Jobbsafari
Sauherad bygdeheim

 Helsefagarbeider 75 % (60 % natt og 15 % helg på dag/kveld) 

1 måneder siden
OmrådeGvarv
Søk senest29.4.2024
JobbdetaljerVikariat

Om stillingen

Vi på Sauherad bygdeheim er ein gjeng tilsette med godt humør, engasjement og stå-på-vilje, der vi set bebuerane i fokus. Vi har tett samarbeid med pårørande.

Sauherad Bygdeheim ligg i naturrike omgivelsar på Gvarv. Bygdeheimen har 16 langtidsplassar, 7 kortids plassar og 3 øyeblikkelig hjelp senger som Midt-Telemark kommune disponer. Bygdeheimen er bemannet 24 timer i døgnet, med sjukepleiarar, helsefagarbeidarar og pleiemedarbeidarar. Vi har faggrupper innan sår, hjarte/lunge, kreft, demens m.fl.

Den ledige stillinga er i 60 % på natt, med 15 % langvakter dag/kveld 2 helger på 12 veker.


Arbeidsoppgåver

 • Daglig pleie og omsorg av pasientar
 • Dokumentasjon i profil
 • Legemiddelhåndtering
 • Tverrfagleg samarbeid med sjukepleiar, fysioterapeut, ergoterapeut og tilsynslege

Kvalifikasjonar

Krav til kvalifikasjonar

 • Autorisert helsefagarbeider.
 • Relevant erfaring kan kompensere for krav om autorisasjon.

  Særskilde krav

  • Krav om politiattest, jf. Lov om Helse og omsorgstjenester § 5-4. Skal framvisast før oppstart i stillinga.

  Personlege eigenskapar

  • Engasjert
  • Tolmodig
  • Løysningsorientert
  • Positiv
  • God på kommunikasjon og samhandling
  • God muntleg og skrifteleg famstillingsemne 

  Personelge eingenskapar vektleggast

  Vi tilbyr

  • Lønn etter gjeldande lov og avtaleverk
  • Gode forsikrings- og pensjonsordningar
  • E-læringskurset for nytilsette i Midt-Telemark kommune

  Kopi av vitnemål og attestar tas med ved eventuelt intevju.

  Kontaktinformasjon

  Ingjerd Helgen, Avdelingsleiar, +47 41376369


  Arbeidsstad

  Skrivarvegen 2


  3810 GVARV


  Nøkkelinformasjon:

  Arbeidsgivar: Midt-Telemark kommune  Referansenr.: 4797863202


  Stillingsprosent: 75%


  Vikar


  Startdato: 09.09.2024


  Sluttdato: 09.04.2025


  Søknadsfrist: 29.04.2024  Sauherad bygdeheim

  BedriftSauherad bygdeheim
  Om bedriften

  Me ønskjer i møte med innbyggjarane våre å fremja sjølvstende, kvardagsmeistring, tryggleik og oppleving av styring og kontroll i eige liv. Tenestene me yter skal bidra til å støtta opp under ressursane i personen og samtidig byggja opp under ansvaret til den enkelte og aktiv medverknad i eige liv. Me jobbar ut i frå «kva er viktig for deg?» metodikken og legg til rette for at pårørande, familie og nettverk medverkar i samsvar med ønska til den enkelte. I omsorgstrappa vår er hovudprinsippet at «så lenge eg kan bu heime, så bur eg heime». Me har høgt fokus på gode pasient-/brukarforløp mellom dei ulike trinna i omsorgstrappa.

  Midt-Telemark kommune er opptekne av mangfald og vi oppmodar kvalifiserte kandidatar til å søkje jobb hos oss uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming og etnisitet.

  Søk etter flere lignende stillinger