Jobbsafari

Horten kommune

1 måneder siden
OmrådeHorten
Søk senest13.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Horten kommune er en veldrevet kommune som er et godt sted å arbeide, bo og leve. Horten kommunes verdier er åpen, ærlig, lojal og forsvarlig. 

Har du lyst til å ta del i lederteamet som skal bidra til den helhetlige styringen og utviklingen av kommunen vår? 

Er du klar for å ha et særskilt ansvar for å bygge opp en ny organisasjon? 

Kommunen er godt i gang med et organisasjonsutviklingsprosjekt for ny organisering av kommunen. Assisterende kommunedirektør vil lede den nye stabsfunksjonen Organisasjons- og samfunnsutvikling. Innholdet vil i hovedsak være overordnet kommuneplanlegging, økonomi, IT, kommunikasjon, HR og det politiske sekretariatet.

Du får ansvar for ca. 100 ansatte og et budsjett på ca. 100 millioner kr.

Arbeidsoppgaver:

 • Utvikling og implementering av strategier for å sikre høy kvalitet på tjenestene innen stabsområdet organisasjons- og samfunnsutvikling
 • Fremme og gjennomføre endringsprosesser som vil forbedre kommunens tjenesteleveranser i tråd med Horten kommunes verdier
 • Sikre driftsbalanse og økonomisk handlingsrom innenfor området gjennom god økonomistyring og drift
 • Bygge tillit, godt omdømme og sterk organisasjonskultur gjennom respekt og gode prosesser, inkludert tilrettelegging for partssamarbeid og involvering av vernetjeneste og tillitsvalgte
 • Bidra til innovasjon og utvikling av tjenestene for å møte fremtidens utfordringer
 • Legge til rette for og være en pådriver for økt samarbeid på tvers av sektorer
 • Fast stedfortreder for kommunedirektør
 • Delta i kommunens beredskapsvaktordning

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning på minimum bachelornivå, fortrinnsvis innenfor samfunnsvitenskap, jus, administrasjon og ledelse
 • Erfaring fra å lede endrings- og omstillingsprosesser
 • Erfaring fra partssamarbeid 
 • Relevant ledererfaring fra komplekse organisasjoner, fortrinnsvis fra offentlig sektor 
 • Meget god forståelse for, og erfaring fra, forholdet mellom politiske prosesser og forvaltningen, samt relevant lovverk og rammebetingelser for tjenesteområdene 
 • Erfaring fra økonomi- og virksomhetsstyring i offentlig virksomhet
 • Krav til sikkerhetsklarering til nivå Hemmelig iht. sikkerhetsloven med tilhørende forskrifter

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra mediehåndtering og annet kommunikasjonsarbeid

Personlige egenskaper:

 • Du er strategisk, trygg og synlig i lederrollen
 • Du er strukturert og etterrettelig 
 • Du er samlende i ditt lederskap og er en god relasjonsbygger 
 • Du har gode kommunikasjonsevner og evne til å samarbeide på tvers av fagområder
 • Du evner å sette retning og motivere de ansatte 
 • Du leder med åpenhet og integritet

Vi tilbyr:

Horten kommune tilbyr en spennende og utfordrende stilling i et godt arbeidsmiljø. Som assisterende kommunedirektør vil du få muligheten til å påvirke og utvikle viktige tjenester for kommunens ansatte og innbyggere. 
Vi har konkurransedyktige betingelser og gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

Bli kjent med Horten kommune: https://www.hortenlove.no/

Vi ønsker et mangfold på arbeidsplassene våre, som i størst mulig grad speiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle - uansett etnisk bakgrunn, alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering eller religion - om å søke utlyste stillinger - dersom de er kvalifiserte.

Horten kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at det utarbeides offentlig søkerliste for alle stillinger. Søkere må begrunne særskilt hvis det bes om unntak fra denne. Begrunnelsen for unntaket vil bli vurdert i forhold til reglene i offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil søker bli kontaktet.

Mer om Horten Kommune: https://www.horten.kommune.no 

Vi tar ditt personvern på alvor. Vi ber deg derfor om å sende søknad og CV via lenken i annonsen som fører deg inn i vårt rekrutteringssystem. Da kan vi behandle din søknad og dine opplysninger på en trygg og sikker måte.

Alle våre stillinger er å finne på våre nettsider.


Våre søkere vil alltid bli kontaktet via telefon eller fra en e-post-adresse som slutter med @horten.kommune.no.


Våre søkere vil aldri bli krevet for noen form for betaling eller kopi av ID i noe steg av en ansettelsesprosess.Horten kommune aksepterer kun søknader sendt inn via WebCruiter

Horten Kommune

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger