Jobbsafari
Elkem ASA Bjølvefossen

Kan du tenkje deg å prøve turnusarbeid i industrien?

2 måneder siden
OmrådeÅlvik
Søk senest31.3.2024
JobbdetaljerFeriejobb

Om stillingen

Vi søkjer etter vikarar og ferievikarar til produksjonsavdelingane, laboratoriet og kai / transportavdeling. Arbeidsturnus etter ein femskiftsplan med 12 timars skift i helgane, to-skiftplan i kai / transportavdelinga.

Vi ynskjer at du har fylgjande kvalifikasjonar:

  • Må vera fylt 18 år
  • Snakke og skrive norsk flytande
  • Fortruleg med bruk av IT-verkty
  • Førarkort kl. B, kran- og truckførerbevis
  • Erfaring frå tilsvarande arbeid

Søkjarar med ovannemnde kvalifikasjonar vert prioritert, men andre kan også søkje. Nødvendig opplæring hjå oss må gjennomførast. Personar som kan byrje i opplæring omgåande og fungere som vikar fram til sommarferieperioden og vidare, vert oppmoda om å søkje snarast.

Lønn etter gjeldande tariffavtalar.

I søknaden må det også framgå tidlegaste oppstartdato og seinaste sluttdato.
Søknadane vert vurdert fortløpande.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Elkem ASA Bjølvefossen

BedriftElkem ASA Bjølvefossen
Om bedriften

Elkem ble etablert i 1904 og har over 7000 ansatte globalt. Vi er en bærekraftsleder, og tilbyr avanserte materialløsninger inkludert: silikoner, silisiumprodukter og karbonløsninger, som hjelper kundene våre med å levere innovasjon innen områdene: elektrisk mobilitet, digital kommunikasjon, helse og personlig pleie samt smartere og mer bærekraftige byer. Elkem er notert på Oslo Børs (ticker: ELK). www.elkem.com. Vi ønsker et mangfoldig, rettferdig og inkluderende arbeidsmiljø der alles bidrag blir verdsatt. Elkem Bjølvefossen er en av de største produsentene av silisiumbaserte legeringer til jernstøperier. Produktene blir markedsført over hele verden og vi har en ledende posisjon i det europeiske markedet. Det økonomiske fundamentet for bedriften er solid, med en årsomsetning på ca. 1 MRD NOK. Vi er 150 ansatte og er lokalisert i Ålvik ved Hardangerfjorden i Kvam herad i Hardanger. Avstanden til Bergen og Voss er kort.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger