Jobbsafari
Digital Læring, Sykehuspartner HF

Innholdsprodusent - konsulent/seniorkonsulent Digital læring

19 dager siden
OmrådeDrammen
Søk senest4.8.2024
JobbdetaljerEngasjement
Søk på jobb

Om stillingen

Sykehuspartner Administrative fellestjenester er Norges største tjenesteleverandør innenfor det personaladministrative området. Våre ca. 300 ansatte har som mål å utøve effektiv forvaltning av regionale HR-tjenester og bidra til effektiv sykehusadministrasjon i Helse Sør-Øst RHF.

Avdeling for Regionale Kompetanse- og utdanningstjenester utvikler og forvalter felles regionale løsninger innen kompetanseplanlegging, digital læring og spørreundersøkelser til helseforetakene i Helse Sør-Øst. Avdelingen har i dag 30 faglig dyktige medarbeidere.

Om stillingen

Seksjon Digital læring har 13 dyktige medarbeidere fordelt på to team. Det ene teamet har ansvar for drift og forvaltning av applikasjoner innen digital læring, mens det andre teamet utvikler digitale læringsressurser for interne behov og for helseforetakene i Helse Sør-Øst. Vi søker nå en kreativ og dyktig innholdsprodusent til å bli med på laget vårt!
Grunnet økt oppdragsmengde fra interne samarbeidspartnere vil det være et økt behov for utvikling av informasjons- og opplæringsmateriell. Den nye innholdsprodusenten vil spille en sentral rolle i å møte disse behovene ved å skape engasjerende og pedagogisk innhold som sikrer effektiv opplæring og informasjonsflyt. Du vil jobbe tett med våre eksperter for å utvikle løsninger som støtter både interne prosesser og opplæring i helseforetakene.
Stillingens ansvar og arbeidsoppgaver vil kunne endres over tid. Vi ser etter en fleksibel og tilpasningsdyktig person som kan håndtere slike endringer på en positiv måte.


Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, utvikle og produsere digitale kurs og læringselementer
 • Utforme og oppdatere internt informasjonsmateriell
 • Kommunisere og samarbeide med eksterne og interne samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning innen medieproduksjon, pedagogikk, kommunikasjon eller lignende
 • Utmerkede skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk
 • Svært god kjennskap til flere av verktøyene i Adobe-pakken og M365
 • God kjennskap til  ulike ulike forfatterverktøy (Adobe Captivate, Articulate Rise/Storyline m.fl.)
 • Fordel med forståelse av LMS
 • Gjerne erfaring innen kommunikasjons- eller informasjonsarbeid

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å formidle komplekse temaer på en lettfattelig måte
 • Evne til å jobbe raskt, selvstendig og strukturert
 • Proaktiv og selvgående til å skape nødvendig innsikt og relasjoner
 • God gjennomføringsevne, både alene og i team
 • Evne til å stå i endring

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Arbeidsoppgaver i skjæringspunktet mellom system, organisasjon og brukere
 • Godt arbeidsmiljø som preges av samarbeid og høy grad av selvstendig ansvar
 • Faglig utfordrende oppgaver
 • Gode utviklingsmuligheter
 • Fleksible arbeidstidsordninger med mulighet for delvis bruk av hjemmekontor etter avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår

Søkere må kunne dokumentere kvalifikasjoner etterspurt i utlysningen.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren ber om å ikke bli oppført på den offentlige søkerlista. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søker bli informert, jf. offentlighetslovens §25.

Kontaktinformasjon

Håkon Nodland Jacobsen, Seksjonsleder, +4799486489


Arbeidssted

Grønland 34


3045 Drammen


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sykehuspartner HFReferansenr.: 4826765246


Stillingsprosent: 100%


Engasjement


Søknadsfrist: 04.08.2024Digital Læring, Sykehuspartner HF

BedriftDigital Læring, Sykehuspartner HF
Om bedriften

Sykehuspartner -  vi skal utgjøre en forskjell for pasient og sykehus ved å levere bærekraftige, sikre og moderne digitale tjenester.


Sykehuspartner HF leverer tjenester innen IKT, prosjekt, logistikk og HR til alle sykehusene i Helse Sør-Øst og eies av det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst.Sykehuspartner forvalter og drifter avanserte IKT-miljøer med over 80.000 brukere og ulike sentrale og lokale IKT-løsninger som understøtter et mangfold av arbeidsprosesser i pasientbehandlingen. Helseteknologi er i rivende utvikling og er meget sentralt for en bærekraftig spesialisthelsetjeneste.  Sykehuspartners mål er å være en effektiv og brukernær leverandør og være en drivkraft for digital transformasjon.Sykehuspartner har ca 1800 medarbeidere ansatte på følgende lokasjoner: Oslo/Skøyen, Drammen, Grimstad, Porsgrunn, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Lillehammer og Tynset.Sykehuspartner er miljøsertifisert.Sykehuspartner er opptatt av mangfold, vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, «hull i CV», nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Lignende stillinger