Jobbsafari

Helsefagarbeider i samlokalisert bolig på Jeløy

2 måneder siden
OmrådeMoss
Søk senest10.3.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Har du fagbrev og ønsker en variert arbeidshverdag?

Samlokaliserte boliger er kommunalt eide bofellesskap for mennesker med ulike former for bistandsbehov. Mange av brukerne våre har fast plass i bolig, men mange er også ambulante brukere som bor i egne boliger. Det kan være personer med psykiske utviklings- eller funksjonshemninger.

Til samlokalisert bolig på Jeløy, "Sørtun 2" søker vi nå helsefagarbeider til 100 % vikariat. Stillingen er ledig fra 01.03.24 til 28.02.25 - med mulighet for forlengelse.

Med en jobb i samlokaliserte boliger får du:

 • en variert arbeidshverdag! Vi kan love at du aldri får to dager som er helt like!
 • jobbe i team med andre fagpersoner med høy kompetanse innen miljø-, og habiliteringsarbeid
 • jobbe med en variert brukergruppe - alt fra personer med psykiske utviklingshemninger til psykiske lidelser og funksjonshemninger
 • avdelingen har nylig startet opp med langvakter på helg, hvor man jobber 08:00 - 20:30 lørdag og søndag. Denne stillingen er pr. i dag langvaktsturnus
 • gode pensjons- og forsikringsordninger og et ryddig ansettelsesforhold

Les mer om Moss kommune som arbeidsplass og gode grunner til å jobbe hos oss på våre nettsider.

Dine viktigste arbeidsoppgaver

 • bidra i oppfølgingen av tiltaksplaner med fokus på mestring og habilitering
 • bistå brukere til å mestre egen hverdag i nært samarbeid med brukeren selv, pårørende og andre
 • fasilitere for ADL-trening: oppøving av ferdigheter som kreves i hverdagslivet, som av- og påkledning, matlaging og ivaretakelse av personlig hygiene
 • bistå med praktiske gjøremål, som handleturer og deltakelse i fritidsaktiviteter
 • å diskutere fag og tenke nytt står sentralt i arbeidshverdagen

Er du den vi ser etter?

 • du har fagbrev som helsefagarbeider
 • relevant erfaring kan tas med i betraktning
 • du kan håndtere situasjoner med utagerende brukere på en god måte
 • du har god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • du har førerkort kl. B

Politiattest
Før ansettelse må du kunne legge frem godkjent politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder.

Vi legger stor vekt på at du har personlige kompetanser som passer til jobben. I tillegg til integritet og gode samarbeidsevner ser vi etter disse egenskapene:

 • du skaper gode relasjoner med de rundt deg, brukere, pårørende og kolleger
 • du er fleksibel: Du håndterer situasjoner som ikke går helt som planlagt og du kan omstille deg raskt
 • du opptrer behersket og konstruktiv i stressende situasjoner

Bli kjent med oss!

Stillingen er organisert i Enhet hjemmetjenester, virksomhet Jeløy, avdeling Sørtun 2.

I Enhet hjemmetjenester har vi samlet kommunens avdelinger innen rus- og psykisk helse, hjemmesykepleie, praktisk bistand og tjenester for personer med funksjonsnedsettelse.

Enheten er delt i fire virksomheter:

 • Virksomhet nord
 • Virksomhet sentrum
 • Virksomhet Rygge
 • Virksomhet Jeløy

Organiseringen skal bidra til at alle brukere får et helhetlig og kontinuerlig tilbud.

Du kan lese mer om oss på nettsiden Jobb i Enhet hjemmetjenester

Informasjon om ansettelsesprosessen

Vil du vite mer om stillingen?
Ta gjerne kontakt med meg for mer informasjon

 • Trond Viggo Børvind, avdelingsleder tlf. 975 87 065.

  Vi ønsker ikke kontakt med annonsører.

Søknad og videre prosess
Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen”. Du må laste opp relevante attester og vitnemål som vedlegg.

Aktuelle kandidater vil inviteres til intervju.

Søkerlisten er offentlig
Det følger av offentlighetsloven at opplysninger om deg som søker kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Ansettelsesvilkår

Avlønning etter ansiennitet og kompetanse. Aktuell stillingskode dersom du har fagbrev er 7077 Helsefagarbeider, med avlønning etter følgende lønnsstige (p.t.):

 • 0-4 års ansiennitet: Kr 415.300
 • 6 års ansiennitet: Kr 419.500
 • 8 års ansiennitet: Kr 430.900
 • 10 års ansiennitet: Kr 474.700
 • 16 års ansiennitet: Kr 487.300
 • 20 års ansiennitet: Kr 494.300

Årslønn er oppgitt for 100 % stilling og inkluderer et lokalt tillegg ved 20 års ansiennitet. Ansiennitet gis på bakgrunn av all offentlig tjeneste og privat tjeneste i tillegg til andre bestemmelser i Hovedtariffavtalens § 12.

Ansettelse i Moss kommune etter gjeldene lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetid på 6 måneder.

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger