Jobbsafari

Kantor / organist i Ålesund og Volsdalen menighet

1 måneder siden
OmrådeÅlesund
Søk senest14.4.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Det er ledig 100 % stilling som organist i Ålesund kyrkjelege fellesråd med Ålesund og Volsdalen menighet som arbeidssted og Volsdalen kirke og Ålesund krematorium som hovedansvarsområde.Ålesund og Volsdalen menighet har drøyt 10 000 medlemmer og er sentrumsmenigheten i Ålesund kyrkjelege fellesråd.  Soknet har tre prestestillinger, en diakon, to trosopplærere, to kirketjenere, to kantorer og en avdelingsleder.  Menighetskontorene ligger i Volsdalen menighetshus. Menigheten har tre kirker: Ålesund kirke, Volsdalen kirke og Skarbøvik kirke.Den utlyste stillingen har Volsdalen kirke og Ålesund krematorium som hovedarbeidssteder, i tillegg må noen tjenester i andre menigheter påberegnes.


I Volsdalen kirke er det et vakkert Ryde og Berg positiv med 4 stemmer. På galleriet står et orgel basert på Hauptwerk med 4 manualer, pedal med 3 programmerbare swellpedaler, og rikelig pistoner og knapper. Orgelet har 16 høyttalere og sub. Kirken har også et Grotrian Steinweg konsertflygel. På krematoriet står det et orgel basert på Hauptwerk med 3 manualer, 8 høyttalere og sub, og i tillegg et hybrid klaver av typen Yamaha Clavinova CLP.


Det blir også en del tjenester i Ålesund kirke, begravelser, vielser og noen gudstjenester. Jørgensen orgelet i Ålesund er regnet som ett av landets flotteste instrument.Menigheten ønsker å videreutvikle arbeidet i Volsdalen både blant barn, unge og voksne, her blir den nytilsatte kantor / organist en viktig bidragsyter. Volsdalen kirke har Volsdalen skole som nærmeste nabo og samarbeidet er godt.


Arbeidsoppgåver

 • Planlegge og gjennomføre gudstjenester og andre kirkelige handlinger
 • Planlegge, lede og bygge opp menighetens kirkemusikalske aktiviteter
 • Medvirke i skole-kirke og institusjonsarbeid
 • Planlegge og gjennomføre arrangementer og konserter
 • Barnekor
 • Tilsyn med kirkens orgel og øvrige instrumenter

Kvalifikasjonar

 • Kirkemusikalsk utdannelse
 • Annen relevant utdannelse vil også bli vurdert
 • Kjennskap til Den norske kirkes liturgi og salmetradisjon, i tillegg er det ønskelig med åpenhet og allsidighet i forhold til det musikalske og kulturelle uttrykk i gudstjeneste og menighetsliv
 • Beherske orgel og piano til ulike formål og behov i menighetsarbeidet
 • Behersker skriftlig og muntlig norsk

Personlege eigenskapar

 • Det legges vekt på personlig egnethet fleksibilitet og gode samarbeidsevner
 • Evne til å jobbe godt selvstendig og evne til å jobbe godt i team
 • Allsidighet og erfaring med ulike stilarter og musikalske uttrykk
 • Ønske om å bidra og utvikle menighetsarbeidet i Volsdalen, spesielt blant barn og unge

Annet

 • Den som ansettes må være medlem av Den norske kirke
 • For å bli tilsatt må en ha førerkort klasse B og kunne disponere egen bil i arbeidet
 • Den som får tilbud om stillingen, må legge fram politiattest jfr Lov om tros- og Livssynssamfunn § 20

Vi tilbyr

 • For stillingen gjelder reglement og tariffavtaler i kirkelig sektor. Pliktig pensjonsordning i KLP 2 % av lønn blir trukket i pensjonsinnskudd
 • Lønn ut ifra kvalifikasjoner og i tråd med tariffavtale
 • Kontor i Volsdalen menighetshus, i arbeidsfellesskap med kirkestaben i menigheten

Tiltredelse etter avtale.

Kontaktinformasjon

Hans Roar Aas, Avdelingsleder menighet, 94323279


Arbeidssted

Langelandsvegen 17


6010 Ålesund


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Ålesund kyrkjelege fellesrådReferansenr.: 4787120390


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 14.04.2024Ålesund Kyrkjelege Fellesråd

BedriftÅlesund Kyrkjelege Fellesråd
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger