Jobbsafari
AAK AVD LEDELSE INNKJØP BRDAL , Sykehuset Innlandet HF

Innkjøpssjef/fagsjef Eiendom

1 måneder siden
OmrådeBrumunddal
Søk senest29.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Sykehuset Innlandet har ansvaret for den offentlige spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Innlandet. Våre tjenester innebærer også en betydelig anskaffelsesvirksomhet innen et bredt spekter av områder.

For å drifte og utvikle våre sykehusbygg har vi en omfattende avtaleportefølje der vi knytter til oss leverandører innen bl.a. bygg, elektro, energi, sikkerhet og ikke-medisinsk utstyr.
For å tilrettelegge for at sykehusene er godt egnet for pasientbehandling er våre eiendommer under stadig utvikling for å møte fremtidige behov.

Vi søker deg som har erfaring fra offentlige anskaffelser, kontraktsoppfølging eller annen relevant erfaring fra noen av ovennevnte fagfelt. Du må kunne tenke både strategisk og operativt og evne å finne løsninger i samarbeid med våre samarbeidspartnere, ledere og tekniske personell på våre sykehus. Du må kunne jobbe selvstendig med en stor portefølje av avtaler og leverandører.Fagsjefen vil få en sentral rolle i arbeidet med å etablere avtaler i samarbeid med Sykehusinnkjøp og egne fagmiljøer.Stillingen inngår i innkjøp- og kontraktavdelingen med tjenestested ved foretakets administrasjonssenter i Brumunddal.


Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for samarbeid med Sykehusinnkjøp om større anskaffelser innen eiendom og ikke-medisinske varer og tjenester.
 • Gjennomføre anskaffelser etter nærmere avtale og oppgavefordeling i avdelingen.
 • Forvaltning og oppfølging av avtaleporteføljen innen FDVU
 • Bindeledd mellom interne ledere og eksterne samarbeidspartnere.
 • Tilrettelegge informasjon og bistå ut mot fagmiljøer for å sikre høy lojalitet og tilstrekkelig kompetanse blant ledere og fagansvarlige nøkkelpersoner.
 • Nettverkssamarbeid og deltagelse i viktige prosjekter på tvers av helseforetakene

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet eller høyskole, på minimum bachelornivå innen et eller flere relevante fagområder.
 • Erfaring fra leverandør- og avtaleoppfølging, fortrinnsvis innen fagområdene eiendomsdrift og facility services i offentlige virksomheter.
 • Relevant erfaring med innkjøp og anskaffelser i offentlig sektor, herunder kunnskap om Lov om offentlige anskaffelser
 • Forhandlingsvant med god forretningsmessig og økonomisk forståelse.
 • God kompetanse på IT-verktøy og Office-applikasjoner.  

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, strukturert og løsningsorientert.
 • Evne til å jobbe selvstendig og målrettet med større og flere oppgaver samtidig.
 • Faglig sterk og trygg slik at du skaper tillit blant ledere og ansatte i berørte fagmiljøer.
 • Flink på kommunikasjon med god skriftlig- og muntlig framstillingsevne på norsk.

Vi tilbyr

Vi søker en lærevillig person som ser spennende muligheter i en stor og krevende organisasjon. Rett kandidat vil finne stillingen utfordrende og utviklende. Du vil bli en del av et spennende kompetansemiljø som driver en av de mest omfattende innkjøpsvirksomhetene i Innlandet. 

Nødvendig opplæring vil bli gitt både lokalt og i samarbeid med våre tjenesteleverandører som Helse Sør Øst RHF benytter.

Tiltredelse etter avtale.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.


Kontaktinformasjon

Karl Løkken, Avdelingssjef, +4790598645


Arbeidssted

Furnesvegen 26


2382 Brumunddal


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sykehuset Innlandet HFReferansenr.: 4813019247


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 29.05.2024AAK AVD LEDELSE INNKJØP BRDAL , Sykehuset Innlandet HF

BedriftAAK AVD LEDELSE INNKJØP BRDAL , Sykehuset Innlandet HF
Om bedriften

Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Innlandet innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø

Sykehuset Innlandet ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn. Det samme gjelder om du har hatt et lengre avbrudd fra arbeidslivet. 

Divisjon Eiendom og intern service forvalter helseforetakets eiendomsmasse og leverer ulike service- og støttetjenester til klinikken. Divisjonen ledes av en divisjonsdirektør og består av syv fagavdelinger. Hver fagavdeling ledes av en avdelingssjef med seksjoner lokalisert til de geografiske sykehusene. Divisjonen har omlag 525 årsverk.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger