Jobbsafari
Vea langtid C2/D2, Karmøy kommune

Helsefagarbeider Vea sykehjem

1 måneder siden
OmrådeVeavågen
Søk senest7.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Vea sykehjem er et flott og moderne sykehjem med 107 pasientplasser fordelt på 5 avdelinger. Her er avdelinger for somatiske langtidsplasser, langtidsplasser for demens, og plasser for korttid, veksel og avlastning.

Vi har høy faglig kompetanse, stort fokus på kompetanseheving godt fagmiljø, faste sykehjemsleger og et godt arbeidsmiljø. Vi har mange gode og praktiske løsninger for både ansatte og pasienter, samt velferdsteknologi for økt pasientsikkerhet og effektivisering av tjenestene.

Vi søker nå etter helsefagarbeider til somatisk avdeling på Vea 2. Avdelingen har 32 langtidsplasser og byr på mange spennende og varierte oppgaver, og faglige utfordringer.

Stillingen har turnus med ordinære vakter i ukedagene, og langvakter lørdag og søndag med arbeid hver 4. helg, samt tre ekstra helgedagvakter i løpet av et år. Antall helgetimer for stillingen er ca 360 timer per år. 

Vi organiserer arbeidet gjennom å benytte årsturnus, der hensikten er å sikre faglig forsvarlig bemanning ut i fra oppgaver og aktiviteter gjennom året.


Arbeidsoppgaver

 • Faglig forsvarlig pleie og omsorg for pasienter
 • Legge til rette for brukermedvirkning
 • Være primærkontakt for enkelte pasienter
 • Dokumentasjon
 • Rapportere til sykepleier
 • Legemiddelhåndtering etter fullmakt
 • Håndtere velferdsteknisk utstyr
 • Delta i forbedringsteam og pasientsikkerhetsarbeid
 • Rutineoppgaver i avdelingen
 • Veiledning av elever, lærlinger og kollegaer
 • Delta i opplæring av nyansatte
 • Tverrfaglig samarbeid med ulike samarbeidspartnere
 • Pårørendekontakt
 • Holde seg faglig oppdatert·
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Bidra til å opprettholde høy faglig kvalitet på våre tjenester

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som helsefagarbeider
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vektlegges spesielt

Personlige egenskaper

 • Evne til å jobbe selvstending, strukturert og kunne ta egne avgjørelser
 • Evne til å tenke innovativt og bidra til videreutvikling av tjenesteproduksjonen
 • Gode samarbeidsevner
 • Løsningsorientert
 • Engasjert og interessert i eldreomsorg og demensarbeid
 • Gode holdninger og etisk refleksjon
 • Evne til å se ressursene til den enkelte pasient
 • Fleksibel, kreativ og serviceinnstilt
 • Evne til å jobbe målrettet og resultatorientert
 • Kunne gi og ta imot veiledning

Vi tilbyr

 • En arbeidsgiver som satser på heltidskultur med gode turnusordninger der ansatte kan komme med innspill til egen turnus
 • Faglige utfordringer i et positivt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Generelle lønnsplasseringer i henhold til hovedtariffavtalen
 • Gode muligheter for videreutdanning

Kontaktinformasjon

Tone Lise Thomsen Stava, Avdelingsleder, 98671124, [email protected]


Arbeidssted

Tøkjemyrvegen 43


4276 Veavågen


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Karmøy kommuneReferansenr.: 4772280160


Stillingsprosent: 90%


Fast


Søknadsfrist: 07.03.2024Vea langtid C2/D2, Karmøy kommune

BedriftVea langtid C2/D2, Karmøy kommune
Om bedriften

Karmøy kommune ligger i Nord-Rogaland og er regionens største kommune med mer enn 42000 innbyggere. Hos oss finner du et godt bo- og oppvekstmiljø og et rikt kultur- og fritidstilbud. Vi legger vekt på å yte god service og høy kvalitet på alle våre tjenester. 

I kommunen er det ca 3400 ansatte i hel- og deltidsstillinger og modig, inkluderende og åpen er verdiene som ligger til grunn for vår organisasjon. 


Karmøy kommune - kommunen som vil at du skal lykkes.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger