Jobbsafari
Harstad kommune Enhet for helse og mestring

Jordmor

1 måneder siden
OmrådeHarstad
Søk senest25.3.2024
JobbdetaljerEngasjement

Om stillingen

Vil du være med i en engasjert, aktiv og inkluderende arbeidsplass som jobber til det beste for den gravide , barn og unge ? 

Helsestasjonen ligger organisatorisk plassert under Enhet Helse og Mestring. Vi består av Helsestasjonen (gravide, barn0-5 år), skolehelsetjenesten, helsestasjonen for ungdom og smittervern. Tjenesten arbeider helsefremmende og forebyggende for gravide, barn, unge og deres familier. 

Helsestasjon tjenesten i Harstad kommune søker nå etter jordmor til 100 % prosjekt stilling for peridoen 02.04.2024- 31.12.2024 med mulighet for forlengelse. Det kan åpnes opp for at stillingen kan deles. 

Arbeidsoppgaver/ansvarsoppgaver:

 • Svangerskapsoppfølging i helsestasjonstjenesten.
 • Fødselsforberende kurs.
 • Barselbesøk etter fødsel.
 • Veiledning innen amming og prevensjon.
 • Veiledning av jordmorstudenter.
 • Delta i teamet "Tidlig Inn".
 • Bidra til utvikling av svangerskapsomsorgstjenesten. 

 Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som jordmor med relevant erfaring innen nevnte arbeidsoppgaver.  Dersom du har utdanning fra utlandet, må denne være godkjent av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse/NOKUT.
 • Kunnskap om og erfaring med pyskisk helsearbeid er en fordel. 
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, vil bli tillagt stor vekt.
 • Førerkort, klasse B. Benytter egen bil i tjeneste. Det blir inngått avtale om bruk av bil i tjenesten. 

Personlige egenskaper som vektlegges:

 • Innovativ og fleksibel - evne å se saker i nye perspektiv og formidle dette til andre.
 • Engasjement for gravide, barn/unge og deres familier.
 • Pålitelig og positiv - evne å se utfordringer som en mulighet for læring og forbedring.
 • Kunne jobbe ansvarsbevisst både selvstendig og i samarbeid med andre.
 • God kommunikasjon og veiledningsevne.

Vi tilbyr:

 • Tariffestede lønns, pensjons- og forsikringsordninger.
 • Garanti om barnehageplass innen en måned for de som flytter til Harstad etter at søknadsfrist for hovedopptak er gått ut for de som har lovfestet rett til barnehageplass.
 • Harstad kommune har et bedriftsidrettslag for alle ansatte 
 • Harstad kommune satser hardt på startlån da vi ønsker at flest mulig får mulighet til å eie egen bolig i kommunen. Dersom man ikke får lån i privat bank, kan man være aktuell for startlån. Se lenker for mer informasjon: https://www.husbanken.no/person/startlaan/ eller https://www.harstad.kommune.no/startlaan.469087.no.html

Annen informasjon:

 • For tilsetting innenfor oppvekst, barnevern eller helse- og omsorg må godkjent politiattest fremvises før tilsetting.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende selv ber om det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Harstad kommune Enhet for helse og mestring

BedriftHarstad kommune Enhet for helse og mestring
Om bedriften

Enhet for helse og mestring er en av 5 enhet i helse og omsorg. I enheten inngår følgende tjenester: - Korttids- og rehabiliteringsavdelingen - Hjemmebasert rehabilitering - Legevakt - Legetjenesten - Folkehelse - Helsestasjon og skolehelsetjenesten - Sosialmedisinsk avdeling

Søk etter flere lignende stillinger