Jobbsafari
Døgnenheten PHV og avhengighet, Sami Klinihkka, Finnmarkssykehuset HF

Jobbe komprimert og ha lengre turnusfri?

2 måneder siden
OmrådeKarasjok
Søk senest12.3.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Søk jobb som Sykepleier/ Vernepleier hos osspå Døgnenheten, Sámi klinihkka!  Her får du i tillegg et trygt, varmt og givende arbeidsmiljø.

Vi har ledig 3 x 100 % vikariat i følgende perioder:

 • 2 x 100 % stilling fra snarest og ut året, den ene med mulighet for fastansettelse
 • 1 x 100 % stilling fra og med 01.05.24 - 31.08.25

Døgnenheten psykisk helse og avhengighet er en del av Samisk nasjonalt kompetasetjeneste (SANKS) med et spennende fagmiljø. Her gir vi tilbud til alle voksne over 18 år som sliter med ulike psykiske lidelser og/eller rus- og avhengighetsproblematikk. Her er to poster, en for psykisk helse og en for avhengighet, med en felles leder. Begge postene har 6 sengeplasser. Døgnenheten er bemannet med overleger (spesialist innen rus-  og avhengighetsmedisin og psykiatri), psykologer, sosionomer, fysioterapeut, psykiatrisk sykepleiere/ sykepleiere, kokk og erfarne miljøassistener. Våre medarbeidere har både samisk og norsk språk- og kulturkompetanse. 

Stillingene vil passe for deg som trives med å jobbe i turnus. Vi tilbyr pendlerturnus med primært 12 timers vakter og for tiden arbeid hver 4. helg. Vi ser etter deg som trives og motiveres av et aktivt miljø, der friluftsliv står sentralt. 

Døgnenheten er lokalisert i Karasjok, en flerkulturell kommune med rundt 2600 innbyggere. Her får du det beste av 4 årstider med mange muligheter for magiske naturopplevelser gjennom hele året! Utenom Døgnenheten er SANKS – Psykisk helse og avhengighet organisert i 5 andre enheter i Karasjok: BUP, TSB poliklinikk, UPA, Familieenheten og VPP. I tillegg består SANKS av Nasjonalt team som er lokalisert på Drag, Røros, Snåsa og Oslo.

SANKS preges av høyt faglig nivå, og har fokus på å yte tjenester av høy kvalitet. Det får vi til fordi våre behandlingstilbud og fagmiljø har flere tiårs erfaring bak seg. SANKS hører til i Sámi Klinihkka - en egen klinikk i Finnmarkssykehuset HF. Her har vi integrerte tjenester innen somatikk, rus og psykisk helse med et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen. I tillegg har vi FOU med egne tjenester som FoU-styret, forskning og formidling, samt lærings- og mestringstjenester, samt tolketjenesten. 

Og husk at som ansatt i Finnmarkssykehuset HF og innbygger i Finnmark år du en rekke økonomiske fordeler - les mer om dette under Vi tilbyr lengre ned i annonsen.

Vil du søke stilling hos oss?🥇


Arbeidsoppgaver

 • Oppfølging av pasienten i nært samarbeid med et tverrfaglig behandlingsteam
 • Samarbeid med pasientenes hjelpeapparat og internt med andre faggrupper
 • Faglig ansvar
 • Internundervisning
 • Studentveiledning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som sykepleier/ vernepleier
 • Eventuelt annen relevant helse- og sosialfaglig utdanning
 • Erfaring fra feltet og relevant videre- eller etterutdanning er ønskelig
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig, og ved lik kompetanse vil søker med kunnskap i samisk språk og/ eller kultur bli foretrukket
 • For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest

Personlige egenskaper

 • Interesse for faglige utfordringer i et flerkulturelt område
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevnerevner
 • Flink til å motivere
 • Initiativrik og engasjert
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Turnus med for tiden arbeid hver 4. helg
 • Pendlerturnus, med primært 12 timers vakter.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • Som innbygger og arbeidstaker i Finnmark får du en rekke økonomiske fordeler som Gratis barnehage, 12 timer gratis SFO per uke, årlig nedskriving av studielån på inntil 30 000 kr/år, skattefradrag på alminnelig inntekt på ca. 20 000 kr/år og billigere strøm. For en familie med for eksempel to barn i barnehage innebærer dette en besparelse/økonomisk fordel på ca. 160 000 kr/år .

  Viktig informasjon til deg som søker
 • Husk å legge med vitnemål/autorisasjon. Ved utenlandsk utdanning må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no)
 • Du må også legge ved attester fra tidligere arbeidserfaring for at vi skal beregne din lønnsansiennitet. Attester må være oversatt til norsk
 • Sjekk ut dennesiden for informasjon om hvordan vi har det i Finnmarkssykehuset og praktisk informasjon om søknadsprosessen
 • Vi ønsker at du oppgir minimum 2 referanser
 • Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert
 • I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten

Kontaktinformasjon

Ellen Ingrid Grenserud Eira, Enhetsleder, 92669358, [email protected]


ArbeidsstedNøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Finnmarkssykehuset HFReferansenr.: 4767141603


Stillingsprosent: 100%


Vikariat


Søknadsfrist: 12.03.2024Døgnenheten PHV og avhengighet, Sami Klinihkka, Finnmarkssykehuset HF

BedriftDøgnenheten PHV og avhengighet, Sami Klinihkka, Finnmarkssykehuset HF
Om bedriften

Finnmarkssykehuset består av Kirkenes sykehus, Hammerfest sykehus, Klinikk Alta og Sámi Klinihkka, som alle har tilbud innenfor somatikk og psykisk helsevern og rus. I tillegg sørger Klinikk Prehospitale tjenester som er representert i nesten alle kommunene i fylket for AMK, bil-, båt- og luftambulansetjenesten i Finnmark.

Sammen har klinikkene ansvar for spesialisthelsetjenesten i fylket og skal ivareta helsa til 76 000 finnmarkinger spredt utover et stort areal, inkludert et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Med et fokus på god kvalitativ pasientbehandling så jobber vi for å være nær pasienten. Det innebærer at mange av oss reiser for å behandle pasientene der de bor.

Pasientens behov er utgangspunkt for all behandling, og kjernen i all pleie. Vårt møte med pasienter, pårørende, kolleger og eksterne samarbeidspartnere skal preges av: Kvalitet - Trygghet - Respekt - Lagspill

Finnmarkssykehuset ser verdien i et godt arbeidsmiljø og ønsker å være en arbeidsgiver som:

✔Gjenspeiler mangfoldet i samfunnet

✔Utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen

Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Har du nedsatt funksjonsevne, opphold i CV-en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik alder og livserfaring er du 🧡lig velkommen til å søke stilling hos oss.

Vi søker de tøffe og fleksible fagfolkene. Her er små avdelinger som betyr at du får mer ansvar og mer varierte arbeidsoppgaver. Her betyr du mer!

Les mer her.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger