Jobbsafari
Hjemmetjeneste nord, Haugesund kommune

Helsefagarbeider

22 dager siden
OmrådeHaugesund
Søk senest7.7.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Hjemmetjenesten i Haugesund kommune yter helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende i alle aldre, i form av personlig og praktisk bistand gjennom hele døgnet. Vi er en del av virksomheten hjemmetjenester og korttid. Årsturnus er innført. Dette er en arbeidsplan som strekker seg over et helt år og innebærer at arbeid og fritid kan planlegges et år fram i tid.


Hjemmetjenesten er ett av satsningsområdet i kommunen, og vi jobber hele tiden med å utvikle tjenesten. Behov for avansert pleie i hjemmet er økende. Brukere kan ha sammensatte og komplekse sykdommer. Ansatte i hjemmetjenesten har en utfordrende og spennende hverdag der helsefagarbeiderne spiller en sentral og ansvarsfull rolle.


Stillingen er for tiden to-delt turnus, med annen hver helg.  Langvakter helg hver 4.uke kan ønskes i årsturnus fra neste år.


Vi håper DU har lyst å bli en del av vårt team som er med på å gjøre en forskjell.


Arbeidsoppgaver

Dine arbeidsoppgaver vil være å følge opp hjemmeboende brukere etter vedtak og med en helhetlig tilnærming


Være oppmerksom på endringer hos brukeren, og ha kunnskap om relevante observasjoner og kan gjenkjenne tegn til forverring av sykdom.


Medikamenthåndtering.


Besvare og håndtere trygghetsalarmer.


Benytte pasientjournalsystemet Gerica.


Enkel rengjøring.


Tett samarbeid med kollegaer, fastleger, fysioterapeut, legevakt og andre samarbeidspartnere.


Du skal besøke mennesker i deres hjem og gi hjelp der.

Kvalifikasjoner

Helsefagarbeider med norsk autorisasjon.


Krav om ordinært førerkort klasse.


Det er krav om tilfredsstillende politiattest for tilsetting i stillingen.


Norsk er arbeidsspråk i Haugesund kommune. Du snakker, leser og skriver så godt norsk at du både kan samarbeide med andre og utføre arbeidsoppgavene dine selvstendig.

Personlige egenskaper

Være selvstendig med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.


Ha evne til å gi brukerne en god og individuell omsorg.


Evne til å takle en variert arbeidshverdag.


Bidra til å opprettholde et godt arbeidsmiljø.


Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

En tjeneste i stor utvikling og endring, til beste for våre tjenestemottakere.


Samarbeid med dyktige kolleger i et godt arbeidsmiljø med høy puls.


Mulighet for personlig og faglig utvikling.


Trygg arbeidsplass, med fokus på inkluderende arbeidsliv.


Konkurransedyktige lønnsbetingelse.


Gode pensjonsordninger.


Årsturnus.

Kontaktinformasjon

Linda Østenstad, avdelingssykepleier, +47 52744909


Arbeidssted

Karmsundgata 51


5531 HAUGESUND


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Haugesund kommuneReferansenr.: 4822153350


Stillingsprosent: 70%


Fast


Søknadsfrist: 07.07.2024Hjemmetjeneste nord, Haugesund kommune

BedriftHjemmetjeneste nord, Haugesund kommune
Om bedriften

Haugesund kommune bygger sin virksomhet på verdiene åpen, ærlig, raus og troverdig. Byen Haugesund er et regionssenter for 100 000 haugalendinger og er en av Norges fremste handelsbyer og skipsfartsbyer. Bykommunen med i overkant av 38 000 innbyggere byr på festivaler og kulturarrangement gjennom hele året for alle aldersgrupper.

Haugesund kommune er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn.


Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger