Jobbsafari
Statens vegvesen

Infrastrukturspesialist IT – Kubernetes

1 måneder siden
OmrådeDrammen
Søk senest2.6.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vi er på utkikk etter deg som har lyst til å jobbe innen fagfeltet VMware Tanzu/Kubernetes utvikling

Du vil hjelpe oss med å finne frem til riktige infrastrukturleveranser som passer til kravene om effektivisering og automatisering. Stillingen er fast og inngår i team sentral infrastruktur, i et miljø med åtte svært kompetente medarbeidere innen VMware - Kubernetes.

Infrastruktur og drift IT er Statens vegvesens sentrale kompetansemiljø på drift av IT-løsninger og -tjenester. Avdelingen består av over 100 høyt kvalifiserte medarbeidere. Vi har IT-infrastruktur og -systemer som driftes i topp moderne datasentre med 24/7 oppetid i egen regi, eller i offentlig sky innad i Norge. Forenkling, automatisering og raske leveranser er satsningsområder for avdelingen. IT står stadig mer sentralt som virkemiddel i etatens arbeid, og IT-strategien vår har som mål å gjøre oss til en foregangsetat innen offentlig sektor på levering av elektroniske tjenester.

Kontorsteder for stillingen er Drammen, Oslo (Helsfyr), eller Skien. For kandidater med relevant erfaring og kompetanse kan vi også vurdere andre kontorsteder, for eksempel Molde eller Bergen. Ta kontakt, så ser vi hva som kan passe for deg.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

Du blir en del av VMware Cloud Foundation-teamet med arbeidsoppgaver innen Tanzu/Kubernetes utvikling:

 • Design, rådgivning, utvikling og drift
 • Avansert feilsøking
 • Bidra til automatisering av infrastrukturen vår, "on site" eller i skyen
 • Teknisk vedlikehold av VMware-plattformen
 • Tett dialog med konsumenter av VMware Tanzu/Kubernetes-plattform
 • Legge til rette for selvbetjening (IaC)

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, min. 3 år. For kandidater med sterk og allsidig praksis fra det aktuelle fagområdet og gode personlige forutsetninger for stillingen, kan kravet til utdanning fravikes.
 • For riktig profil på kandidaten kan juniorer også vurderes.
 • Har du bakgrunn som DevOps og er nysgjerrig på drift, vil vi gjerne snakke med deg.

Arbeidsoppgavene krever god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.

Det er en forutsetning for stillingen at du har sikkerhetsklarering eller at dette kan gis.

Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av papirene dine og godkjenning fra HKDIR (https:hkdir.no/utdanning-fra-utlandet).

Vi ønsker oss en medarbeider som

 • samarbeider og kommuniserer godt med personer fra ulike fagmiljø
 • har gode pedagogiske evner og kan videreformidle kunnskap
 • evner å ta initiativ og ansvar, samt jobbe selvstendig
 • er sulten på kontinuerlig fagmessig oppdatering

Vi ser etter deg som har analytiske ferdigheter for å løse komplekse utfordringer, og som evner å tilpasse deg endringer i teknologi og sikkerhetslandskapet.


Stort engasjement, gode strukturer og faglig utvikling

Som medarbeider i Statens vegvesen blir du en del av et engasjert og tungt fagmiljø som tenker nytt, deler kunnskap og jobber tett sammen. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg viktige oppgaver med mye ansvar, og vi trenger medarbeidere som ønsker å utvikle seg i takt med nye utfordringer. Medarbeiderne våre forteller om spennende arbeidshverdager med god balanse mellom arbeid og fritid.

Vi tilbyr

 • mulighet til å ta et større ansvar for utvikling av IaC
 • god opplæring, onboardingsprogram og buddyordning
 • gode muligheter for kompetanseheving
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • mulighet for fleksibelt arbeidssted (hjemmekontor) i henhold til Statens vegvesens retningslinjer
 • mulighet for trening i arbeidstiden, eller støtte til andre treningsaktiviteter
 • god pensjonsordning og muligheter for boliglån i Statens pensjonskasse
 • godt arbeidsmiljø i nye kontorbygg med god tilgang på offentlig kommunikasjon og med universell utforming. Vi har gode muligheter for individuell tilrettelegging ved behov for hjelpemidler i arbeidshverdagen.

Lønnen din avtaler vi i samsvar med lønnspolitikken vår.

Søknaden din

Fyll ut feltene "Utdannelse" og "Arbeidserfaring" og last opp relevante vitnemål og eventuelle attester.

Positiv særbehandling

Statens vegvesen er opptatt av mangfold og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass som gjenspeiler befolkningen. Vi har behov for medarbeidere med ulike bakgrunner, erfaringer, kompetanser og perspektiver for å løse vårt samfunnsoppdrag. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke. Dersom det er kvalifiserte kandidater med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker fra hver av disse gruppene til intervju. For at du skal bli vurdert som søker i disse gruppene (bli positivt særbehandlet), må du oppfylle visse krav. Du kan lese mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportalen.

Søkerlista er offentlig

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Hvis vi ikke kan ta ønsket ditt til følge, tar vi kontakt med deg.


Har du spørsmål om stillingen?

Ønsker du å vite mer om stillingen? Ta kontakt med seksjonssjef Siw Karinen, tlf. 950 58 795 eller teamleder Ketil Bårdsnes, tlf. 938 97 157.


Statens vegvesen

BedriftStatens vegvesen
Om bedriften

Statens vegvesen leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle. 

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

Divisjon IT har et helhetlig ansvar for at all digitalisering i Vegvesenet gjøres framtidsrettet, smidig og sikkert på tvers av etatens fagområder. Divisjonen ivaretar utvikling av etatens digitale kanaler og tjenester, er en partner for fagsiden og en pådriver for innovasjon og utvikling av nye, brukervennlige løsninger. Fagsiden støttes fra idé til realisering, med smidige prosjekter og leveranser.

Divisjonen har fem avdelinger: Styring IT, Utvikling IT, Produkter og tjenester IT, Infrastruktur og drift IT, og Brukernær IT. Divisjonen har over 360 medarbeidere over hele landet, med hovedkontor i Drammen.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger