Jobbsafari
Rusvikvegen 3A

Helsefagarbeider

26 dager siden
OmrådeKopervik
Søk senest6.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Bolig og miljøarbeidertjenesten gir tjenester i bolig, samt til brukere i egen leilighet, hovedsakelig til voksne personer med utviklingshemming. Virksomheten gir også tjenester i bokollektiv for eldre med demensdiagnoser. Virksomheten har per i dag 10 geografiske inndelte avdelinger. Avdelingene leder av avdelingsledere. Virksomheten gir tjenester til ca 170 brukere fordelt på 17 ulike bofellesskap og miljøarbeidertjeneste, og har ca. 300 ansatte.
Bolig og miljøarbeidertjenesten har kvalitet i fokus og arbeider systematisk med kompetanseheving og etablering av en heltidskultur. Det arbeides med å etablere en felles faglig plattform for tjenesteytingen basert på Positiv atferdsstøtte (PAS), målretta miljøarbeid og «mangfold og muligheter»

Utlyst stilling er en døgnturnus tilknyttet avdeling Kopervik. Avdelingen gir tjenester til en voksen person med utviklingshemming. Med denne ordningen er det et minimum på 528 helgetimer. Stillingen er basert på arbeid hver 4 helg a 24 timer pr døgn.

Arbeidsplan blir regulert etter brukerbehov.

Kompensasjon helg: 
Karmøy kommune har lokal avtale for helgetillegg ut over satser fastsatt i hovedtariffavtalen.  


Arbeidsoppgaver

 • Tilrettelegge for god livskvalitet gjennom tilpassede aktiviteter, egen mestring, omsorg og utvikling
 • Helsehjelp
 • Daglig dokumentasjon
 • Samarbeid med brukere og pårørende

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som Helsefagarbeider
 • Erfaring fra arbeid med PAS, målrettet miljøarbeid er ønskelig

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig og ta ansvar
 • Evne til å fokusere på muligheter og være løsningsorientert
 • Evne til å samarbeide med bruker, kollegaer og andre samarbeidspartnere
 • Være positiv, lojal og ha godt humør
 • Være fleksibel, kreativ og serviceinnstilt
 • Kunne gi og ta veiledning
 • Personlige egenskaper er avgjørende og vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Faglige utfordringer i et positivt arbeidsmiljø
 • Gode pensjons og forsikringsordninger
 • Støttende medarbeidere, avdelingsleder og virksomhetsleder

Kontaktinformasjon

Elin Hemnes Haugeberg, Avdelingsleder, +47 92226179, [email protected]


Arbeidssted


Kopervik


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Karmøy kommuneReferansenr.: 4800355371


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 06.05.2024Rusvikvegen 3A

BedriftRusvikvegen 3A
Om bedriften

Karmøy kommune ligger i Nord-Rogaland og er regionens største kommune med mer enn 42000 innbyggere. Hos oss finner du et godt bo- og oppvekstmiljø og et rikt kultur- og fritidstilbud. Vi legger vekt på å yte god service og høy kvalitet på alle våre tjenester. 

I kommunen er det ca 3300 ansatte i hel- og deltidsstillinger og kvalitet, respekt og ansvar er verdiene som ligger til grunn for vår organisasjon. 


Karmøy kommune - kommunen som vil at du skal lykkes.

Søk etter flere lignende stillinger