Jobbsafari

Økonom (rådgiver/seniorrådgiver)

2 måneder siden
OmrådeBergen
Søk senest17.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Om stillingene 

Er du interessert i havbruksnæringen og god på systematisering og analyse av store datamengder?

Vi ser etter deg som ønsker å være med å bygge opp sekretariatet for prisrådet for havbruk. Du vil jobbe med å innhente relevant informasjon om markedet for laks, ørret og regnbueørret, herunder ta imot opplysninger fra havbruksselskapene, behandle informasjon og presentere den på en hensiktsmessig måte til prisrådet. Du vil få bryne deg på mange spennende oppgaver som å utarbeide markedsanalyser til prisrådet, bidra i utviklingen av nye systemer og arbeidsmetoder for prisrådet. forberede rådets møter, og ha kontakt med prisrådet og selskapene. Alt dette i samarbeid med et svært kompetent prisråd (les mer om prisrådet her).

Fra 2023 er det innført en grunnrenteskatt på oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. For at grunnrenteskatten skal virke etter hensikten må den nokså presist treffe avkastningen av grunnrentevirksomheten. Da må prisene være markedsmessige. Finansdepartementet oppnevnte i desember 2023 et prisråd for havbruk. Rådet har fått i oppgave å fastsette markedspriser for skatteformål. Rådet kan sette priser kvartalsvis, og sekretariatet forbereder prisgrunnlaget og arrangerer møter for prisrådet.

Sekretariatet for prisrådet er lagt til Fiskeridirektoratet. Vi søker nå 3 medarbeidere med kompetanse innen marked, prisdannelse, analyse, konkurranseøkonomi og behandling av store datamengder.

Stillingene vil gi god innsikt i havbruksnæringen, Norges fremste eksportnæring etter olje og gass. På sikt vil det legges til rette for at medarbeidere i sekretariatet kan bistå inn i andre arbeidsoppgaver i direktoratet.


Sekreteriatets arbeidsoppgaver

 • innhente data og utføre økonomiske analyser av markedet for laks, ørret og regnbueørret
 • systematisere analysere og presentere data for prisrådet
 • løpende utvikling og forbedring av medodikk for alt fra innhetnting av data til beregning av priser
 • vedlikehold av database
 • kontakt med selskapene på vegne av prisrådet, kvalitetssikre selskapsinformasjon og få inn ytterligere informasjon ved behov
 • arrangeremøter og seminarer for prisrådet, samt møter med selskapene

Vekting og tildeling av oppgaver vil avhenge av kompetansen til stillingsinnehaver. Sekretariatet vil bli satt sammen slik at medarbeidernes kompetanse utfyller hverandre.


Kvalifikasjonskrav

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • økonomisk utdanning på masternivå. Annen analytisk kompetanse på masternivå kan også være relevant. Ved svært relevant erfaring kan utdanningskravet fravikes
 • gode analytiske ferdigheter.
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • gode Excelferdigheter.

Ønskelige kvalifikasjoner:

 • erfaring med å systematisere og analysere store datamengder og bruk av verktøy som r, stata eller lignende.
 • erfaring med programmering og/eller økonometriske analyser

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har kunnskap eller ønske om å sette deg inn i markedet for laks, ørret og regnbueørret. Du er strukturert og analytisk, og har erfaring eller kunnskap om analyse av store datasett. Du er god til å formidle kunnskapen du trekker ut av datasettene på en strukturert og forståelig måte. Du trives med å bruke din kunnskap og kompetanse inn i samarbeid med andre fagdisipliner. Samtidig er du klar for å også bidra inn i andre oppgaver knyttet til sekretærfunksjon for prisrådet, som dialog med næringsaktører, legge til rette for møter o.l. Du har kommunikasjonsegenskaper som gjør deg god på samarbeid.

Vurdering av din habilitet er særlig viktig i forhold til arbeidet som skal utføres i stillingene, for å sikre at vi ikke bryter reglene når vi gjør jobben vår. Og for å ivareta og styrke befolkningens tillit til statsforvaltningen. 


Vi tilbyr

 • aktuelle og utfordrende oppgaver i et engasjerende, tverrfaglig og trivelig arbeidsmiljø
 • stilling som rådgiver/seniorrådgiver med lønn fra 570 000.- til 850 000.- per år avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • mulighet til å være med å forme et nyopprettet sekretariat med oppgaver knyttet opp mot en av våre viktigste næringer
 • gode arbeidstidsordninger slik at du får en fornuftig balanse mellom jobb og fritid, med blant annet fleksitid, sommer/vintertid og mulighet til å trene i arbeidstiden.
 • mulighet til å inngå avtale om inntil to dager hjemmekontor i uken 
 • som ansatt i staten får du gode forsikrings- og pensjonsordninger, samt mulighet for gode boliglånsordninger gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse

Tiltredelse: så snart som mulig,


Spørsmål om stillingen

Ved spørsmål om stillingen kan seksjonssjef Atle Birkeland kontaktes på telefon 415 85 752 eller e-post [email protected].


Fiskeridirektoratet

BedriftFiskeridirektoratet
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger