Jobbsafari
Tilrettelagte tjenester sør, Ringerike kommune

Helsefagarbeider - Hvelven 87

1 måneder siden
OmrådeHønefoss
Søk senest6.3.2024

Om stillingen

Helsefagarbeider, 100% fast stilling ønskes til Hvelven 87 bofellesskap. Hvelven 87 bofellesskap består av 4 leiligheter med beboere med tett oppfølging. Her har du muligheten til å jobbe i et faglig og målrettet tjenestetilbud. Vi er en enhet som har fokus på at tjenestene til våre beboerne skal bygge på kunnskapsbasert praksis og brukermedvirkning. Vi har fokus på at alle ansatte skal ha den kompetansen og tryggheten de trenger for å ivareta beboerne best mulig. På Hvelven 87 vil du jobbe i team med andre fagpersonerArbeidsoppgaver vil være å

 • ha faglig og medisinsk ansvar for beboere som et del av et team
 • gjennomføre oppsatte tiltak
 • opprette, gjennomføre og evaluere tiltak
 • ha medansvar ved brann
 • ha medansvar for at avdelingens ressurser brukes effektivt og fleksibelt
 • forebygge bruk av tvang og makt
 • ha medansvar for at avdelingens rutiner blir utført 
 • ha ansvarsvakt 

Kvalifikasjoner

Vi ønsker deg som har

 • fagbrev som helsefagarbeider
 • kunnskap om målrettet miljøarbeid
 • kunnskap om helse og omsorgstjenesteloven § 9-5
 • kunnskap om utviklingshemning
 • kunnskap om forebygging og håndtering av atferd som utfordrer
 • gode samarbeid og - kommunikasjonsevner
 • evnen til å arbeide selvstendig og i team innen faglig og metodiske rammer for enheten
 • ønske om å være med å videreutvikle enheten faglig
 • IKT-kunnskaper
 • førerkort klasse B

Personlig egnethet og erfaring med brukergruppen vil bli vektlagt høyt.

Personlige egenskaper

Vi ønsker deg som er

 • løsningsfokusert
 • fleksibel
 • omsorgsfull 
 • engasjert

Du har god evne til å jobbe alene/selvstendig og lik linje som arbeid i team.


Vi tilbyr

 • en spennende enhet hvor det bor mennesker med kognitive, fysiske, psykiske og sosiale funksjonsnedsettelse
 • en enhet der etikk og fag står i fokus
 • et aktivt og dynamisk arbeidsmiljø, med hyggelige kollegaer
 • lønn etter gjeldende regelverk
 • gunstige pensjonsbetingelse

Ringerike kommune skal ha relevant kompetanse for framtidas arbeidsliv. Styrket kompetanseutvikling er derfor et av satsingsområdene. Helse og omsorg gir støtte til etter- og videreutdanning for sine ansatte og for de som søker seg jobb innen sektoren.

Søknad

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting.

Ringerike kommune plikter å undersøke om den som tilsettes oppfyller kriteriene for tuberkulosekontroll.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke. Fortrinnsrett er betinget av at arbeidstaker er kvalifisert og at utøvelse av fortrinnsretten ikke vil innebære vesentlige ulemper for virksomheten. Fortrinnsrett må begrunnes i søknaden.

Søkerlisten til stillingen er offentlig og tilgjengelig for de som ber om det (offentleglova § 25).
Søknad med begrunnelse om å bli fritatt for å stå på søkerliste, gjøres i det elektronisk søknadsskjemaet. Kravene er strenge. Om søknaden ikke blir innvilget, får du mulighet til å trekke deg fra prosessen.

Elektronisk søknad skal benyttes.

Kontaktinformasjon

Marthe Løkke Sørengen, avdelingsleder, 94007493


Linda Knudsen Heggelund, enhetsleder, +47 95 40 74 77


Arbeidssted

Hvelven 87


3510 Hønefoss


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Ringerike kommuneReferansenr.: 4772241928


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 06.03.2024Tilrettelagte tjenester sør, Ringerike kommune

BedriftTilrettelagte tjenester sør, Ringerike kommune
Om bedriften

Visste du at Ringerike kommune ligger sentralt i Østlandsområdet, kun en times kjøring fra Oslo? Visste du at med fremtidens byggeplaner av ny vei og bane, så vil reisetiden til hovedstaden reduseres til cirka 20 minutter? Ringerike byr i tillegg på flott natur, historiske steder, landlig idyll, levende by og et rikt kulturliv.  

Se film om Ringerike

Vi er regionens største arbeidsgiver, og vi er svært opptatt av å ta godt vare på våre ansatte. Du som ansatt er vår viktigste ressurs. Kommunens viktigste oppgave er å levere gode tjenester til våre innbyggere og vi er avhengig av deg for at vi skal lykkes med vårt oppdrag. Derfor er vi opptatt av å tiltrekke oss dyktige og kompetente personer innen mange fagområder. Vi ønsker at våre ansatte skal oppleve seg verdsatt og få muligheter til utvikling. 

Les mer om Ringerike kommune som arbeidsgiver

Les mer om  Ringerike kommune

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger