Jobbsafari

Juridisk rådgiver

1 måneder siden
OmrådeTrondheim
Søk senest10.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Om stillingen

Ved vår oppvekst- og velferdsavdeling, seksjon opplæring og seksjon barnehage, er det ledig 2 faste stillinger og 2 midlertidige stillinger. Alle er 100% stillinger. I de midlertidige stillingene er det ønskelig med snarlig tiltredelse og de har varighet ut 2024. Det kan være mulighet for forlengelse. 

Stillingene er knyttet til rettssikkerhetsoppgaver tillagt Statsforvalteren etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven. Den ene faste stillingen er på seksjon opplæring, og den andre faste stillingen er delt mellom seksjonene med hovedtyngde på seksjon barnehage. De midlertidig stillingene er i hovedsak på seksjon opplæring.

Du kan få ulike oppgaver fra seksjonens portefølje som:

 • Behandling av klagesaker
 • Behandling av saker i håndhevingsordningen knyttet til kapittel 9A i opplæringsloven
 • Tilsynsvirksomhet
 • Veiledning
 • Andre arbeidsoppgaver på seksjonen/avdelingen må også kunne påregnes

Vi søker etter deg som vil bidra til å utvikle opplærings- og barnehageområdet i Trøndelag. 

Stillingen vil ha oppmøtested Steinkjer eller Trondheim. Du må regne med noe reisevirksomhet.


Kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap

Det er i tillegg en fordel om du har:

 • Kunnskap om saksfeltet
 • Erfaring fra klagesaksbehandling, arbeid med håndhevingsordningen og/eller arbeid med tilsyn
 • Erfaringer fra tverrfaglig samarbeid og fra arbeid med veiledning
 • Erfaring fra arbeid med kvalitetssikring
 • Erfaring fra samtaler barn/unge

Ved vurdering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på

 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • At du er fleksibel, reflektert og analytisk
 • Har evne til å arbeide effektivt, strukturert og selvstendig
 • Har kunnskap om skolemiljø- og barnehageområdet

Avdelingen er preget av utfordrende og spennende arbeidsoppgaver, og vi har forventning til alle våre medarbeidere om kvalitet i alle ledd. Nøyaktighet og etterrettelighet er derfor viktig i vårt arbeid. Du samarbeider godt med andre og liker å arbeide både selvstendig og i team. Personlig egnethet vil bli vektlagt.


Vi tilbyr

 • Opplæring og veiledning for å komme inn i aktuelle arbeidsoppgaver
 • Godt faglig og sosialt miljø sammen med kolleger med ulik fagbakgrunn
 • Oppgaver som engasjerer og utgjør en forskjell for barn og unge i fylket
 • En arbeidsplass i stadig utvikling, og gode muligheter for varierte arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Avlønning etter statens lønnsregulativ som rådgiver, stillingskode 1434, (kr 570.000 - 700.000) avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. 

Arbeidsvilkår

Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.  De første 6 måneder regnes som prøvetid. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, innkalles minst en søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, må søkerne oppfylle visse krav.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Statsforvalteren i Trøndelag har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og redusert funksjonsevne.

Dersom søker ønsker å reservere seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes.  Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.  Attester og vitnemål må vedlegges søknaden (lastes opp som elektronisk vedlegg). 

Vil du vite mer om stillingen kan du ta kontakt med underdirektør Gunn Oddny Olsen Haugen, mobil 415 07 625 eller underdirektør Margrethe Taule, mobil 970 13 173


Statsforvalteren I Trøndelag

BedriftStatsforvalteren I Trøndelag
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger