Jobbsafari

Innkjøpsrådgiver ved økonomiavdelingen

1 måneder siden
OmrådeElverum
Søk senest1.4.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Om stillingen 

Høgskolens økonomiavdeling er organisert i fire hovedområder: innkjøp, regnskap, økonomistyring og virksomhetsstyring. Stillingen som innkjøpsrådgiver inngår i seksjon for innkjøp som ledes av seksjonsleder og består av team med fagansvarlig, jurist og 3 innkjøpsrådgivere. Seksjon for innkjøp er tilknyttet høgskoleadministrasjonen, som er lokalisert i Elverum og Lillehammer, og leverer innkjøpstjenester til fakultetene og høgskoleadministrasjon.

Anskaffelsesområdet inne i en spennende tid med endring, med økende fokus på klima, miljø og bærekraft. Vi søker en engasjert person som vil være med på å videreutvikle fagområdet. Vi søker deg som har interesse for anskaffelser, og som trives i en hektisk hverdag med en kombinasjon av drifts- og utviklingsoppgaver. Du må ha evne til å lede og gjennomføre prosesser, både selvstendig og i samarbeid med andre. Hos oss vil du få muligheten til å utvikle deg i et faglig kompetent miljø.

Arbeidssted vil være Elverum/Lillehammer.  Noe reisevirksomhet mellom høgskolens studiesteder vil måtte regnes med.


Ansvar og arbeidsoppgaver

Sentrale oppgaver vil være:

 • Lede og gjennomføre anskaffelsesprosesser i henhold til Lov og forskrift om offentlige anskaffelser
 • Innkjøpsfaglig rådgivning og veiledning ovenfor fakultet og høgskoleadministrasjon.
 • Oppfølging av innkjøpsavtaler og bidra til leverandørutvikling.
 • Bidra til videreutvikling av innkjøpsfunksjonen
 • Bidra inn i arbeid med analyse og internkontroll

Stillingen vil kunne tillegges andre arbeidsoppgaver etter behov og kapasitet i økonomiavdelingen.


Kvalifikasjoner 

Du må ha: 

Det stilles krav om minst 3 års utdanning på universitets- og høgskolenivå (jus, økonomi, logistikk, teknisk eller tilsvarende). Relevant arbeidserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet. Vi oppfordrer nyutdannede som ønsker å utvikle seg innenfor økonomifunksjonen i en større virksomhet til å søke.

Det er ønskelig med: 

 • Erfaring med å lede prosesser
 • Erfaring med gjennomføring av offentlige anskaffelser
 • Gode analytiske evner.
 • God til å uttrykke deg skriftlig og muntlig
 • Erfaring fra offentlig sektor

Personlige egenskaper: 

 • Du er systematisk, strukturert, målbevisst og har gjennomføringsevne
 • Du har relasjonsbyggende egenskaper 
 • Du er initiativ- og løsningsorientert og opptatt av kvalitet i arbeidet
 • Du har høy arbeidskapasitet og evne til å jobbe med flere saker samtidig
 • Du har evne til å tilegne deg god organisasjons- og virksomhetsforståelse
 • Du har evne til å jobbe selvstendig

Arbeidsspråket ved Høgskolen i Innlandet er norsk. Den som ansettes må kunne uttrykke seg godt på norsk/annet skandinavisk språk.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Stillingen med tilhørende arbeidsoppgaver skal ivaretas i samsvar med gjeldende lov- og regelverk for statsansatte, herunder også Lov om kontroll med eksport av strategiske varer, tjenester og teknologi m.v. Kandidater som etter vurdering av søknad og vedlegg kommer i konflikt med kriteriene i sistnevnte lov, vil ikke kunne tiltre stillingen ved Høgskolen i Innlandet. Nødvendige godkjenninger må opprettholdes gjennom hele ansettelsesforholdet.»


Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • lønn i stilling som rådgiver st.kode 1434 etter kompetanse og erfaring.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger. 
 • gode arbeidsbetingelser.

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her


Søke stillingen 

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen". 

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • kopi av vitnemål og attester
 • andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Jobbnorge kundeservice hjelper deg om du har spørsmål om opplastning av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden. 

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.


Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid. 

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. 


Høgskolen I Innlandet

BedriftHøgskolen I Innlandet
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger