Jobbsafari
Lade hjemmetjeneste, Trondheim kommune

Helsefagarbeider

1 måneder siden
OmrådeTrondheim
Søk senest3.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Ved Lade hjemmetjeneste er det ledig en fast 100 prosent stilling som helsefagarbeider.

Lade hjemmetjeneste yter bistand til hjemmeboende innenfor et avgrenset geografisk område. Brukergruppen er svært variert og fra alle aldersgrupper, noe som gir en spennende og utfordrende arbeidshverdag. Trondheim kommunes målsetninger er at innbyggerne skal kunne bo lengst mulig hjemme med faglig forsvarlig tjenester utført av hjemmetjenesten.

Lade hjemmetjeneste er en enheten som jobber godt faglig og som har høyt fokus på utvikling og veiledning av ansatte. Vi har et godt arbeidsmiljø og er en aktiv enhet.

Vi har et team bestående av sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeuter, fysioterapeuter og assistenter. Vi har ukentlige tverrfaglige møter, hvor du som primærkontakt vil få en viktig rolle.

Vi har stort fokus på ansatte,  der faste ansatte kan få dekket treningsavgift på et helsestudio. Vi har også velferdstilbud som cageball (fotball) ukentlig.

Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår hjemmeside og på Facebook


Arbeidsoppgaver

 • Som ansatt vil du arbeide med et helhetlig pasient forløp, hvor du får primærkontaktansvar for pasienter
 • Helhetlig pasientforløp
 • Tverrfaglig samarbeid med ulike yrkesgrupper
 • Pårørendesamarbeid
 • Mulighet til å delta i ulike faglige ressursgrupper
 • Kollegaveiledning
 • Hverdagsmestring 

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent helsefagarbeider
 • Du må ha førerkort for bil 
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • Du må ha gode holdninger
 • Du kan og liker å jobbe selvstendig
 • Du har interesse for fagutvikling
 • Du må være modig, kreativ og ha et genuint ønske om å være med å forme fremtidens  hjemmetjeneste 
 • Du er endringsvillig
 • Du liker å jobbe i team
 • Du bidrar positivt i arbeidsmiljøet
 • Du liker utfordrende arbeidsoppgaver
 • Du trives med å arbeide i turnus
 • Du har lyst og evne til å jobbe i hjemmetjenesten
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt 

Vi tilbyr

 • Godt og aktivt arbeidsmiljø
 • En unik mulighet for deltagelse i utforming av din nye arbeidshverdag 
 • Variert og spennende arbeidsoppgaver
 • Faglige utvikling gjennom internundervisning, fagdager, veiledning og kurs
 • Turnus med dag, kveld og helgearbeid
 • Mulighet for tilrettelagt turnus gjennom arbeidsplan
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Mulighet for lokale lønnstillegg ut i fra ansvarsoppgaver
 • Visse treningstilbud for ansatte på fritid 
 • Mulighet for veiledning av lærlinger

Kontaktinformasjon

Kristine Stornes, Konstituert enhetsleder, 90611267


Arbeidssted


7041 Trondheim


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trondheim kommuneReferansenr.: 4798383512


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 03.05.2024Lade hjemmetjeneste, Trondheim kommune

BedriftLade hjemmetjeneste, Trondheim kommune
Om bedriften

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden "Jobb hos oss".

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk. 

Søk etter flere lignende stillinger