Jobbsafari

Helsesykepleier videregående skole, fast, helsesykepleiertjenesten

1 måneder siden
OmrådeVestby
Søk senest26.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Ledig stilling som helsesykepleier på videregående skole

Vestby kommune er en av landets mest offensive næringskommuner i sterk vekst. Kommunen har en flat organisasjonskultur med ti resultatområder og en sentraladministrasjon. Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø preget av høyt faglig nivå og et uformelt samhandlingsklima. Jordmor- og helsesykepleiertjenesten ligger under resultatområde Helse og livsmestring. Resultatområde Helse og livsmestring leverer habiliterende og rehabiliterende tjenester, samt helse- og barnevernstjenester til kommunens innbyggere. Jordmor- og helsesykepleiertjenesten vektlegger tidlig intervensjon og helhetlig tenkning rundt familiene. Vi har et utstrakt samarbeid med andre tjenester i kommunen, og spesialisthelsetjenesten. Vi arbeider aktivt med å møte nye utfordringer og oppgaver.

Vi har fra august 2024:

60 % fast ledig stilling som helsesykepleier på Vestby videregående skole.

Vi søker en engasjert og kvalifisert helsesykepleier til vårt team i skolehelsetjenesten på videregående skole. I teamet vil du jobbe sammen med erfaren, dyktig og engasjert psykiatrisk sykepleier og helsesykepleier/sexologisk rådgiver. Vi tenker innovativt og langsiktig og ønsker å bygge en skolehelsetjeneste med bred kompetanse for å møte elevenes helhetlige behov. Stillingen er i tillegg knyttet til helsestasjon for ungdom.

Som helsesykepleier vil du ha en sentral rolle i å fremme helse og trivsel blant elevene og du vil være en viktig samarbeidspartner med skolen. På videregående skole er det et stort behov for individuell samtaleoppfølging. Vi ønsker å ha ekstra fokus på helsefremmende og forebyggende helsearbeid og derfor mer undervisning i grupper og klasser i tett samarbeid med skolen. Skolehelsetjenesten på videregående er organisert inn i skolens Elevtjeneste.

Det er i Vestby kommune et meget godt samarbeid mellom skolehelsetjenesten og skolene både i grunnskolen og i videregående skole.

Gjennom faglig leder, og engasjerte medarbeidere i ungdomsteamet kan vi love deg:

 • en meget god opplæringsplan de første 4-6 uker
 • tett oppfølging og veiledning
 • regelmessig ungdomsteams møter som består av videregående, ungdomskolene og HFU
 • vi har stort fokus på faglig utvikling i hele tjenesten
 • tverrfaglig samarbeid, vi har faste møter med alle våre viktige samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Vi søker deg som er engasjert i arbeid med barn og unge
 • Offentlig godkjent sykepleier med spesialutdanning som helsesykepleier
 • Ønskelig med erfaring fra skolehelsetjeneste
 • Det vektlegges personlig egnethet og gode samarbeidsevner
 • Er en positiv kultur -og holdningsbærer i arbeidsmiljøet
 • Evne til selvstendighet og fleksibilitet
 • IKT kompetanse vektlegges
 • Gyldig politiattest kreves
 • Søker må kunne utrykke seg godt på norsk, både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr:

 • En spennende og ansvarsfull jobb i et engasjert fagmiljø
 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver
 • Et faglig aktivt, utviklingsorientert og godt arbeidsmiljø
 • Regelmessig faglig veiledning
 • Opplæringsplan for nyansatte
 • Fleksibel arbeidstid og sommertid- Flexitid
 • Lønn etter lokal lønnsstige for helsesykepleiere og sykepleiere, kr. 40 000,- over Hovedtariffavtalens garantilønn
 • God pensjonsordning gjennom KLP

Den vi ansetter må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Ifølge forskrift om tuberkulosekontroll har stillingsinnehaver, i særskilte tilfeller, plikt til å levere dokumentasjon på tuberkuloseundersøkelse før tiltredelse, informasjon om dette vil følge i et eventuelt tilbud om stilling.

Søknaden må sendes via elektronisk søknadsskjema. Vi gjør oppmerksom på at CV, Vitnemål og attester legges ved elektronisk søknad.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Vestby kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.

NB! Vestby kommune ber aldri om BankId- informasjon i søknadsprosessen.

Vestby Kommune Sentraladministrasjon

BedriftVestby Kommune Sentraladministrasjon
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger