Jobbsafari

Kommunepsykolog for Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset

1 måneder siden
OmrådeTynset
Søk senest1.4.2024
JobbdetaljerAnnet

Om stillingen

Kort om stillingen
Vi har allerede en psykolog ansatt, Ingrid Helen Lindboe, og nå ønsker vi en dyktig og engasjert psykolog til. Vi byr på gode vilkår og muligheter for spesialisering! Bli med på å utvikle kommunene våre til enda bedre kommuner å bo i. 

Fem stolte kommuner i Nord-Østerdal gikk for noen år siden sammen om å etablere en interkommunal psykologtjeneste. Disse er Folldal, Alvdal, Rendalen, Tolga og Tynset - gjerne forkortet til FARTT-kommunene. Her bor det samlet ca 12 700 innbyggere. 

Det er etablert 2 faste 100 % stillinger som psykolog. Vertskommune er Tynset kommune. Norske kommuner ble lovmessig forpliktet til å tilby kommunepsykologtjenester fra 01.01.2020.

Ansvarsområder
Å ha fokus på forebygging tidlig i livet er viktig for oss. Derfor er kommunepsykologressursens primære målgruppe barn og ung 0-20 år og deres pårørende. Virksomheter i kommunene med andre målgrupper benytter også psykologressursene når dette er viktig for helheten. Dette dreier seg f.eks. om veiledning på enkeltsaker eller generell kompetanseheving. 

Kommunepsykologene jobber på systemnivå og driver veiledning, men i utvalgte enkeltsaker vil man kunne jobbe kurativt i samarbeid med andre fagområder i kommunene. Fordeling blir 20-40-40 (kurativt-veiledning-system). Stillingene er underlagt helse- og omsorgssjef i Tynset kommune. Kommunepsykologene jobber i team sammen med kommuneoverlege, blant annet i forhold til folkehelsearbeid og i veiledning av kommunenes helsetjenester. 

Kommunepsykologene har ansvar for oppfølging i alle fem kommuner etter et forutsigbart system, samtidig som fleksibilitet blir viktig slik at ressursene brukes fornuftig og riktig. Kommunepsykologene har stort handlingsrom til å forme egen arbeidshverdag, og med faglig forankring være kreative og nytenkende i utformingen av rollen etter kommunenes behov til ulike tider. 

Kommunepsykologene inngår som viktige aktører på mange ulike samarbeidsarenaer og jobber tett opp imot flere deler av tjenestene i den enkelte kommune. Dette gjelder også samarbeid opp mot andre interkommunale tjenester som f.eks. PPT, barnevern og videregående skole. Kommunepsykologene jobber etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. 

Arbeidsoppgaver
•Veiledning og fagstøtte til personell og tjenester i FARTT kommunene
•Systemarbeid - bidra med kompetanseheving og utvikling av tjenester
•Deltakelse i ulike former for tverrfaglige samarbeid og prosjekt
•Gruppe- og undervisningstilbud

Nettverk
Det er ønskelig at de interkommunale psykologressursene knyttes til eksisterende kompetanseområder, gjerne i kombinasjon med faglig nettverkstilknytning med andre som jobber innen psykisk helse i distriktet (DPS og BUP). En ambisjon for alle psykologressursene i regionen er å etablere et felles fagnettverk. Våren 2024 etableres nettverk for kommunepsykologer i Hedmark og NPF Hedmark arrangerer nettverkssamling. 

Kvalifikasjoner
•Godkjent norsk autorisasjon som psykolog
•Sertifikat klasse B
•Gode norsk-kunnskaper muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper
Vi søker etter psykologer som er selvstendige, engasjerte, fleksible og som har gode samarbeidsevner.
Vi søker videre at man har gode kommunikasjonsferdigheter og god relasjonskompetanse.
Personlig egnethet vektlegges.

Særskilte krav til stillingen
Ved tilsetting kreves politiattest, ikke datert eldre enn 3 måneder.

Vi tilbyr
Vi tilbyr lønn etter avtale
Gode pensjons- og forsikringsordninger
Mulighet for spesialisering innen Samfunns- og allmennpsykologi

Dersom søker ønsker å reservere seg fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søker har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere/rekrutteringsbyråer.

NB! Søkere må aldri oppgi BankID-informasjon i søknadsprosessen! Dersom du blir spurt om dette, er det et svindelforsøk.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Tynset Kommune Sentraladministrasjon

BedriftTynset Kommune Sentraladministrasjon
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger