Jobbsafari
Sandsliåsen bogruppe, Bergen kommune

Helsefagarbeider

1 måneder siden
OmrådeSandsli
Søk senest8.3.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Sandsliåsen 57 a-d private bogruppe åpner februar 2024 og vil ligge sentralt på Sandsli med nærhet til bybanen. Vi søker engasjerte helsefagarbeidere som ønsker å være en del av denne spennende oppstarten.

I Sandsliåsen skal det ytes heldøgns omsorgstjenester til 8 unge personer med lettere psykisk utviklingshemming, i aldersgruppen 20-30 år. Dette er din sjanse til å være med fra begynnelsen, der du har muligheten til å sette ditt preg på utformingen av tjenstene. Vi verdsetter engasjement, faglig dyktighet og en vilje til å skape en arbeidsplass preget av arbeidsglede, inspirasjon og motivasjon.

Vårt arbeid er knyttet til daglige pleie- og omsorgsoppgaver, atferdsutfordringer, psykiske lidelser og vedtak etter Lov om helse. og omsorgstjenester, kap 9. Som ansatt hos oss vil du ha en viktig rolle i å sikre at hver beboer får muligheten til å leve et selvstendig og meningsfylt liv. Du er selvbestemmelses-fokusert og du evner å gi beslutningsstøtte, råd og veiledning i møte med den enkelte beboer. Vi søker deg som er faglig dyktig, engasjert og du ønsker å ta ansvar for at kvaliteten er i høysete. Du må være glad i en aktiv livsstil og fysisk aktivitet. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Det er ledig 2 x 100% stilling i ordinær turnus, med mulighet for langvakter hver 4. helg. Du må være forberedt på at det blir overvekt av kveldsvakter i turnusen din.

Det er planlagt innflytting til våren, så dette er en spennende mulighet til å være med å forme boligen helt fra oppstart.

Tiltredelse er etter avtale. Vi gleder oss til å høre fra deg!

Sandsliåsen 57 a-d er nå en del av Enhet for privatiniterte bogrupper og hjemmeteam, som tilbyr tjenester til mennesker med utviklingshemming under Etat for tjenester til utviklingshemmede.


Arbeidsoppgaver

 • Bistå beboerne i målrettet miljøarbeid i henhold til vedtak
 • Bidra til å fremme et godt faglig innhold i tjenesten og arbeide målbevisst for å oppnå oppsatte mål
 • Sikre at brukerne får nødvendig hjelp og kvalitativt gode tjenester i henhold til gjeldende lover, avtaler og retningslinjer
 • Tverrfaglig samarbeid med interne og eksterne aktører
 • Oppfølging og implementering av interne rutiner og retningslinjer
 • Oppfølging av vedtak etter Helse og omsorgstjenesteloven kap 9. og Pasient og brukerrettighetsloven kap 4A
 • Veiledning av kolleger og lærlinger
 • Bidra til å fremme et godt arbeidsmiljø og omdømme ved å gi god service til pårørende, tjenestemottakere og medarbeidere
 • Praktiske gjøremål i bolig og andre delegerte oppgaver fra leder

Kvalifikasjoner

 • Autorisasjon som helsefagarbeider
 • Erfaring fra arbeid med brukergruppen
 • Må ha god skriftlig og muntlig formidlingsevne
 • Må ha god forståelse og kunnskap om Helse og omsorgstjenesteloven kap. 9 og Pasient og brukerrettighetslovens kap 4A
 • Søkere utenfor Skandinavia må dokumentere språkferdigheter på B2-nivå i norsk skriftlig og muntlig gjennom bestått B2 prøve i norsk
 • Gode datakunnskaper
 • Gyldig polititattest må fremlegges ved ansettelse
 • Personlig egnethet vektlegges særlig, og engasjement for brukergruppen er en forutsetning
 • Ha gyldig arbeids- og oppholdstillatelse

Personlige egenskaper

 • Må ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig, så vel som i team
 • Åpenhet, pålitelighet og lojalitet verdsettes
 • Du må ha en løsningsorientert tilnærming til arbeidets utfordringer
 • Du må ha høy etisk bevissthet og evne til kritisk refleksjon

Vi tilbyr

 • Mulighet for både faglig og personlig utvikling
 • Lønn ihht tariff (415.300 - 487.300, grunnlønn avhengig av ansiennitet)
 • Ordning om kompetansetillegg for relevant etter- og videreutdanning
 • God pensjonsordning, boliglånsordning og ulykkes - og gruppelivsforsikring
 • En arbeidsplass som er inkluderende arbeidslivs(IA)- bedrift
 • Parkering nært arbeidsstedet, kan bli endret i fremtiden
 • Rabatt på medlemskap hos flere treningssenter i Bergen
 • Mulighet for medlemskap i bedriftsidrettslag innenfor flere idrettsgrener

Kontaktinformasjon

Ingvild Katrine Tangstad, Avdelingsleder, 408 15 883 , [email protected]


Arbeidssted

Sandsliåsen 57


5254 Sandsli


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Bergen kommuneReferansenr.: 4769802256


Stillingsprosent: 100%


Fast


Søknadsfrist: 08.03.2024Sandsliåsen bogruppe, Bergen kommune

BedriftSandsliåsen bogruppe, Bergen kommune
Om bedriften

Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte.


Søk etter flere lignende stillinger