Jobbsafari
Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune

Helsefagarbeier - natt

1 måneder siden
OmrådeTranby
Søk senest17.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

"Et godt sted å være, et godt sted å bo."

Virksomhet for voksne med funksjonsnedsettelse i Lier kommune består av 10 boenheter og i tillegg ansvaret for noen BPA-ordninger.


Formålet med vårt arbeid er å ivareta den enkelte beboers behov, samtidig som vi ønsker å berike deres liv. Vi følger dem i deres hverdag og sørger for at dagene deres er tilrettelagt både i forhold til jobb og fritidsaktiviteter, i og utenfor boligen.


Personalet har forskjellige kompetanseområder som sikrer en god tverrfaglighet. Vi har også en gruppe med assistenter som gjennom stort engasjement og erfaring bidrar til en sunn og utfyllende personalstab.


I Bratromveien 3/5 bofellesskap ønsker vi å ansette helsefagarbeidere/hjelpepleiere i to nattevaktstillinger på 45% og to 65% faste stillinger, med muligheter for ekstravakter i tillegg.Det er 15 beboere tilknyttet Bratromveien bofellesskap. Beboere er i ulike alder og med ulik grad av funksjonsnedsettelse, ulik grad av utfordringer knyttet til atferd og svært ulikt bistandsbehov. Avdelingen har beboere i to boliger som ligger på samme tun.


Liker du å jobbe tett på mennesker? Vil du være med på å skape gode og meningsfulle dager for personer med funksjonsnedsettelser?


Vi søker etter helsefagarbeidere/ hjelpepleiere som vil være med på å gi våre beboere et godt tilbud og en god hverdag.Tiltredelse: Snarest.
Arbeidsoppgaver

 • Du skal gi helhetlig omsorg og pleie til våre beboere
 • Du skal gi støtte, veiledning og bistand etter behov
 • Du skal arbeide på en motiverende måte og dokumentere i hht. rettningslinjer
 • Samarbeide med fagansvarlig og andre kollegaer
 • Holde deg faglig oppdatert
 • Dokumentere i våre systemer
 • Medikamenthåndtering etter bemyndigelse

Kvalifikasjoner

 • Minimumskrav til utdannelse er helsefagarbeider
 • Vi ser gjerne at du har erfaring fra beboere med psykisk utviklingshemming/autisme
 • Erfaring med målrettet miljøarbeid
 • Erfaring fra arbeid med tiltak etter kapittel 9 i KHOL 
 • Erfaring med medikamenthåndtering
 • Ønskelig med kjennskap til alternative kommunikasjonsformer
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig
 • Førerkort klasse B – både manuell- og automatgir - er en fordel

Personlige egenskaper

 • Engasjert, selvstendig og trygg
 • Løsningsorientert og nytenkende 
 • Arbeidsom og fleksibel
 • Gode samarbeidsevner og vilje til samarbeid på tvers, herunder samarbeid med pårørende/verger
 • Bevisst profesjonelle ferdigheter
 • Omstillingsdyktig 
 • Engasjement for brukergruppen er en forutsetning

Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Opplæring, veiledning og tverrfaglig samarbeid
 • Kollegaveiledning 
 • Faglige utfordringer i et spennende miljø
 • Lønn etter kommunens gjeldende avtaler og regelverk. 
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Gode velferdsordninger 

Andre opplysninger 

I Lier kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.

I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

Kontaktinformasjon

Richard Correia Nilsen, Konstituert avdelingsleder, 412 59 050


ArbeidsstedNøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Lier kommuneReferansenr.: 4773498385


Stillingsprosent: 45, 65%


Fast


Søknadsfrist: 17.03.2024Tjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune

BedriftTjenester til voksne med funksjonsnedsettelse, Lier kommune
Om bedriften

Sentralt beliggende på Østlandet, mellom Asker og Drammen, finner du grønne Lier med 28 000 innbyggere. Vi er en innovativ og fremoverlent kommune med mange spennende utviklingsprosjekter. Her er det stor tilflytting, gode oppvekstvilkår og flotte rekreasjonsområder. Lier kommune har 2000 medarbeidere som yter et vidt spekter av tjenester med høy kvalitet. Vi ønsker å rekruttere og beholde dyktige og motiverte medarbeidere med sikte på å utvikle gode velferdstjenester til innbyggerne over tid.

Følg oss på Facebook og se hvordan vi jobber!

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger