Jobbsafari
Notevarp omsorgsboliger

Helsefagarbeider vikariat

1 måneder siden
OmrådeGvarv
Søk senest17.6.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Er du på jakt etter ein variert, lærerik og engasjerende arbeidsplass? Ønsker du å jobbe ein stad kor du får ansvar og samarbeidar med ulike aktørar? Er du på utkikk etter ein jobb kor du får bruka faget ditt? Da er du den vi ser etter!

Notevarp er ei avdeling under Bo og mestring i Midt Telemark kommune, lokalisert på Gvarv. Tenesta har 44 årsverk og 15 brukarar. Det er ein spanande og utfordrande arbeidsplass med godt arbeidsmiljø.

Vi kan tilby romsleg arbeidsmiljø, med gode kollegaer i alle aldrar, både kvinner og menn. Vi jobbar med brukar i fokus, har eit bredt fagmiljø med flere yrkesgrupper som jobbar i team.

100 % vikariat har jobb kvar 4. helg med langvakter på 12.5 timer alle dager. Ledig frå 20.06.2024 til 20.06.2025

80 % vikariat har jobb kvar 2. helg med langvakter på 12,5 timer alle dager. Ledig frå 20.06.2024 til 04.04.2025.

50 % vikariat har jobb kvar 4. helg med langvakter på 12,5 timer alle vakter. Ledig fra 20.06.2024 til 31.01.2025.

Fint om du skriver i søknaden kva for stillin/stillingar du søkjer på.


Arbeidsoppgåver

 • Miljøarbeid
 • Følgedag planer
 • Delta aktivt i teamet rundt brukar og ellers i miljøet

Kvalifikasjonar

Ønska kvalifikasjonar/kompetanse

 • Fortrinsvis autoriser helsefagarbeidar eller fagbrev som barne- og ungdomsarbeidar
 • Andre med relevant erfaring vil bli vurdera 

Særskilde krav

 • Krav om politiattest, jf. Lov om Helse og omsorgstjenester § 5-4,  Politiattest skal framvisast før oppstart i stilling.
 • Førarkort kl. B

Personlege eigenskapar

 • Vi ser etter deg som har mål og er resultat orientert
 • Du som i tøffe og utfordrande situasjoner har evne til å behalde roen
 • Vi samarbeider mykje fleir/tverfagleg og derfor er gode samarbeidsevner et must.
 • Du må være besluttnings dyktig arbeide sjølvstendig og ta ansvar
 • Du bør ha erfaring knyttet til HOL kap. 9
 • Du må ha evne til å bruke humor i en hektisk kvardag
 • Vere ein raus kollega som er ei støtte for andre
 • Å kunne gje og ta imot konstruktive tilbake meldingar 

Personlege eigenskapar og einaheit vekt leggast

Vi tilbyr

 • E-læringskurset for nytilsette i Midt-Telemark kommune
 • Lønn etter gjeldande lov og avtaleverk
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar

Kopi av vitnemål og attestar tas med ved eventuelt intervju.

Kontaktinformasjon

Mona Beate Stokker, Avdelingsleiar, +47 48139236


Arbeidsstad

Skrivarvegen 1


3810 Gvarv


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Midt-Telemark kommuneReferansenr.: 4822627125


Stillingsprosent: 100, 80, 50%


Vikar


Startdato: 20.06.2024


Sluttdato: 20.06.2025


Søknadsfrist: 17.06.2024Notevarp omsorgsboliger

BedriftNotevarp omsorgsboliger
Om bedriften

Me ønskjer i møte med innbyggjarane våre å fremja sjølvstende, kvardagsmeistring, tryggleik og oppleving av styring og kontroll i eige liv. Tenestene me yter skal bidra til å støtta opp under ressursane i personen og samtidig byggja opp under ansvaret til den enkelte og aktiv medverknad i eige liv. Me jobbar ut i frå «kva er viktig for deg?» metodikken og legg til rette for at pårørande, familie og nettverk medverkar i samsvar med ønska til den enkelte. I omsorgstrappa vår er hovudprinsippet at «så lenge eg kan bu heime, så bur eg heime». Me har høgt fokus på gode pasient-/brukarforløp mellom dei ulike trinna i omsorgstrappa.

Midt-Telemark kommune er opptekne av mangfald og vi oppmodar kvalifiserte kandidatar til å søkje jobb hos oss uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming og etnisitet.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger