Jobbsafari

Helsesykepleier/psykiatrisk sykepleier/sykepleier

1 måneder siden
OmrådeDrøbak
Søk senest17.3.2024
JobbdetaljerProsjekt

Om stillingen

Helsesykepleier/psykiatrisk sykepleier/sykepleier

Er du helsesykepleier eller sykepleier med videreutdanning i psykisk helse og har lyst til å være en del av det viktige laget rundt våre flyktninger i Frogn kommune? 

Vi styrker vår tjeneste og har ledig to spennende 100 % prosjektstillinger med to års varighet, med mulighet for forlengelse og mulighet for fast stilling.  

Frogn kommune har et flyktningehelseteam som har som målsetting å gi nyankomne flyktninger, asylsøkere, familiegjenforente og enslige mindreårige flyktninger en god start i kommunen ved å følge opp fysisk og psykisk helse. Tjenestene jobber helsefremmende og forebyggende, med fokus på tidlig innsats. Teamet tilbyr koordinert og nødvendig hjelp og støtte sammen med andre tjenester. Du vil være en del av dette teamet og samarbeide tverrfaglig med blant annet flyktningetjenesten i NAV, kommuneoverlege, fastleger, jordmortjenesten, helsestasjonstjenesten, skolehelsetjenesten, familietjenesten, barnehager og skoler. Du vil kunne bidra med å videreutvikle helsetilbudet til flyktninger og styrke den tverrfaglige oppfølgingen. 

Stillingene er organisert i kommunalområdet Oppvekst i virksomhet Helsetjenester for barn og unge. Vi er samlokaliserte og jobber tett og tverrfaglig sammen med andre tjenester til barn og unge, for å bidra til at våre innbyggere kan mestre livene sine på en best mulig måte.  

Stillingene vil ha noen felles og noen ulike arbeidsoppgaver. 

Dette er noen av arbeidsoppgavene du skal jobbe med (for tiden): 

Stilling 1: 

 • Være en del av flyktningehelseteamet. Helsesamtaler til alle nyankomne flyktninger, oppfølging av fysisk og psykisk helse etter behov. 

 • Smittevern, tuberkulose screening. 

 • Oppfølging av familier ambulant hjemme, i barnehage og i skole. 

 • Henvise og koordinere til andre kommunale tjenester. 

 • Ansvar for covid-vaksinering og drifte vaksinasjonsteamet. 

Stilling 2:  

 • Være en del av flyktningehelseteamet. Helsesamtaler, tverrfaglig oppfølging og samarbeid.  

 • Utvikling av et oppsøkende lavterskeltilbud/livsmestringsteam for barn, unge og deres familier.  

 • Støttesamtaler og oppfølging til barn og unge med psykiske helseutfordringer og behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester. 

 • Foreldreveiledning 

 • Henvise, koordinere og tilby hjelp til de som har behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester. 

 • Delta i tverrfaglig team i mottaksklassen, på skoler og barnehager. Veilede ansatte.

 • Gi råd og veiledning til samarbeidspartnere rundt minoritetshelse. 

Kvalifikasjoner 

 • Norsk autorisasjon som sykepleier og fortrinnsvis med spesialisering som helsesykepleier eller psykiatrisk sykepleier 

 • Erfaring med å jobbe med flyktninger og smittevern er ønskelig for stilling 1  

 • Erfaring med å jobbe med minoritetsspråklige og psykisk helse vil vektlegges i stilling 2 

 • Kompetanse innen foreldreveiledning er ønskelig 

 • Gode muntlige og skriftlige kunnskaper i norsk og engelsk 

 • Gode dataferdigheter 

 • Krav om politiattest 

 • Personlig egnethet vektlegges 

 • Ha førerkort for bil 

Personlige egenskaper 

 • Har engasjement og motivasjon for minoritetshelse og forebyggende arbeid 

 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter 

 • Er fleksibel og selvstendig 

 • Er løsningsorientert 

 • Evner å jobbe godt i team og i tverrfaglig samhandling 

 • Har god arbeidskapasitet  

 Vi tilbyr 

 • Hyggelig, tverrfaglig arbeidsmiljø   

 • Stor grad av selvstendighet og påvirkningsmulighet  

 • Fine kontorer samlokalisert med andre tjenester til barn og unge  og Flyktninghelsetjensten

 • God pensjonsordning gjennom KLP. Offentlig tjenestepensjon er en livslang ytelse. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje. Her kan du lese mer informasjon om offentlig tjenestepensjon

 • Ulykkesforsikring, også i fritiden  

 • Fleksibel arbeidstid   

 • Lønn etter avtale 

Stilling: 2 prosjektstillinger, 2 års varighet med mulighet til forlengelse, og mulighet for fast stilling 
Stillingsprosent: 100 % stilling 
Ansettelse: Stillingene er ledige fra d.d. 

Kontaktperson:

 • Ingerlise Skarø, virksomhetsleder helsetjenester barn og unge og PP- tjenesten, telefon 995 01 402, [email protected]

Frogn Kommune

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger