Jobbsafari

Jurist - innovative og bærekraftige anskaffelser

1 måneder siden
OmrådeOslo
Søk senest6.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Gjennom effektiv ressursbruk i offentlig sektor kan vi løse enda flere oppgaver for fellesskapet og støtte opp om viktige samfunnsmål. Dette er kjernen av samfunnsoppdraget vårt i DFØ! For å realisere visjonen om effektiv ressursbruk i offentlig sektor jobber vi langs mange spor, og nå søker vi deg som vil bli med på laget.
Jurister! Kom og jobb i verdens fremste fagmiljø for innovative offentlige anskaffelser 

Jurist - Innovative og bærekraftige anskaffelser

Vi trenger flere dyktige medarbeidere og ser etter en jurist som vil jobbe med det juridiske handlingsrommet for innovasjon i anskaffelser.Her kan du være med å bidra til grønn omstilling og utvikling av morgendagens digitale løsninger i offentlig sektor. Om du er god på, eller interessert i, anskaffelser, forretningsjus, kontrakts-/avtalerett, teknologiutvikling, og materielle og immaterielle rettigheter (IPR) er du helt riktig for jobben!I denne stillingen ser vi etter deg som leter etter mulighetene i regelverket og er trygg på din juridiske kompetanse. I tillegg må du være nysgjerrig på innovasjon og anskaffelser, være genuint opptatt av grønn omstilling og bærekraftig utvikling, og helst være like opptatt av kommersialisering og forretningsutvikling, som utvikling i offentlig sektor.Samfunnsoppdraget vårt er å sørge for at offentlige oppdragsgivere bruker handlingsrommet anskaffelsesregelverket gir til å fremme grønn omstilling og bærekraftig utvikling. Vi skal legge til rette for at offentlig sektor er åpne i tilnærmingen til nye løsninger og forretningsmodeller i sine anskaffelser, og slipper til de mest innovative og bærekraftige leverandørene, uavhengig av størrelse.Offentlig sektor kjøper varer og tjenester for over 740 mrd kroner hvert år. Som samfunn har vi behov for nye bærekraftige løsninger og tilgang til den fremste teknologien, og vi trenger det i et langt raskere tempo enn i dag. Samarbeid mellom privat og offentlig sektor er nøkkelen til å få det til.Vi i DFØ bygger kompetanse og veileder offentlig sektor i hvordan de kan bruke innkjøpskraften sin strategisk nettopp for å fremme og utvikle nye, bærekraftige løsninger i sine anskaffelser, og hvordan de kan samarbeide med fremoverlente leverandører for å få det til. Vi har bygget opp et tverrfaglig sterkt team med dybdekompetanse innen innovasjon, bygg, anlegg og eiendom, klima og miljø og menneskerettigheter. Vi bistår ledere, fagfolk og innkjøpere i deres anskaffelser og utvikler veiledning innen jus og anskaffelsesmetodikk.Stillingen vi nå lyser ut er plassert i seksjon for bygg, innovasjon og samfunn i avdeling for bærekraftige anskaffelser i divisjon for offentlige anskaffelser i DFØ. Som jurist hos oss blir du del av DFØs juridiske nettverk med andre dyktige anskaffelsesjurister.Arbeidsoppgaver
Vi forventer at du er engasjert, interessert og bidrar inn med din fagkompetanse på følgende områder:
 • utvikle fagområdet, metoder og verktøy for innovative offentlige anskaffelser (IOA)
 • utarbeide og kvalitetssikre kontrakter og konkurransegrunnlag
 • bistå ledere, fagfolk, innkjøpere og leverandører som trenger veiledning i sine innovative anskaffelser generelt og i konkrete anskaffelser
 • levere juridisk innsikt og kunnskap i utredninger og faglige bestillinger fra departementer, sammen med vårt juridiske team
 • utvikle kompetanseprogram, nye konsepter og tjenester for IOA i kommuner, fylkeskommuner og statlige virksomheter
 • samarbeide med relevante aktører for å fremme grønn næringsutvikling


Det kan være aktuelt å tilpasse stillingens ansvar og innhold ut fra din kompetanse og erfaring.
Kvalifikasjonskrav
Du må ha:
 • bestått juridisk embetseksamen
 • minst to års relevant juridisk arbeidserfaring
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevneI tillegg vil vi gjerne at du har:
 • god forretningsforståelse
 • erfaring med nyskapende og innovative prosesserVi ser etter deg som er:
 • positiv og omgjengelig
 • selvstendig, men med gode samarbeidsevner
 • analytisk og løsningsorientert
 • åpen, uredd og risikovillig


Du må tåle litt motstand og gjerne “ha vært ute en vinternatt før”.Personlige egenskaper blir vektlagt!
Vi tilbyr deg
 • interessante og varierte arbeidsoppgaver i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag – hos oss er du med på å bidra til effektiv ressursbruk i staten  
 • et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø  
 • muligheter for relevante kurs og sertifiseringer  
 • en stabil arbeidsgiver med fleksibel arbeidstid (inkludert sommertid), gode velferdsordninger, mulighet for hjemmekontor og trening i arbeidstiden  
 • moderne lokaler med en sterk bærekraftprofil, spennende restaurantkonsepter og Nord-Europas største takhage – les mer om teknologibygget Økern Portal her: https://okernportal.no/
 • medlemskap i en av landets beste pensjonsordninger, Statens pensjonskasse spk.no, som også tilbyr deg svært gode pensjons-, forsikrings- og boliglånsordninger 


Du får mange goder av å jobbe i staten. Mer om dem kan du finne på Arbeidsgiverportalen:

Gode i staten | Statens arbeidsgiverportal (dfo.no)

(arbeidsgiver.dfo.no)Betingelser

Du vil få stilling som rådgiver med lønn fra kr 584 500 til kr 759 100, eller som seniorrådgiver med lønn fra kr 667 700 til kr 919 200, avhengig av kompetansen og erfaringen din. Det er 6 måneder prøvetid.
Vi hører gjerne fra deg dersom du har spørsmål

Har du spørsmål om stillingen? Ta kontakt med seksjonssjef Sissel Kristin Hoel på telefon 950 31 841. Du finner mer informasjon om DFØ på

dfo.no

. Velkommen som søker hos oss i DFØ!

Mangfold i DFØ

I DFØ tror vi at mangfold gir oss bredere perspektiver, og at medarbeidere med ulik livserfaring og bakgrunn gjør oss i stand til å skape enda bedre løsninger i samfunnsoppdraget vårt. Derfor oppfordrer vi alle til å søke jobb hos oss.


Dersom du har en funksjonsnedsettelse, innvandrerbakgrunn eller hull i CV-en, så kan du bli positivt særbehandlet dersom du krysser av for dette når du søker på stillingen. Vi inviterer alltid minst én kvalifisert søker fra hver av disse gruppene til intervju. Du kan lese mer om positiv særbehandling her:

Positiv særbehandling når man søker jobb i staten | Statens arbeidsgiverportal (dfo.no)


Praktisk informasjon om søkeprosessen

Du søker på stillingen via rekrutteringsportalen vår. Vi ber deg om å laste opp relevante vitnemål og attester. Vitnemål og/eller karakterutskrifter kan du hente fra Vitnemålsportalen (vitnemålsportalen.no). Dersom du har utdanning fra utlandet, ber vi om at du legger ved godkjenning fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Du finner mer informasjon om dette her:

Jeg har utdanning fra utlandet | HK-dir (hkdir.no)

. Vi vurderer søknaden din på bakgrunn av den informasjonen du har sendt oss når søknadsfristen har passert. Det er derfor viktig at du i søknaden din viser hvordan kompetansen din fyller de kvalifikasjonskravene som er beskrevet i annonsen.
Søkerlister

Når søknadsfristen har gått ut lager vi offentlig søkerliste. Dersom du ønsker å reservere deg fra å bli oppført på denne, må du krysse av for og begrunne dette i søknaden din. Vi tar kontakt med deg hvis vi ikke kan imøtekomme ønsket ditt om å ikke bli oppført på søkerlista.
Om oss

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er statens fagorgan for økonomistyring, gode beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, organisering og ledelse i staten, samt for anskaffelser i offentlig sektor. Vi leverer lønns- og regnskapstjenester til rundt 90 prosent av statsforvaltningen og har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet og statens konsernkontoordning.


Vi skal bidra til effektiv ressursbruk i offentlig sektor gjennom kompetansetiltak, rådgivning, fellestjenester og utvikling av metoder og verktøy. Vi har om lag 850 ansatte, fordelt på Oslo, Stavanger og Trondheim.

Direktoratet For Forvaltning Og Økonomistyring

BedriftDirektoratet For Forvaltning Og Økonomistyring
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger