Jobbsafari
PRO Jessheim Øst, Ullensaker kommune

Helsefagarbeider 60% fast ved avdeling Kongletoppen

1 måneder siden
OmrådeJessheim
Søk senest28.5.2024
JobbdetaljerFast

Om stillingen

Er du en engasjert, positiv og lojal helsefagarbeider? Synes du eldreomsorg er spennende og ønsker en jobb med utfordringer og mye glede? Da håper vi du søker jobb hos oss på Gystadmyr bo- og aktivitetssenter, avdeling Kongletoppen.

På Gystadmyr bo- og aktivitetssenter har vi koselige lokaler og et flott uteområde! Avdeling Kongletoppen er en somatisk sykehjemsavdeling med 20 beboerrom. 18 av disse er langtidsplasser og 2 korttidsplasser.

Hos oss vil du møte mange dyktige medarbeidere, som gjenspeiler seg i et mangfold av ulik erfaring og kompetanse. Dette gjelder mange områder: Psykiatri, demens, miljøarbeid, palliasjon, pårørendearbeid osv. Har du kompetanse/erfaring på relevante områder, er det viktig for oss. Vi arbeider aktivt med forbedringsarbeid, og i dette står KlinObs sentralt, samt bruk av risikotavle. Vi har et stort fokus på brukermedvirkning og har beboeren i sentrum.

Vi ønsker at Gystadmyr skal være en attraktiv arbeidsplass for engasjerte medarbeidere. Vi har et stort fokus på faglig utvikling, nærværsarbeid og samarbeid på tvers av avdelingene, samt med andre samarbeidspartnere. Vi har regelmessig internundervisning i aktuelle temaer.

Vi har nå ledig 60 % fast stilling som helsefagarbeider med arbeid hver 3. helg. Stillingen har 2-delt turnus. I 2023 har vi startet med kalenderplan, noe som skaper mer forutsigbarhet for den enkelte når turnus er lagt for et år.

Stillingen avlønnes i SKO 7076, årslønn i 100 % stilling etter ansiennitet fra kr 415.300 til kr 487.300.


Arbeidsoppgaver

 • Gi bistand til personlig hygiene, morgen- og kveldsstell, mating, og miljørettede tiltak for å bedre/opprettholde den enkeltes funksjonsnivå  
 • Sikre at det gjennomføres tiltak i samsvar med enkeltvedtak, eventuell plan og avtale med den enkelte bruker
 • Primæransvar for et gitt antall pasienter
 • Dokumentasjonsplikt i forhold til gitt helsehjelp, og ansvar for å holde seg oppdatert i gjeldende fagsystem
 • Fagarbeider skal kun påta seg arbeidsoppgaver innen eget ansvarsområde
 • Fagarbeider har ansvar for veiledning av lærlinger og elever innen eget ansvar- og fagområde.
 • Fungere som miljøarbeider i avdelingen. Dette innebærer å ta ansvar for å tilføre miljøet idéer og impulser som kan bidra til økt trivsel for brukere/beboere
 • Bidra til å opprettholde gode holdninger og bidra til et godt arbeidsmiljø i avdeling  
 • Plikter å følge og være lojal til vedtatte rutiner, reglement og retningslinjer ved enheten  
 • Fagarbeider forventes å være fleksibel til å bidra på tvers av enheten og til å ha en profesjonell tilnærming til sin yrkesutøvelse
 • Fagarbeider rapporterer til avdelingsleder

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent/norsk autorisasjon som helsefagarbeider/hjelpepleier. 
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid med geriatri/demens  
 • Ønskelig med gjennomført veilederkurs fra Akershus Fylkeskommune modul 1 og 2 – Bedriften som opplæringsarena og lærlingen i sentrum.
 • Du må evne å se løsninger og alternative tilnærminger, og kunne formidle dette systematisk gjennom vårt fagadministrative system
 • Du må ha evne til samarbeid og fleksibilitet, gode relasjonelle ferdigheter  
 • Du må kunne arbeide selvstendig og i team med fokus på oppgaveløsning og måloppnåelse  
 • Være en pådriver i faglig utviklingsarbeid  
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Kunne beherske dataverktøy

Personlige egenskaper

 • I Ullensaker kommune sier vi "sammen vil vi MER". Vi ønsker at alle våre ansatte skal etterleve våre verdier; Modige, Endringsdyktige og Rause
 • Faglig nysgjerrig og engasjert
 • Lojal og tillitsfull
 • Arbeidsom og strukturert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø ved å være positiv og engasjert
 • Er resultat- og løsningsorientert
 • Evner i stor grad å skille mellom den profesjonelle rollen og det kollegiale fellesskapet
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Lønn etter hovedtariffavtalen
 • Stillingsbrøk: 60 % fast. Turnus dag/kveld med arbeid hver 3. helg
 • Fadderordning for nytilsatte
 • Aktivt læringsmiljø med spennende, utfordrende og mangfoldige arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø med oppmerksomhet på et høyt nærvær
 • Regelmessig internundervisning i aktuelle temaer

Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kolleger. Vi har faglige oppdateringer gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. 

Ved tilsetting må gyldig politiattest iht. gjeldende hjemmel og lovverk, fremlegges. Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til bl.a. ansettelse i skole og barnehage, helse- og sosialomsorg (inkl. fosterhjem, støttekontakt, avlaster) og barne- og ungdomstjenesten, vil bli krevet politiattest ved ansettelse, godkjenning eller oppnevnelse (listen er ikke uttømmende). Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.

Kopi av vitnemål og attester lastes opp i søkeportalen som vedlegg i den elektroniske søknaden.

Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. offentleglova § 25.

Ullensaker kommune har behov for medarbeidere med ulike kompetanser, erfaringer og perspektiver for å kunne løse samfunnsoppdraget vårt på en god måte. Kommunen ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, legning, religion eller etnisk bakgrunn.

Kontaktinformasjon

Camilla Kristin Madsen, Avdelingsleder Kongletoppen, 97638297, [email protected]


Arbeidssted

Myrvegen 73


2052 Jessheim


Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Ullensaker kommuneReferansenr.: 4814191327


Stillingsprosent: 60%


Fast


Søknadsfrist: 28.05.2024PRO Jessheim Øst, Ullensaker kommune

BedriftPRO Jessheim Øst, Ullensaker kommune
Om bedriften

Ullensaker kommune ligger sentralt på Østlandet, bare 25 km nord for Oslo. Vi er vertskommune for landets hovedflyplass OSL. Kommunen består blant annet av tettstedet Kløfta og byen Jessheim. Jessheim er kommunens administrasjonssenter, og ligger 30 minutter fra Oslo og 10 minutter fra Gardermoen. Det er over 43.000 innbyggere i kommunen som har høy befolkningsvekst, dette byr på mange muligheter og spennende utfordringer.

Les mer her

Søk etter flere lignende stillinger

Lignende stillinger