Jobbsafari
Molde kommune Kleive oppvekstsenter

Kleive oppvekstsenter

1 måneder siden
OmrådeKleive
Søk senest20.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Stillingstype

Det er ledig stillinger som assisterende styrer og barnehagelærere/pedagogisk leder ved Kleive oppvekstsenter.

Assistrende styrer 40% admin, 60% avdeling. Barnehagelærer 100 % (to stillinger), tilsetting som pedagogisk leder kan være aktuelt.

Beskrivelse av arbeidssted

Kleive ligger ca. 30 min fra Molde sentrum i naturskjønn omgivelser.

Kleive oppvekstsenter har en barnehagen med 37 barn og skole med 62 elever. Oppvekstsenteret ligger flott til i skogkanten ned mot sjøen, innerst i Fannefjorden.

Ved oppvekstsenteret setter vi barna først, noe som blandt annet betyr at vi voksne lytter aktivt til barna, involverer oss i barnas lek, og gir barna medvirkning i egen hverdag. Det å gi barna gode hverdagsopplevelser slik at de opplever mestring, vennskap og kunnskap er viktig for oss. Leken er sentral i barnehagedagen, og vi voksne blir med barna i jakten på de gyldne øyeblikkene, hverdagsmagien, gleden og latteren.

Assisterende styrer

Arbeidsoppgaver

 • Bistå styrer ved utøvelsen av styrerfunksjonen, med vekt på oppgaver knyttet til opplæring, faglig oppfølging og veiledning.
 • Bistå styrer med oppgaver innen administrasjon og drift i henhold til regelverk og økonomiske rammer.
 • Daglig koordineringsansvar for barnehagen i samarbeid med pedagogiske ledere og styrer
 • Medansvar for faglig ledelse og organisasjonsutvikling i enheten.
 • HMS- og IA arbeidet i barnehagen
 • Medansvar for planlegging og gjennomføring av planleggingsdager, personalmøter og foreldremøter
 • Medansvar for å implementere struktur og rutiner i en helt ny organisasjon

Kvalifikasjoner

 • Godkjent barnehagelærerutdanning eller annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk
 • Leder utdannelse eller videreutdanning innenfor småbarns pedagogikk eller spesialpedagogikk
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Du må ha bestått norskprøve på nivå A2 og B1
 • Beherske og være trygg på bruk av digitale verktøy

Personlige Egenskaper

 • Du har et trygt pedagogiskståsted med forankring i barnehage
 • Du er leken, lærevillig og har lyst til å være med å utvikle barnehagen
 • Du holder deg faglig oppdatert og evner å bruke ny kunnskap til refleksjon og utvikling.
 • Du er fleksibel og løsningsorientert, og evner og se barnehagen som en helhet.
 • Du innehar gode lederegenskaper med evne til å både samarbeide men også til å arbeide selvstendig, strukturert, mål- og resultatrettet
 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, samt evne til å motivere og veilede dine medarbeidere og jobbe for et godt arbeidsmiljø for alle
 • Du er løsningsorientert
 • Du har høy arbeidskapasitet
 • Du kjenner til Moldebarnehagene kvalitetsstandarder, verktøy og veiledere
 • Du kjenner til Molde kommunes verdigrunnlag og ledelsesprinsipper
 • Du er opptatt av å dele av din kunnskap og bidra til at barnehagen er i utvikling

Personlig egnethet vektlegges. 

Pedagogisk leder/barnehagelærer:

 • Daglig lederansvar og overordnet administrativt og pedagogisk ansvar for sin avdeling/base
 • Ansvar for å gjennomføre og synliggjøre pedagogisk utvikling på sin avdeling/base
 • Være en del av barnehagens lederteam
 • Betrakte barnehagen som helhet og ha omsorg for alle barn


Arbeidsoppgaver

 • Være en trygg og varm omsorgsperson og rollemodell for barna. Planlegge, gjennomføre og delta i pedagogiske aktiviteter med barn; som lek og fysisk aktivitet, samlingsstund, gruppeaktiviteter, språkgrupper, utelek, turer o.l Arbeide kontinuerlig med å øke kvaliteten og skape et pedagogisk utviklende miljø i barnehagen
 • Veiledning av personalet
 • Bidra aktivt til at barnehagen når sine mål
 • Sørge for at barna får gode opplevelser både inne og ute
 • Skape et positivt og lekent arbeidsmiljø
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Delta aktivt i det daglige arbeidet med barna
 • Ta medansvar for helheten i barnehagen gjennom å ta del i det praktiske arbeidet i barnehagen, delta aktivt på møter og planleggingsdager, ta i mot veiledning og opplæring. Holde deg faglig oppdatert

Kvalifikasjoner

 • Godkjent barenhagelærerutdanning eller annen pedagogisk utdanning i tråd med barnehageloven
 • Barnehagelærerdanning tatt i andre land må være godkjent av NOKUT(fra utdanningsdirektoratet før 2020)
 • Søkere med utenlandsk utdanning må innfri barnehagelovens §18 vedrørende krav om norskferdigheter
 • Gode datakunnskaper

Personlig egnethet vektlegges. 


Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, dyktige medarbeidere og en arbeidsplass der vi ønsker å legge til rette for et kvalitetsmessig godt tilbud til våre ansatte og brukere.
 • Mulighet til å være med å utvikle barnehagen
 • Det legges til rette for kompetanseutvikling og utvikling i lederrollen.
 • Avlønning etter sentral hovedtariffavtale
 • Kommunen har gode pensjons- og forsikringsordninger.


Annet

Godkjent politiattest i tråd med barnehageloven og egenerklæring om tuberkulose må leveres før tiltredelse

Søknad

Vi ber om at elektronisk søknadsskjema benyttes. Godkjente kopier av vitnemål må legges ved søkanden eller ettersendes.

Søkerliste

Søkerlisten kan bli offentliggjort.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Molde kommune Kleive oppvekstsenter

BedriftMolde kommune Kleive oppvekstsenter
Om bedriften

Molde kommune er med sine 32000 innbyggere den største kommunen i romsdalsregionen. Vi er nok mest kjent for roser, jazz og fotball, men er minst like stolte av høyt utdanningsnivå og god folkehelse i befolkningen. Kommunen har et rikt kulturliv og et ekspansivt og variert næringsliv. Molde kommune er i positiv utvikling. Vi samarbeider med næringslivet, akademia og lag og organisasjoner for å utvikle attraktive og bærekraftige lokalsamfunn. Med umiddelbar nærhet til høye fjell, dype fjorder og åpent hav innbyr molderegionen til unike og allsidige naturopplevelser året rundt.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger