Jobbsafari
Tynset kommune Helse og omsorg

Hjemmetjenesten trenger helgestillinger

1 måneder siden
OmrådeTynset
Søk senest12.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Kort om stillingene:
Hjemmetjenesten i Tynset kommune har flere ledige helgestillinger. Stillingene er plassert ved avdelingene utegruppa og boliger ved Tjønnmosenteret og Enan (Kvikne).

Dette er faste stillinger med arbeid både hver 2. helg og hver 3. helg med arbeidstid dag, kveld og natt. Stillingene er ledige fra 25.03.24.

Utegruppa løser hjemmesykepleieoppgaver i hjemmene til våre brukere. Ved boligene på Tjønnmosenteret er det 15 boliger og ved Enan er det 10-12 boliger og ei utegruppe. Disse har heldøgns bemanning. Det er et stort spenn og variasjon i oppgaver, og våre tjenester er i rask endring. Vi søker derfor etter hjelpepleiere/helsefagarbeidere/sykepleierstudenter som er fleksible, positive og glade i utfordringer.

Utegruppa og våre boliger er aktive avdelinger med fokus på egenmestring og tverrfaglig samarbeid. Vi har et godt og aktivt arbeidsmiljø med bemanning bestående av dyktige sykepleiere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere og pleiemedarbeidere.

Vi ønsker oss engasjerte, dyktige og nytenkende medarbeidere som kan bidra med å utvikle tjenestetilbudet til våre brukere både i nåtid og fremtid

Dersom det er ønske om avdeling, må det komme frem i søknaden.

Arbeidsoppgaver:
Helhetlig omsorg og pleie
Medikamenthåndtering
Dokumentasjon og tiltaksplaner i vårt dokumentasjonssystem CosDoc
Fokus på trivsel for beboere, pårørende og ansatte
Bidra i utviklingen av framtidige helse og omsorgstjenester, med interesse i velferdsteknologi

Kvalifikasjoner:
Hjelpepleiere/helsefagarbeidere/sykepleierstudenter
Dersom vi ikke mottar tilstrekkelig med kvalifiserte søkere, vil pleiemedarbeidere bli vurdert for midlertidig ansettelse.
Søkere bør ha førerkort.

Du må ha følgende egenskaper:
Stort engasjement for eldreomsorgen
Stor evne til fleksibilitet
Fokus på muligheter og ressurser
Ha et godt samarbeid med andre, samtidig som du må kunne jobbe selvstendig
Være en aktiv pådriver i et godt arbeidsmiljø hvor alle er like viktig
Vise interesse for velferdsteknologi og mulighetene som ligger i framtidige helse og omsorgstjenester
Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Særskilte krav til stillingene:
Ved tilsetting kreves politiattest, ikke datert eldre enn 3 måneder.

Vi tilbyr:
Lønn etter kvalifikasjoner og tariff
Varierende arbeidsoppgaver
Trivelig arbeidsmiljø 
Gode pensjonsordninger

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere/rekrutteringsbyråer.

NB! Søkere må aldri oppgi BankID-informasjon i søknadsprosessen! Dersom du blir spurt om dette, er det et svindelforsøk.


Link til søknadsskjema:

Søk her

Tynset kommune Helse og omsorg

BedriftTynset kommune Helse og omsorg
Om bedriften

Velkommen til fjellbyen Tynset. Tynset kommune er en by og et regionsenter i vekst. Kommunen preges av gode oppvekstsvilkår, et rikt kulturliv, et omfattende idrettstilbud, et ekspanderende næringsliv og gode jobbmuligheter. Kommunen har full barnehagedekning og bra boligtilgang. Kommunen jobber etter verdiene trygghet, inkludering, puls og optimisme og er et godt sted å bo for alle.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger