Jobbsafari
Ringsaker kommune Kommunalmedisinsk senter (KMS)

Kommunalmedisinsk senter (KMS) søker

1 måneder siden
OmrådeBrumunddal
Søk senest26.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Kommunalmedisinsk senter (KMS) består av tre avdelinger med tilholdssted på Tømmerli. Korttidsavdelingen har 44 plasser. Avdeling for helse, rehabilitering og mestring har ansvar for kommunale- og avtalefysioterapeuter, ergoterapitjenester, kommunalt hjelpemiddellager, kreftkoordinator og frisklivssentral. Avdeling for spesialiserte tjenester har 16 plasser for rehabilitering, intermediær, øyeblikkelig hjelp og lindrende behandling.

Vi søker etter avdelingsleder i 100 % fast stilling ved korttidsavdelingen. Stillingen er ledig fra 01.08.2024.

Vår avdelingsleder søker seg ut på nye eventyr, og vi trenger en ny leder som er opptatt av å skape tillit, legge til rette for at ansatte kan oppleve mestring og motivasjon, samt skape en kultur med fokus på godt arbeidsmiljø og høy etisk bevissthet. Du må ha gjennomføringskraft for å oppnå resultater og å sikre at de økonomiske ressursene anvendes mest mulig effektivt. 

Korttidsavdelingen tar imot pasienter som har behov for midlertidig opphold fra eget hjem og sykehus. Avdelingen skal raskt vurdere pasientens funksjonsnivå og avklare hva som skal til for at pasienten kan komme hjem. Videre skal avdelingen jobbe med tiltak i tråd med målsetning for oppholdet og avklare behov for videre tjenester.

Avdeling for korttid har i dag 44 plasser og ca 50 årsverk. Avdelingen har to avdelingledere og du inngår i ledergruppen til enhetsleder og de andre avdelingslederne på KMS. Du får direkte støtte fra enhetsleder og kvalitetsrådgiver.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for fag, personal og økonomi
 • Ansvar for å utvikle avdelingen i tråd med brukernes behov, kommunens strategi sammen med medarbeidere, og enhetens lederteam
 • Ansvar for turnus, ferieplanlegging/avvikling
 • Sikre at nødvendig kompetanse er på plass i egen avdeling for å nå målsettinger
 • Samarbeid med fagutviklingssykepleier i avdelingen knyttet til fagutvikling
 • Ansvar for å følge opp avvik og HMS i egen avdeling
 • Ansvar for at tjenestene som leveres i egen avdeling i henhold til lov, forskrift og rutiner
 • Saksutredning, risiko- og hendelsesanalyse
 • Delta i enhetens lederteam og andre nettverk

Kvalifikasjoner:

 • Relevant tre-årig høyskole/universitetsutdanning innenfor helse eller sosialfag, fortrinnsvis sykepleie
 • Krav om lederutdanning 
 • Erfaring som leder, helst fra lignende tjenesteområde
 • Ønskelig med erfaring fra omstillings- og endringsarbeid
 • Evne til god økonomiforståelse og gjerne erfaring/kompetanse fra dette feltet
 • God forståelse for personalplanlegging, inkludert turnus og arbeidstidsordninger
 • God kompetanse innen IKT og digitale ferdigheter
 • God norsk fremstillingsevne, både skriftlig og muntlig
 • Førerkort klasse B

Personlige egenskaper:

 • Du har gode tverrfaglige samarbeidsevner som bidrar til effektiv ressursstyring, faglig kvalitet og et helhetlig tjenestetilbud
 • Du har god prosessforståelse, viser gjennomføringsevne og tar ansvar for resultater
 • Du er tydelig, samlende, nysgjerrig, leder gjennom tillit og utvikler gode relasjoner
 • Du er optimistisk og raus og har evne til både å lytte og dele
 • Du tar initiativ og er selvstendig og uredd
 • Personlige egenskaper vektlegges

Vi tilbyr:

 • En utfordrende og spennende jobb i en virksomhet i utvikling
 • En arbeidsplass med fokus på ledelse og organisasjonsutvikling
 • En arbeidsplass som har fokus på nærvær og sykefraværsoppfølging
 • En enhet som har fokus på god lederstøtte og samarbeid enhetene i mellom
 • Fleksibel arbeidstid

Annet:
Lønn etter avtale. Gode pensjonsordninger

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. Kopi av attester og vitnemål lastes inn som vedlegg til søknaden.

I henhold til offentleglova § 25, kan opplysninger om søker unntas i offentlig søkerliste dersom søkeren selv ber om det. Søkere som ønsker at navn skal unntas i offentlig søkerliste, må oppgi begrunnelse. Dersom begrunnelsen for fritak ikke er tilstrekkelig, vil søker bli kontaktet.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Ringsaker kommune Kommunalmedisinsk senter (KMS)

BedriftRingsaker kommune Kommunalmedisinsk senter (KMS)
Om bedriften

Ringsaker kommune er med sine om lag 35.600 innbyggere den klart største kommunen i Innlandet. Kommunen har vekst i folketall og arbeidsplasser og et offensivt næringsliv som satser og ønsker utvikling. Ringsaker er Norges største hyttekommune, og Sjusjøen er kjent for å ha Norges beste skiløyper. Småbyene Brumunddal og Moelv har urbane kvaliteter, og det er et mangfoldig botilbud i hele kommunen. Det er gode oppvekstmiljøer, god barnehagedekning og en satsing på økt læringsutbytte i skolen. Mjøsa og det vakre kulturlandskapet gir fantastiske muligheter for rekreasjon og opplevelser. Vil du jobbe i en av Norges mest offensive kommuner? Som arbeidstaker i Ringsaker, blir du en del av et stort og sammensatt fagmiljø med gode kollegaer.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger