Jobbsafari
Senja kommune Kårvik Skole

Kårvik skole

1 måneder siden
OmrådeFinnsnes
Søk senest20.3.2024
JobbdetaljerAnnet

Om stillingen

Om oss

Senja kommune har 14 grunnskoler som er fordelt over hele kommunen. Senja kommune skal fremstå med en klar og tydelig oppvekstprofil, hvor vi ønsker å gi elevene våre de beste mulighetene for fremtiden. Hver dag jobber ansatte i Senjaskolene med å skape læring, glede og samhold for alle våre elever, der vi gjennom varierte læringsmetoder skaper faglig, sosial og personlig utvikling for den enkelte. Vi ønsker å komme i kontakt med trygge og stabile voksenpersoner som har et ønske om å jobbe med å utvikle fremtidens viktigste ressurs, våre barn og unge.

Kårvik skole

Om stillingen

Fra august kan det bli inntil 2 årsvikariat som lærer/kontaktlærer hos oss. Kontaktlæreransvaret er på 5.-7.trinn. Vi er en fådelt skole med sammenslåtte klasser. Totalt har vi 33 elever fra 1.-10.trinn, og 7 ansatte. Skolen er delt inn i 3 klasser: 1.-4.trinn, 5.-7.trinn og 8.-10.trinn. Vi har god plass på skolen, en stor gymsal, oppgradert uteområde, og en god variasjon mellom lærebøker, læring i friluft og de digitale verktøyene.

Hvorfor vil du jobbe hos oss?

Kollegiet: Vi er en høyt kompoetent personalgruppe med et fellesskap hvor vi støtter hverandre, både faglig og personlig. Vi våger å tenke nytt, og vi prøver og feiler på veien. Hos oss får du utviklet din egen kompetanse på mange områder.

Humor: Et smil er en del av vår uniform! Vi tror på å gjøre læring morsomt og interessant både for elever og lærere.

Stabil og fleksibel: Som bølger på havet er vi både stabile og fleksible. Vi står sterkt når det trengs, og vi prøver å tilpasse oss når det kommer nye utfordringer. Plutselig tar vi oss en fjelltur til Kårvikkjølen, sykkeltur til Sørvika eller en skitur til Kråen. Mulighetene er mange for å være aktiv.

Personlig egnethet: Vi er svært interessert i personen bak søknaden. Vis oss hva som gjør deg til en god bidragsyter for vår skole!

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning og klasseledelse
 • Planlegge og gjennomføre undervisning i klasse og mindre grupper
 • Følge opp og bidra til elevenes faglige og sosiale utvikling
 • Bidra til et godt og trygt læringsmiljø
 • Bidra til et godt skole-hjemsamarbeid
 • Ta aktiv del i skolens profesjonelle læringsfelleskap og utviklingsarbeid
 • Veiledning

Kvalifikasjonskrav

Krav til pedagogisk utdanning for tilsetting og undervisning følger av forskrift til Opplæringsloven kapittel 14.

Vi søker lærere som har godkjent tilsettingskompetanse og undervisningskompetanse for grunnskolen og som gjerne kan undervise i flere fag i grunnskolen. Søkere må ha gode ferdigheter i norsk både muntlig og skriftlig. Kvalifikasjoner fra utlandet må være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse/NOKUT.

Personlige egenskaper

Senja kommunes verdier er Raus, Fremoverlent og Bærekraftige. Vi søker ansatte som etterlever disse verdiene.

For stillingen søker vi en ansatt som er:

 • Tydelig, omsorgsfull og stabil klasseleder
 • God på samarbeid, relasjonsbygging og kommunikasjon med elever, foresatte og kollegaer
 • Har evne til å motivere elevene og er en som ønsker å gjøre en forskjell
 • Positivt elevsyn med vekt på inkludering
 • Bidrar til et trygt, godt og inkluderende læringsmiljø hvor elevene trives og tar vare på hverandre
 • Fleksibel og omgjengelig og jobber godt selvstendig og i team
 • God fagkompetanse, og digitale ferdigheter som brukes aktivt i undervisningen

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved tilsetting.

Vi tilbyr

 • En kommune som har barn og unge som satsingsområde
 • En trivelig arbeidsplass med flotte, hyggelige og engasjerte kollegaer med stor faglig kompetanse.
 • Varierte, spennende og utviklende oppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Lønn etter gjeldende tariff/kvalifikasjoner
 • Kontaktlærertillegg lønnet minimum 11.000 kr høyere enn sentralt tillegg, det vi si fra kr. 23.000 til kr. 31.000 avhengig av antall elever man har kontaktlæreransvar for
 • Arbeidstidsordning etter sentralt avtaleverk
 • Veiledning til nyutdannede lærere
 • Gode pensjonsordninger i SPK og forsikringsordninger i KLP
 • Satsing på kompetanse og kvalitet
 • Muligheter for videreutdanning
 • Geografiske områder i sterk vekst
 • En region med utallige muligheter for friluftsliv og ulike fritidsaktiviteter

For stillingen gjelder

 • Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju
 • Kopi av vitnemål og attester fremlegges ved intervju
 • Politiattest, ikke eldre enn 3 måneder kreves ved tilsetting
 • Søkere må oppgi minst to referanser, helst fra siste arbeidsforhold
 • I henhold til offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søker har anmodet om søknad unntatt offentlighet

Bli bedre kjent med Senja skolene her

Link til søknadsskjema: Søk her

Senja kommune Kårvik Skole

BedriftSenja kommune Kårvik Skole
Om bedriften

Senja kommune har i underkant av 15 000 innbyggere og er en av de største innen fiskeri‐ og sjømat i Norge. Kommunen yter tjenester til innbyggere og brukere i ulike livsfaser – med andre ord fra krybbe til grav. Hovedoppgaver er å bidra til god samfunnsutvikling, levere velferdstjenester til innbyggerne og legge til rette for lokaldemokratiet. Vi er en nasjonalparkkommune og ble Årets fyrtårnkommune for barn og unge 2022, kåret til årets skandinaviske reisemål av National Geographic og tildelt hederlig omtale for sin kommunikasjonsstrategi og formidling i 2022 – som en av tre finalekandidater til Nordnorsk kommunikasjonspris. I år ble Ski Classic finalen i 2023, Summit 2 Senja, utpekt til det beste arrangementet blant velkjente løp som Marcialonga og Vasaloppet. Senja kommune opplever en positiv utvikling i næringsliv, industri – eks. ferrosilisiumproduksjon – sjømat og fiskeri, landbruk, energi, reiseliv, handel og service. Sterkt lokalt eierskap og aktører som tar et betydelig samfunnsansvar, er viktig for utvikling av hele samfunnet. Vi har mål om å være en raus, framoverlent og bærekraftig kommune, og bruker verdiene våre aktivt for å skape gode tjenester for brukere, innbyggere og samarbeidspartnere. Vi forventer av våre medarbeidere at de skal være bevisste på sin del av ansvaret for kommunens samfunnsoppdrag, og oppmerksomme på sin betydning for brukernes opplevelse i møtet med kommunen. Sammen utvikler vi kvalitet og effektivitet i tjenestetilbudet, gjennom å satse på medarbeiderne våre sin kompetanse og et godt samarbeid mellom de folkevalgte, lederne og de ansatte. Du finner mer informasjon om tjenestene våre og nyheter fra kommunen her på vår hjemmeside og i sosiale medier Facebook, Instagram, Linkedin og YouTube.

Søk etter flere lignende stillinger