Jobbsafari
KIDSA Festtangen

Kidsa Festtangen søker barnehagelærer 20%, ev. mer i perioder

3 måneder siden
OmrådeYtre Arna
Søk senest1.7.2024
JobbdetaljerFast
Søk på jobb

Om stillingen

Barnehagen ligger ved sjøen midt mellom Indre og Ytre Arna. Vår nærmeste nabo er Festtangen småbåthavn. Vi har egen strandlinje og grillhytte på barnehagens uteareal, og kort vei til flere tilrettelagte utearealer som Kongleskogen, Nøtteskogen og Skytebanen. Med båten kommer vi oss ut i Arnavågen og Sørfjorden på fiske, og vi utforsker nærmiljøet. Osterøy, Indre Arna og Ytre Arna er kun en kort båttur unna og gir oss unike muligheter for å utforske vårt lokale miljø til lands og til vanns.

Vi trenger deg som:

 • Har høy faglig integritet og stolthet 

 • Jobber systematisk og strukturert med å utvikle pedagogisk kvalitet 

 • Fremmer trygg tilknytning og nysgjerrighet 

 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter 

 • Har evne til å inspirere og veilede mot et felles mål 

 • Liker å jobbe selvstendig, men også i en del av et felleskap 

 • Sikrer et leke- og læringsmiljø som innbyr til undring og utforsking, lek og læring 

 • Bruker observasjon og refleksjon som verktøy for kartlegging og videre planlegging 

 • Liker en aktiv hverdag som byr på varierte opplevelser 

Som medarbeider hos oss vil du få:

 • Faglig utviklende arbeidsmiljø 

 • Introduksjonsprogram for nyansatte 

 • Muligheter for faglig nettverk i regi av Norlandia 

 • Konkurransedyktig lønn og pensjonsordninger 

 • Felles samlinger og plandager i regi av Norlandia 

 • Ressursbank for alle ansatte med tilgang til materiell, elektroniske verktøy og støttesystemer 

 • Bedriftsavtale med SATS, og gratis tilgang til SATS Online

 • Tilgang til Visma fordelsprogram

Formelle kvalifikasjonskrav: 

 • Treårig utdanning som barnehagelærer eller annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk  

 • Utenlandske søkere må ha Bergenstest og godkjent utdanning fra Utdanningsdirektoratet i tillegg til NOKUT  

 • Godkjent politiattest, ikke eldre enn 3 måneder må vises ved tiltredelse 

KIDSA Festtangen

BedriftKIDSA Festtangen
Om bedriften

I Kidsa og Norlandia Barnehagene er vårt mål at alle barn skal ha et likeverdig tilbud og gå i en høykvalitetsbarnehage. Nøkkelen til høykvalitetsbarnehagen er kompetente ansatte som er omsorgsfulle og utviklingsorienterte. Vi deler kunnskap med hverandre og er stolte av arbeidsplassen vår. Vi baserer vårt arbeid på kunnskap og innovasjon, som omhandler at vår praksis utvikler seg i tråd med ny kunnskap, forskning og erfaring.

God ledelse, felles kultur og standard, samt et rikt leke- og læringsmiljø er viktig for barna og for oss. Derfor har vi valgt ut noen felles satsningsområder som vi vet har stor betydning for barns utvikling og progresjon. Vi jobber helthetlig og systematisk med intern kompetanseutvikling og ekstern barnehagevurdering. I dette arbeidet benytter vi det evidensbaserte observasjonsverktøyet CLASS for å observere, foreta pedagogisk analyse og deretter utvikle samspillskvaliteten.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger