Jobbsafari
Barne- og familietjenesten i Fyllingsdalen og Laksevåg, Bergen kommune

Helsesykepleier

2 måneder siden
OmrådeLoddefjord
Søk senest3.3.2024

Om stillingen

Etat for Barn og familie har overordnet faglig og administrativt ansvar for Barne- og familietjenesten som blant annet omfatter helsestasjons- og skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, Barne- og familiehjelpen og ergo-fysiotjenesten for barn og unge. Etaten har videre ansvar for barneverntjenesten, bosetting av enslige mindreårige flyktninger, Barnevernvakten, Utekontakten og SLT (samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak). Virksomheten er delt inn i fire byområder. Etaten skal nå, i tråd med planen " Bergens barn - byens framtid", videreutvikle Barne- og familiehjelpen i de fire byområdene.

Barne- og familietjenesten i Fyllingsdalen og Laksevåg har ledig 80 vikariat  som helsesykepleier i helsestasjonstjenesten. Per dags dato er stillingen ved Loddefjord helsestasjon. Ved intern omrokkering kan stillingen bli flyttet til annen helsestasjon eller skolehelsetjenesten i byområdet.  


Arbeidsoppgaver

 • Arbeid i helsestasjon med barn i alderen 0-6 år iht anbefalinger og program
 • Utvikling av tjenesten i tråd med Nasjonalfaglige retningslinjer for Helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og helsestasjon for ungdom
 • Vaksinasjon
 • Dokumentasjon
 • Undervisning
 • Grupper 
 • Tverrfaglig samarbeid, både internt og med andre tjenester, er en viktig del av jobben.
 • Familieråd
 • Tilsyn av barn i fosterhjem
 • ICDP, TIBIR eller Godt Samliv kurs virksomhet.

Kvalifikasjoner

 • Stillingen krever offentlig godkjent sykepleier med videreutdanning som helsesykepleier, eller mastergrad i klinisk sykepleie med fagområde helsesykepleie. Helsesykepleierstudenter kan også bli vurdert til vikariat. 
 • Det søkes etter helsesykepleiere med evne til å arbeide målrettet og selvstendig så vel som i team. Vi ønsker helsesykepleiere som kan bidra med foreldreveiledning og oppfølging av barn 0-5 år, engasjement og interesse for fagutvikling samt videreutvikle tverrfaglig samarbeid.  
 • Relevant erfaring fra arbeid med barn og ungdom er ønskelig, samt gruppetilbud som ICDP, Godt samliv eller veiledningsprogrammet TIBIR. 
 • God skriftlig og muntlig fremstilling på norsk er nødvendig
 • Grunnleggende IKT-kompetanse er en forutsetning
 • Fremleggelse av gyldig politiattest kreves før tiltredelse  
 • Ønskelig med erfaring fra Bergen kommune 

Personlige egenskaper

 Vi er en tjeneste i stadig endring, vi vektlegger personlig egnethet. Du trives i et aktivt, travelt miljø og vi ser derfor etter deg som  har stor grad av :

 • endringsvilje og fleksibilitet 
 • gode samarbeidsevner og engasjement for barn og unge
 • å jobbe målrettet og strukturert
 • evne til å bidra til faglig utvikling av tjenesten og godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå
 • Faglig veiledning
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Fleksibel arbeidstid
 • Godt og engasjert arbeidsmiljø 
 • Lønn etter ansiennitet

Kontaktinformasjon

Siv Elin Ryan, Avdelingsleder, 92457563


Annette Stephanie Butt, Avdelingsleder, 40819907


Arbeidssted

Vadmyrveien 77


5171 Loddefjord


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Bergen kommuneReferansenr.: 4767117447


Stillingsprosent: 80%


Vikariat


Startdato: 01.03.2024


Sluttdato: 28.02.2025


Søknadsfrist: 26.02.2024Barne- og familietjenesten i Fyllingsdalen og Laksevåg, Bergen kommune

BedriftBarne- og familietjenesten i Fyllingsdalen og Laksevåg, Bergen kommune
Om bedriften

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.


Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger