Jobbsafari

Helsefagarbeider 77% vikariat på natt ved Livsmestring Sentrum

1 måneder siden
OmrådeFredrikstad
Søk senest13.3.2024
JobbdetaljerAnnet

Om stillingen

Friskliv og mestring er en etat med ni virksomheter organisert under seksjon for Helse og velferd i Fredrikstad kommune. Virksomhetene yter tjenester til innbyggere med ulike kognitive- og eller fysiske funksjonsnedsettelser med blant annet mobile oppfølgingstjenester, bomestring/terapeutisk oppfølging i bemannede botiltak, og mestrings- og aktivitetstiltak.

Livsmestring sentrum gir tjenester til personer med funksjonshemming/ utviklingshemmede i bofellesskap eller i privat bolig etter Lov om kommunale helse og omsorgstjenester. Vi legger stor vekt på tjenestemottakers livskvalitet, og jobber for å gi en meningsfull hverdag til den enkelte. Vi har stort fokus på fysisk aktivitet og tjenestemottakerne får dag / aktivitetstilbud av oss på avdelingen. Dette bidrar til en variert og innholdsrik hverdag. Vi er en arbeidsplass med høy faglig kompetanse der fokuset er systematisk og målrettet mot den enkelte tjenestemottaker. Arbeidsmiljøet er stabilt med lite utskifting.

Vikariat i perioden 01.05 - 31.12.24. Stillingen er i turnus med langvakter (35,5 t/uke) og arbeid hver 3. helg. Hovedpreget på stillingen er fire dager jobbing og sju dager fri.

Hovedoppgaver

* Praktisk bistand, veiledning og motivasjonsarbeid
* Gi og motta veiledning av kollegaer
* Medisinhåndtering og dokumentasjon
* Somatiske oppgaver

Kvalifikasjonskrav

* Autorisasjon som helsefagarbeider
* Gode IKT ferdigheter
* God skriftlig og muntlig formidlingsevne tilsvarende nivå C1

Ønskede kvalifikasjoner

* Kjennskap til bestemmelsene i kap 9 i helse og omsorgstjenesteloven
* Kjennskap til utfordrende atferd

Personlige egenskaper

* Evne til å fungere godt i team
* Gode adaptive ferdigheter
* Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi kan tilby

* Et godt fag- og arbeidsmiljø bygget på Fredrikstad kommunes verdier MERK (Modig, Engasjert, Romslig og Kompetent)
* Et aktivt og utviklende fagmiljø og veiledning, med fokus på fysisk aktivitet, sosialt fellesskap, arbeidsglede og yrkesstolthet.
* Gode pensjonsordninger

Lønnsopplysninger

Avlønning etter Fredrikstad kommunes lønns- og stillingsregulativ på bakgrunn av kompetanse og ansiennitet.
Arbeidstakere tilsettes i Fredrikstad kommune etter gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler.

Politi / Tuberkulose attest

Politiattest ikke eldre enn 3 måneder, må fremlegges ved ansettelse.
Skjemaet "Tuberkulose- og MRSA-kontroll ved ansettelser og utenlandsreiser" skal fylles ut av alle personer som skal tiltre stilling innen helse- og omsorgstjenester

Søknad sendes

Fredrikstad kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Gå inn på www.fredrikstad.kommune.no under stillingsannonser/kunngjøringer. Spørsmål om innlogging/søknadsprosess rettes til Therese Hauglin Bekkevold
mail: [email protected] eller tlf. 940 22 515. Spørsmål vedrørende stillingen rettes til avdelingsleder.

Dersom du er intern søker, kan du gå inn på FREKIT, Enterprise personalia, velg fanen Hjem og trykk på ledige stillinger. Merk at du må være innlogget på kommunens server.

Offentlighet

Opplysninger om søker kan bli offentlig selv om søker har bedt om å bli unntatt offentlighet. Fredrikstad kommune vil varsle søker som har bedt om unntak fra offentlighet dersom dette ønsket ikke kan imøtekommes (Offentlighetsloven § 25). Det vil gå frem av den offentlige søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn de har.

Fredrikstad Kommune

BedriftFredrikstad Kommune
Vis flere jobber for denne bedriften

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger