Jobbsafari
Verdal kommune, Hjemmetjenesten Vuku

Helsefagarbeider natt

1 måneder siden
OmrådeVuku
Søk senest22.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Hjemmetjenesten i Verdal kommune består av flere avdelinger som yter helsehjelp og praktisk bistand til innbyggere basert på vedtak.


Hjemmetjenesten består av avdeling sentrum, Vuku, nattpatruljen og praktisk bistand. Vi består av sykepleiere, vernepleiere, fagarbeidere/hjelpepleiere, helsesekretærer, pleiemedhjelpere og ledere.


Hjemmetjenesten leverer et bredt spekter av kommunale tjenester og er på jobb døgnet rundt for de som trenger oss.


Ved hjemmetjenesten avd nattpatruljen skal to ansatte over i andre stillinger og vi trenger derfor to nye medarbeidere.


Nattpatruljen er todelt, hvor ansatte har noen netter på Vuku bo- og helsetun, hvor de bistår beboere inne på huset, og noen netter i sentrum hvor man bistår hjemmeboende som har behov for bistand på natta. Nattpatruljen yter tjenester til alle innbyggere i Verdal som har behov for helsehjelp. Tjenestene ytes i henhold til vedtak fattet etter helse og omsorgstjenesteloven.


I sentrum fordeles faste oppdrag på arbeidslister, og man har samtidig ansvar for å følge opp hjemmeboende som utløser trygghetsalarmen sin. Denne tjenesten er dynamisk, og ingen netter er like. Som ansatt i nattpatruljen vil man møte et bredt spekter av mennesker med svært ulike utfordringer i hverdagen.

Arbeidsoppgaver

Helsefaglig ansvar for behandling og oppfølging av pasienter og pårørende.

Følge rutiner i avdelinga og bidra til forbedringsarbeid.

Ansvar for gjennomføring av riktige tiltak for at bruker skal bo hjemme lengst mulig. 

Tett og tverrfaglig samarbeid med personalet i egen virksomhet. 

Følge og holde seg oppdatert på prosedyrer og forskningsbasert kunnskap.

Sikre at brukerne får nødvendig hjelp, brukermedvirkning og kvalitativt godetjenester i henhold til gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og avtaler.

Kvalifikasjoner

Norsk autorisasjon / offentlig godkjenning som helsefagarbeider.

Arbeidserfaring fra hjemmesykepleie og eller sykehus en fordel.

Mestre digitale fagprogrammer som daglig verktøy for kommunikasjon, informasjon og journal/ dokumentasjon.

Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper


Søkere med lang erfaring i helse, men som ikke har fagbrev oppfordres også til å søke.

Personlige egenskaper

Evne til å jobbe effektiv og utøve god selvledelse.

Evner å jobbe selvstendig og i team.

Du er trygg på din egen arbeidsutførelse 

Liker å ta utfordringer og initiativ 

Ansvarsbevisst og selvstendig 

Du har evne til å planlegge, strukturere, prioritere og koordinere 

Du er tilpasningsdyktig, løsningsorientert og fleksibel 

Du har evne og kunnskap til å avdekke og imøtekomme individuelle behov hos bruker 

Gode samarbeidsevner, liker å jobb tverrfaglig og er opptatt av et godt medarbeiderskap. 

Personlig egnethet vektlegges.


Vi tilbyr

Ledig 1x50% og 1x 40% fast nattstilling. Vi søker fortrinnsvis etter fagarbeidere. Søkere med lang erfaring innen helse kan vurderes.

Årsturnus med utgangspunkt 4.hver helg og 13 helger i året.

Godt arbeidsmiljø

En god arena for faglig utvikling og mestring.

Lønn etter gjeldende tariff.

Kontaktinformasjon

Linn Maria Skjerve, Avdelingsleder, +47 99084312


Arbeidssted

Hellbakkvegen 6


7660 Vuku


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Verdal kommuneReferansenr.: 4775752923


Stillingsprosent: 50, 40%


Fast


Søknadsfrist: 22.03.2024Verdal kommune, Hjemmetjenesten Vuku

BedriftVerdal kommune, Hjemmetjenesten Vuku
Om bedriften

Fakta om Verdal kommune

Verdal kommunes visjon er «Sterk fortid – stolt framtid». Våre verdier er «Åpen – Trygg – Modig», og disse verdiene skal særprege både det interne arbeid og møtene med innbyggere og samarbeidspartnere. Kommunen har tre hovedsatsingsområder i kommuneplanen, og som skal bidra til å skape ei stolt og bærekraftig framtid for verdalssamfunnet: 

- Livskraftig, attraktiv og miljøvennlig – i førersetet for grønn omstilling og grønne verdier 

- Inkluderende, raus og mangfoldig – bygd på verdighet, mestring og gode menneskemøter 

- Skapende, kompetent og framtidsrettet – en offensiv drivkraft i Trøndelag  

Verdal kommune er tradisjonelt et jordbrukssamfunn, men har etter etableringen av Aker Verdal på slutten av sekstitallet blitt et industrityngdepunkt i Midt-Norge. Verdal er hjemkommunen til landets tredje største industripark – en viktig faktor for å forklare kommunens sterke velstands- og befolkningsvekst de siste 50 år. Verdal er spesielt kjent for sitt yrende kulturliv, ikke minst et sterkt amatørteatermiljø som har fostret flere av Norges mest kjente skuespillere.  

Kommunen har gode muligheter for friluftsliv fra hav til fjell. Med sine 1000 årsverk er kommunen Verdals største arbeidsgiver. Verdal kommune leverer årlig tjenester til sine 15.000 innbyggere tilsvarende en brutto produksjonsverdi på over 1,3 milliarder kroner.     

Slik behandler vi søknader
Verdal kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. 

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, jfr. offentleglova § 25, slik at vedkommende gis anledning til å vurdere om søknaden likevel opprettholdes. 

Verdal kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, eventuelle funksjonsnedsettelser og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet.  

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger