Jobbsafari
Melhus Kirkelige Fellesråd

Kirketjener 100%

21 dager siden
OmrådeLundamo
Søk senest31.7.2024
JobbdetaljerFast
Søk på jobb

Om stillingen

Melhus kirkelige fellesråd har ledig 100 % stilling for kirketjener med hovedansvar for Horg kirke og kirkegård. Kirketjeneren skal også medvirke til å sikre den daglige driften ved de øvrige 3 kirkene og gravplassene i kommunen.

Hva vi ser etter

Vi søker en person som:

· har relevant utdanning og yrkeserfaring

· har evne og vilje både til samarbeid og til å arbeide selvstendig

· er løsningsorientert og har god ordenssans

· har førerkort klasse B og disponerer egen bil. Det er ønskelig med BE og maskinførerbevis..

· er medlem av Den norske kirke

· ved behov, kan fremlegge politiattest av nyere dato (jfr. tros- og livssynsloven § 20)

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgaver:

· Fysisk tilrettelegging, klargjøring, deltagelse/tilstedeværelse og rydding av kirken i forbindelse med kirkelige handlinger og andre arrangement.

· Nødvendig tilsyn og mindre vedlikehold av kirken, herunder tekniske anlegg, inventar og øvrige bygninger, slik at den fremstår med den standard som fellesrådet ønsker overfor brukere og besøkende.

· Ansvar for drift og vedlikehold av gravplassen, herunder praktisk tilrettelegging og oppfølging ved tidfestede begravelser og urnenedsettelser, trimming av grøntareal, klipping/beskjæring av beplanting, fjerning av gravminner, såing og planering av graver, mv.

· Brannvernleder i Horg kirke.

· Medvirkning til å sikre den daglige driften ved de øvrige kirkene og gravplassene i fellesrådsområdet, og til at lover, forskrifter og øvrige reglement blir fulgt.

· Andre funksjoner/oppgaver etter nærmere avtale med daglig leder.

Med andre ord vil du ha varierte arbeidsdager og få bruk for allsidig kunnskap i jobben som kirketjener!

Vi tilbyr

Vi tilbyr:

· lønn etter gjeldende regulativ

· pensjonsordning i KLP

· gruppelivs- og yrkesskadeforsikring

· varierte arbeidsoppgaver og stor grad av selvstendig planlegging av arbeidsdagen

Melhus Kirkelige Fellesråd

BedriftMelhus Kirkelige Fellesråd
Om bedriften

Totalt er vi 19 ansatte i Melhus kirkelige fellesråd, og kan by på et godt og hyggelig arbeidsmiljø. Flesteparten er lokalisert på Søreggen på Melhus, sammen med prost og tre sokneprester.
På kirkegårdene har vi 4,1 årsverk fordelt på 5 kirketjenerstillinger.

Horg kirke er en trekirke med 500 sitteplasser. Den ble bygget i 1893 og er derfor listeført. Kirken ligger ved E6 sør for tettstedet Lundamo, ca. 20 minutters kjøring fra Melhus sentrum. Gravplassen er tilknyttet kirken og er i dag på vel 21 mål. Det sokner om lag 2 500 personer til Horg menighet.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger