Jobbsafari
Johannes læringssenter: Flerspråklige barn - Avdeling 1 (7), Stavanger kommune

Johannes læringssenter søker morsmålslærer/tospråklig lærer i jubaarabisk/maaban for skoleåret 2024/2025

1 måneder siden
OmrådeStavanger
Søk senest22.5.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Flerspråklig avdeling ved Johannes læringssenter søker etter morsmålslærer/tospråklig lærer i jubaarabisk/maaban i ca. 70% med mulighet for å øke i løpet av skoleår. Avdelingen består av 90 lærere som underviser ca. 1000 elever i 38 forskjellige språk fordelt på ca. 46 skoler. Barne- og ungdomskolene i kommunen bestiller timer i tospråklig fagopplæring og morsmålsopplæring. Stillingsstørrelse er basert på bestillinger fra skolene. 

Tiltredelse er 1. august 2024.


Arbeidsoppgaver

 • Tospråklig opplæring i fag/morsmålsopplæring etter § 2.8 i Opplæringsloven.
 • Tospråklige lærere er ambulerende lærere som underviser på ulike skoler i Stavanger kommune, inkludert Innføringsskolen ved Johannes læringssenter.
 • Alle tospråklige lærere har sin arbeidsplass og tilhørighet på Johannes læringssenter.
 • Tospråklige lærere samarbeider med kolleger, foresatte og eksterne samarbeidspartner om elevens læring.

Kvalifikasjoner

 • I henhold til forskrift til Opplæringsloven, § 14-4, skal ett av følgende 4 punkter være oppfylt:
 • Lærerutdanning fra hjemlandet til eleven.
 • Lærer med samme morsmål som eleven med bachelorgrad (3 år) der minst 1,5 år av graden omhandler elevens hjemlands språk og kultur samt pedagogisk utdanning.
 • Lærer uten samme morsmål som eleven, men med universitets- eller høgskoleutdanning på tilsammen 90 studiepoeng i elevens språk og kultur samt pedagogisk utdanning.
 • Lærer med 3-årig faglærerutdanning for tospråklige (jf. godkjent plan).
 • I tillegg bør morsmålslærere ha dokumentert gode norskkunnskaper, tilsvarende minimum B2 nivå.
 • Erfaring med flerspråklig opplæring er ønskelig.
 • Erfaring fra tverretatlig samarbeid er ønskelig.

Personlige egenskaper

 • Du er en tydelig klasseleder med evne til å skape gode relasjoner.
 • Du er ansvarsbevisst, engasjert og samarbeider godt med andre.
 • Du er faglig bevisst og kan reflektere over egen undervisningspraksis.
 • Du tar initiativ, er fleksibel og har godt humør.
 • Du motiverer, inspirerer og tar eget ansvar for at vi sammen når målene våre.
 • Du har gode kommunikative ferdigheter på norsk og kunnskap om den norske skolesystemet er essensielt.
 • Du er interessert i andrespråkslæring og minoritetsspråklige barns skolesituasjon.

Vi tilbyr

 • Stilling på en spennende og dynamisk arbeidsplass.
 • En mangfoldig arbeidsmiljø der ca. 40 % av våre ansatte har en flerspråklig bakgrunn.
 • Et godt faglig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter.
 • Meningsfulle arbeidsoppgaver.
 • Kantine.
 • Aktuelle stillingskoder er: 796100, 796200, 796300. 796500, 796600.
 • Lønn i henhold til stillingskode og gjeldende tariffavtale (485 400 - 741 000).
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger

Kontaktinformasjon

John David Reynier, Avdelingsleder-Flerspråklig avdeling, 51507003


Anna Panfilova, Avdelingsleder-Flerspråklig avdeling, 51508948


Wenche Margrethe Warhaug, Avdelingsleder-Flerspråklig avdeling, 51508119


Arbeidssted

Haugesundsgata 27


4014 Stavanger


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Stavanger kommuneReferansenr.: 4811394796


Stillingsprosent: 70%


Midlertidig


Startdato: 01.08.2024


Sluttdato: 31.07.2025


Søknadsfrist: 22.05.2024Johannes læringssenter: Flerspråklige barn - Avdeling 1 (7), Stavanger kommune

BedriftJohannes læringssenter: Flerspråklige barn - Avdeling 1 (7), Stavanger kommune
Om bedriften

Stavanger skal være en god kommune å bo i for alle.

 Som ansatt i Stavanger kommune får du utgjøre en forskjell for kommunen vår og menneskene som bor her.

 Med 11 000 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere.

 Vår visjon: Vi bygger fellesskap!

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger