vest-ikt.no

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger